Prečítajte si v EPST č. 46

Na ceste k večnosti. Pod týmto názvom sa nesie téma 46. čísla Evanjelického posla spod Tatier. Počas najbližšej nedele – Nedele večnosti si totiž pripomíname našich zosnulých. O posledných veciach sa dočítate v príspevku Michala Klusa.

 

-zz- | 15.11.2011

viac

KONFERENCIA SEM 2011

Pozývame Vás na konferenciu Spoločenstva ev. mládeže (SEM), ktorá sa bude konať 17. - 20. 11. 2011 v Martine, Spojená škola, Ul. Červenej armády 25. Téma: Ježiš, ako Ho nepoznám. Informácie na sem/konferencia.

 

-eš- | 14.11.2011

viac

Prezentácie Historického atlasu ECAV

Ďalšie prezentácie Historického atlasu ECAV sa budú konať 18. novembra 2011 na dištriktuálnych pastorálnych konferenciách vo Zvolene, Technická univerzita, T. G. Masaryka 24, od 14.00 do 14.15 hod., a v Kúpeľoch Nový Smokovec od 12.00 do 12.15 hod.

 

Edita Škodová, media@ecav.sk | 14.11.2011

viac

Pozvánka na akadémiu Evanjelického lýcea

Slávnostnú akadémiu k 20. výročiu znovuotvorenia Evanjelického lýcea a otvorenia Evanjelickej základnej školy v utorok 15. novembra 2011 o 18.00 hod. v DK Zrkadlový háj v Bratislave-Petržalke usporiadajú Evanjelické lýceum, Evanjelická základná škola a Nadácia Mateja Bela.

 

Edita Prostredníková, riaditeľka EL a EZŠ | 13.11.2011

viac

Pozvánka najmä pre vysokoškolákov

UPC MOSTY vás pozýva na seminár na tému Cesta ho hĺbky študentovej duše 11. – 12. 11. 2011 v centre Agapé vo Svätom Jure pri príležitosti 15. výročia práce s vysokoškolákmi v Evanjelickom UPC MOSTY.

 

Peter Mozola, vedúci UPC | 11.11.2011

viac

Z vysielania SRo 12. a 13. 11.

Viera v živote: sobota 12. 11. o 21.00 Regina, nedeľa 13. 11. o 9.30 Devín Cesty: nedeľa 13. 11. o 21.05 Rádio Slovensko, štvrtok 17. 11. o 21.00 Regina

 

Pavel Gabriš, redaktor SRo | 11.11.2011

viac

Spomienka na reformátora M. Luthera

Dnes si pripomíname 528. výročie narodenie Dr. Martina Luthera (10. 11. 1483 v Eislebene), ktorý v roku 1517 otvorene vystúpil s kritikou negatívnych praktík vtedajšej cirkvi. Viac o ňom v rubrike História – Významné osobnosti.

 

-eš- | 10.11.2011

viac

POZVÁNKA NA KONFERENCIU SEM

Pozývame Vás na konferenciu Spoločenstva ev. mládeže (SEM), ktorá sa bude konať 17. - 20. 11. 2011 v Martine, Spojená škola, Ul. Červenej armády 25. Téma: Ježiš, ako Ho nepoznám. Informácie na www.sem.sk/konferencia.sk.

 

Ladislav Ontko, SEM | 9.11.2011

viac

Prečítajte si v EPST č. 45

História vzácneho turzovského oltára, ktorý sa nachádza v Božom chráme v Necpaloch, siaha štyristo rokov do minulosti. Pri príležitosti tohto jubilea jej venujeme aj tému najnovšieho čísla Evanjelického posla spod Tatier.

 

-zz- | 8.11.2011

viac

Koncert evanjelickej hudby

8. 11. 2011 o 19.00 hod. bude v Pálffyho paláci na Zámockej ulici 47 koncert z cyklu STARÁ HUDBA 11 na tému Pressburg - Poson - Bratislava - Hudobný repertoár v Evanjelickom kostole v 17. a začiatkom 18. storočia.

 

-eš- | 7.11.2011

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart