SRo na Veľký piatok 6. 4.

Rádio Slovensko 20.05 Význam Kristových posledných slov na kríži (Pavel Gabriš, hosť Mgr. Anna Olexová-Adamovičová) Rádio Regina Bratislava, Banská Bystrica, Košice 7.50 Z duše: Ján Grešo: K Veľkému piatku 16.00 Sviatočné evanjelické pašiové služby Božie z Hornej Mičinej

 

-eš- | 5.4.2012

viac

ITV ECAV na Veľkú noc

Pozrite si Slovo na týždeň : Od 8. 4. 2012 – 1. slávnosť veľkonočná – Mgr. Ján Velebír, senior ŠZS. Od 8. 4. 2012 – rozhovor s prof. ThDr. Igorom Kiššom na tému Vzkriesenie Od 9. 4. 2012 – 2. slávnosť veľkonočná – Mgr. Roman Porubän, senior TAS. Na...

 

Blažena Zaťková, itv@ecav.sk | 5.4.2012

viac

Cirkevné listy č. 4 - 2012

Duchovný život duchovných si všíma aprílové číslo Cirkevných listov. Prináša biblické zamyslenie o počúvaní Božieho slova jeho služobníkmi a rozhovor o motivácii duchovných k službe.

 

 | 3.4.2012

viac

Nové číslo časopisu Rozmer

V týchto dňoch vyšlo nové číslo štvrťročníka Rozmer – časopisu pre kresťanskú duchovnú orientáciu, ktorý čitateľovi ponúka prehľad o súčasnej náboženskej scéne.

 

Boris Rakovský, šéfredaktor | 3.4.2012

viac

Prečítajte si v EPST č. 14-15

Pred blížiacimi sa sviatkami prichádza do vašich domácností veľkonočné dvojčíslo Evanjelického posla spod Tatier. Jeho hlavnou myšlienkou je verš z 1K 5, 7: Kristus bol za nás obetovaný. V téme sa venujeme a ceste od utrpenia k víťazstvo a v ankete rôzne osobnosti prezradia, čo si predstavujú pod slovom kríž.

 

-zz- | 2.4.2012

viac

Príhovor k 6. pôstnej nedeli - Kvetnej

Na ITV ECAV na Slovensku si môžete pozrieť a vypočuť príhovor Mgr. Martina Zaťka k 6. pôstnej nedeli , ako aj rozhovor s prof. ThDr. Jurajom Bándym na tému pôstu.

 

Blažena Zaťková, itv@ecav.sk | 1.4.2012

viac

Veľká noc 2012 - služby Božie v Bratislave

Prehľad služieb Božích v bratislavských cirkevných zboroch od Kvetnej nedele do 2. slávnosti veľkonočnej: CZ Bratislava CZ Bratislava-Petržalka CZ Bratislava-Prievoz CZ Bratislava-Rača

 

Edita Škodová | 30.3.2012

viac

Zbor z Albrechtíc spieva v Novom kostole

Cirkevný zbor z Albrechtíc (ČR) bude spievať v rámci služieb Božích 1. 4. 2012 o 8.30 hod. (kázať bude brat farár Ján Cieslar) a počas prisluhovanie Večere Pánovej na SB o 10.00 hod. v Ev. a. v. kostole na Legionárskej ul.

 

Martin Šefranko, zborový farár | 29.3.2012

viac

Spevokol ICHTHYS zaspieva v Petržalke

Pozývame vás na koncert spevokolu Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK ICHTHYS 1. 4. 2012 o 18.00 hod. v Ev. a. v. kostole Sv. Trojice na Strečnianskej 15.

 

Ján Kolesár, zborový farár | 29.3.2012

viac

Predpremiéra filmu SOLA FIDE

Pozývame vás na predpremiéru polohraného historického dokumentu o reformácii a protireformácii pod názvom SOLA FIDE vo štvrtok 29. marca 2012 o 18.00 hod. v projekčnej miestnosti P1 v budove STV v Mlynskej doline. Premiéra: 6. apríla 2012 o 12.00 hod. na Jednotke

 

Barbora Hanzelová, STV Dvojka | 28.3.2012

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart