Programy RTVS počas sviatkov

24. 12. Rádio Regina 7.50 - 8.00 Z duše: M. Klátik: Pred sviatkami 17.00 - 18.00 Štedrovečerné služby Božie z Rankoviec 25. 12. STV Dvojka 10.30 Slávnostné služby Božie zo Sásy; káže biskup ZD Milan Krivda 19.45 Sviatočný príhovor gen. biskupa Miloša Klátika

 

Edita Škodová, media@ecav.sk | 23.12.2011

viac

Ev. služby Božie počas sviatkov v Bratislave

Prehľad služieb Božích počas vianočných a novoročných sviatkov: Bratislava-Staré mesto, Bratislava-Petržalka, Bratislava-Prievoz a Bratislava-Rača.

 

Edita Škodová, media@ecav.sk | 23.12.2011

viac

Požehnané Vianoce 2011

Požehnané a radostné prežitie vianočných sviatkov, veľa šťastia, zdravia a Božieho požehnania v novom roku 2012 Vám prajú zamestnanci GBÚ: Pozdrav

 

 | 23.12.2011

viac

Benefičný koncert pre sirotu 30. 12.

Srdečne vás pozývame na benefičný organový koncert, ktorý sa uskutoční v piatok 30. 12. 2011 o 18.00 hod. v Novom ev. kostole na Legionárskej ul. v Bratislave.

 

 | 22.12.2011

viac

Vyšlo vianočné dvojčíslo EPST

V predvianočnom týždni sa vám do rúk dostane posledné tohtoročné dvojčíslo Evanjelického posla spod Tatier – s prekvapením pre predplatiteľov. Každý v ňom nájde až dva darčeky. Dvojčíslo otvára homília generálneho biskupa Miloša Klátika, ako aj pozdravy všetkých troch biskupov a dozorcov pre čitateľov Posla k Vianociam.

 

-zz- | 19.12.2011

viac

Služby Božie na Úrade vlády SR 21. 12.

Pozývame Vás na evanjelické adventné služby Božie na Úrade Vlády SR, ktoré sa uskutočnia v stredu 21. 12. 2011 o 16.00 hod. Kázňou slova Božieho poslúži ev. a. v. farár Ján Ondrejčin, kancelár Ústredia EPS v OS a OS SR.

 

-eš- | 16.12.2011

viac

ZVON PRE SRDCE

Pozývame vás na slávnosť posviacky zrekonštruovaných vežových hodín a zvonov na Ev. kostole v Modre-Kráľovej 18. decembra 2011 spojenú s udelením ceny prof. ThDr. J. M. Petríkovi in memoriam a s výstavou "Artikulárne drevené chrámy na Slovensku".

 

Sidonia Horňanová, zborová farárka | 15.12.2011

viac

Adventné koncerty v Bratislave

Gospelový súbor z Nemecka „Joyful Voices“ - 8. 12. Vianočný spev pre život s donskými kozákmi - 18. 12.

 

Martin Šefranko, zborový farár | 13.12.2011

viac

Pozvánka na koncerty v Nitre

Cirkevný zbor ECAV Nitra srdečne pozýva na predvianočné koncerty: 1. koncert − nedeľa 11. december 2011 o 17.00 hod. 2. koncert − nedeľa 18. december 2011 o 17.00 hod.

 

Ivan Eľko, zborový farár-senior | 13.12.2011

viac

Adventný koncert v Dolných Salibách

Pozývame vás na koncert v Ev. a. v. kostole v Dolných Salibách 17. 12. 2011 o 17.00 hod. Vystúpi Spevokol Z. Kodálya z Galanty.

 

Olivér Nagy, zborový farár | 13.12.2011

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart