Večerná ruža Evy Bachletovej

V sobotu 4. februára 2012 o 17.00 hod. sa uskutoční Večer duchovnej tvorby sestry Evy Bachletovej v rámci biblickej hodiny v zborovej sieni na Legionárskej ulici č. 6.

 

Martin Šefranko, zborový farár | 1.2.2012

viac

O Slovákoch v Afganistane - zmena

7. februára 2012 TV Markíza v relácii Teleráno (6.00 - 9.00 hod.) uvedie prezentáciu života slovenských vojakov na misii v Afganistane. Hosťom bude aj evanjelický farár, kpt. Viktor Sabo.

 

Peter Mihoč, tajomník biskupa VD | 31.1.2012

viac

Služby Božie na úrade vlády 1. 2.

V stredu 1. 2. 2012 o 16.00 hod. sa na Úrade vlády SR budú konať evanjelické služby Božie. Slovom Božím poslúži evanjelická a. v. farárka Silvia Gdovinová, kaplánka generálneho biskupa ECAV.

 

-eš- | 29.1.2012

viac

ROZMER č. 1 – 2011

Na prelome rokov vyšlo nové číslo štvrťročníka Rozmer – časopisu pre kresťanskú duchovnú orientáciu, ktorý čitateľovi ponúka prehľad o súčasnej náboženskej scéne. Renomovaní autori sa v ňom venujú aktuálnej problematike nových náboženských hnutí a siekt, ako i javom, ktoré s tým bezprostredne súvisia.

 

 | 27.1.2012

viac

Vyšlo dvojčíslo Cirkevných listov

Migrácia za prácou a jej dôsledky pre duchovný život – to je téma, ktorej sa venuje prvé tohtoročné dvojčíslo Cirkevných listov 1 - 2/2012. Prináša reflexie o jave, ktorý stále viac poznačuje život našich cirkevných zborov. Popri konkrétnych príbehoch ľudí migrujúcich za prácou si všíma aj zásadné teologické stanoviská k otázke migrácie a úteku.

 

Ondrej Prostredník, prostrednik@fevth.uniba.sk | 27.1.2012

viac

ORIENTÁCIE zo života ECAV 29. 1.

STV 2 o 14.10 hod.; repríza 2. 2. o 13.30 hod.: CZ Skalica; Spevokol Záriečie; Historický atlas; Pozvánka na III. ev. cirkevné dni, Kniha žalmov

 

-eš- | 26.1.2012

viac

Prečítajte si v EPST č. 4

Štvrté tohtoročné číslo Evanjelického posla spod Tatier sa zaoberá témou cirkevných škôl – v súvislosti s aktuálnymi termínmi zápisov do prvých ročníkov. Dozviete sa, prečo sa oplatí vybrať pre svoje dieťa práve cirkevnú školu, aké sú jej výhody v porovnaní so štátnymi a súkromnými školami.

 

-zz- | 24.1.2012

viac

Svetový týždeň modlitieb

Tohtoročný Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov sa bude konať v dňoch 18. – 25. januára 2012. V nedeľu 22. januára o 10.00 hod. sa uskutočnia ekumenické služby Božie v Trebišove, ktoré bude v priamom prenose vysielať Slovenská televízia.

 

Edita Škodová, media@ecav.sk | 17.1.2012

viac

Pozrite si na ITV ECAV

Pozrite si nové príspevky na Internetovej televízii ECAV na Slovensku na www.ecav.sk/itv. Videá zo slávností vo vašich cirkevných zboroch nám, prosíme, posielajte len vo formátoch uvedených na

 

-eš- | 16.1.2012

viac

Služby Božie zo Kšinnej

22. 1. 2012 (nedeľa) - Rádio Slovensko + Reginy 9.30 - Kresťanská nedeľa: Ev. služby Božie zo Kšinnej

 

-eš- | 16.1.2012

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart