Miloš Klátik: MICHAL MILOSLAV HODŽA. Život a dielo. Tranoscius 2011

Pri príležitosti osláv 200. výročia narodenia evanjelického kňaza, slovenského národného buditeľa, jazykovedca, básnika a reprezentanta slovenského národného hnutia v 40. rokoch 19. storočia M. M. Hodžu vyšla brožovaná publikácia o jeho osobnosti, živote a diele.

 

-mk- | 23.10.2011

viac

Tlačovka k 20. výročiu Ev. diakonie

Pozývame vás na tlačovú besedu v utorok 25. októbra 2011 o 9.30 hod. v na Generálnom biskupskom úrade ECAV na Slovensku, Palisády 46, Bratislava, pri príležitosti 20. výročia obnovenia činnosti Evanjelickej diakonie ECAV na Slovensku.

 

Edita Škodová , tajomníčka pre mediálnu komunikáciu GBÚ ECAV na Slovensku, media@ecav.sk | 22.10.2011

viac

Slávnostný koncert k 20. výročiu Evanjelickej diakonie s Adrianou Kučerovou

V piatok 28. októbra 2011 o 18.00 hod. vo Veľkom evanjelickom kostole na Panenskej ulici v Bratislave sa uskutoční slávnostný koncert k 20. výročiu obnovenia činnosti Evanjelickej diakonie.

 

Jana Gasperová, media@diakonia.sk | 16.10.2011

viac

Pozvánka na slávnosti v Necpaloch

Na 15. – 16. 10. 2011 pri príležitosti 400. výročia vzniku významnej duchovnej kultúrnej pamiatky - Turzovho oltára a 330. výročia prijatia artikulov šopronského snemu pripravil CZ ECAV Necpaly program, ktorého súčasťou budú slávnostné služby Božie, posviacka modlitebne v Žabokokrekoch, prednášky a scénické pásmo Synoda

 

Jozef Havrila, zborový farár-senior | 14.10.2011

viac

Z vysielania SRo 15. a 16. 10.

Viera v živote - 15. 10. 2011 o 21.00 - Rádio Regina (repríza 16. 10. o 9.30 Rádio Devín) Michal Miloslav Hodža – bojovník za cirkev a národ. Rozhlasové spracovanie umelecko-dokumentárneho pásma Dr. Ivana Tótha k 200. výročiu narodenia M. M. Hodžu. Pre rozhlas upravil Pavel Gabriš.

 

Pavel Gabriš, redaktor SRo | 13.10.2011

viac

Repríza Orientácií

Včerajšia repríza Orientácií vypadla pre zmenu programu. Môžete si ju pozrieť v archíve STV.

 

Miloslav Gdovin | 12.10.2011

viac

Prečítajte si v EPST č. 41

Ak bol Ježiš vyhlásený za blázna, tak rovnaké vyhlásenie o sebe počulo i mnoho tých, ktorí sú Kristovými nasledovníkmi. Touto myšlienkou vás nový Evanjelický posol spod Tatier pozýva k čítaniu hlavnej témy o živote v Božej vôli.

 

-zz- | 11.10.2011

viac

Spomienka na gen. biskupa P. Uhorskaia

V týchto dňoch s úctou spomíname na Pavla Uhorskaia, generálneho biskupa ECAV na Slovensku. 5. októbra 2011 uplynul rok od chvíle, keď nás opustil.

 

EPST 40/2011 | 8.10.2011

viac

Vyšiel časopis Rozmer č. 3 - 2011

V týchto dňoch vyšlo nové číslo štvrťročníka Rozmer – časopisu pre kresťanskú duchovnú orientáciu, ktorý čitateľovi ponúka prehľad o súčasnej náboženskej scéne. Renomovaní autori sa v ňom venujú aktuálnej problematike nových náboženských hnutí a siekt, ako i javom, ktoré s tým bezprostredne súvisia.

 

Boris Rakovský, šéfredaktor | 7.10.2011

viac

Orientácie - Televízny posol 9. 10.

Pozrite si o 13.30 hod. na Dvojke. Repríza 11. 10. o 15.35 hod. Príspevky: M. M. Hodža - 200. výročie narodenia, CZ ECAV Púchov, Knihy kronické, Veľký katechizmus 13.25 a 23.25 hod. - Slovo Jána Gdovina (R)

 

Miloslav Gdovin, redaktor STV | 6.10.2011

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart