eVýchod v marci 2012

Kto verí, nerýpe do iných, ale je na pozore voči sebe – marcové číslo eVýchodu upriamuje našu pozornosť na potrebu sebakontroly. Aj ďalšie témy pôstneho čísla nám chcú napomôcť „ísť viac do seba“, skúmať skryté motívy svojho konania a myslenia:

 

Peter Mihoč, tajomník biskupa VD, tajomnik@vychodnydistrikt.sk | 12.3.2012

viac

Fotografie z Vojvodiny v Martine

Výstava umeleckých fotografií Miroslava Benku Obrazy dávno zabudnutých predkov - Slovákov z Vojvodiny bude otvorená vo štvrtok 15. marca o 17.00 hod. v Beňuškovom dome na Divadelnej 23 v Martine.

 

Doc. Mgr. art. Miroslav Benka | 12.3.2012

viac

Náboženský život Slovákov v Kanade

V stredu 14. marca 2012 o 16.00 hod. v zasadačke GBÚ, Palisády 46 v Bratislave, bude Jozef Miháľ, predseda Kanadského slovenského inštitútu, evanjelik pôvodom zo Silbaša vo Vojvodine, prezentovať svoju knihu Náboženský život Slovákov v Kanade.

 

Edita Škodová, media@ecav.sk | 11.3.2012

viac

Služby Božie na Úrade vlády SR 14. 3.

Evanjelické služby Božie na Úrade vlády SR 14. 3. 2012 o 16.00 hod. sestra farárka Erika Valková-Krišťáková, duchovná správkyňa na EBF UK v Bratislave. Srdečne pozývame.

 

-eš- | 10.3.2012

viac

Príhovor k 3. pôstnej nedeli

Bratia a sestry v Ježišovi Kristovi, v tomto pôstnom období vám na stránke Internetovej televízie ECAV na Slovensku v rubrike SLOVO NA TÝŽDEŇ prinášame duchovné príhovory k jednotlivým pôstnym nedeliam.

 

Blažena Zaťková, itv@ecav.sk | 9.3.2012

viac

Prečítajte si v EPST č. 10

Už túto nedeľu sa v Západnom dištrikte začínajú voľby predsedníctva. V najnovšom čísle Evanjelického posla spod Tatier vám predstavíme všetkých štyroch kandidátov na posty biskupa a dozorcu.

 

-zz- | 7.3.2012

viac

SLOVO NA TÝŽDEŇ k pôstu

Bratia a sestry v Ježišovi Kristovi, v tomto pôstnom období vám na stránke Internetovej televízie ECAV na Slovensku v rubrike SLOVO NA TÝŽDEŇ prinášame duchovné príhovory k jednotlivým pôstnym nedeliam.

 

Blažena Zaťková, itv@ecav.sk | 4.3.2012

viac

Výstava o drevených artikulárnych kostoloch

Cirkevný zbor ECAV Svätý Kríž – Lazisko pozýva záujemcov túžiacich po spoznávaní drevených artikulárnych kostolov na Slovensku na putovnú výstavu o týchto kostoloch, ktorá bude v ich cirkevnom zbore do Veľkej noci.

 

Daniel Baláž, zborový farár, svatykriz@ecav.sk | 29.2.2012

viac

Výstava v Banskej Štiavnici

CZ ECAV Banská Štiavnica vás pozýva na výstavu DEJINY ECAV V BANSKEJ ŠTIAVNICI v zrekonštruovanom zadnom trakte evanjelického kostola (Kyrmezerov dom). Návštevu si dohodnite na tel. 0908 963 829 (p. Blašková).

 

Edita Škodová, media@ecav.sk | 29.2.2012

viac

Prečítajte si v EPST č. 9

Situáciu pred parlamentnými voľbami sprevádzajú rôzne nálady, ba v mnohých prípadoch i rezignácia a nechuť ísť odovzdať svoj hlas do volebnej urny. Je to však z pohľadu kresťana správne? Aj o tom hovorí téma deviateho tohtoročného čísla Evanjelického posla spod Tatier.

 

-zz- | 28.2.2012

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart