Vyšlo dvojčíslo Cirkevných listov

Migrácia za prácou a jej dôsledky pre duchovný život – to je téma, ktorej sa venuje prvé tohtoročné dvojčíslo Cirkevných listov 1 - 2/2012. Prináša reflexie o jave, ktorý stále viac poznačuje život našich cirkevných zborov. Popri konkrétnych príbehoch ľudí migrujúcich za prácou si všíma aj zásadné teologické stanoviská k otázke migrácie a úteku.

 

Ondrej Prostredník, prostrednik@fevth.uniba.sk | 27.1.2012

viac

ORIENTÁCIE zo života ECAV 29. 1.

STV 2 o 14.10 hod.; repríza 2. 2. o 13.30 hod.: CZ Skalica; Spevokol Záriečie; Historický atlas; Pozvánka na III. ev. cirkevné dni, Kniha žalmov

 

-eš- | 26.1.2012

viac

Prečítajte si v EPST č. 4

Štvrté tohtoročné číslo Evanjelického posla spod Tatier sa zaoberá témou cirkevných škôl – v súvislosti s aktuálnymi termínmi zápisov do prvých ročníkov. Dozviete sa, prečo sa oplatí vybrať pre svoje dieťa práve cirkevnú školu, aké sú jej výhody v porovnaní so štátnymi a súkromnými školami.

 

-zz- | 24.1.2012

viac

Svetový týždeň modlitieb

Tohtoročný Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov sa bude konať v dňoch 18. – 25. januára 2012. V nedeľu 22. januára o 10.00 hod. sa uskutočnia ekumenické služby Božie v Trebišove, ktoré bude v priamom prenose vysielať Slovenská televízia.

 

Edita Škodová, media@ecav.sk | 17.1.2012

viac

Pozrite si na ITV ECAV

Pozrite si nové príspevky na Internetovej televízii ECAV na Slovensku na www.ecav.sk/itv. Videá zo slávností vo vašich cirkevných zboroch nám, prosíme, posielajte len vo formátoch uvedených na

 

-eš- | 16.1.2012

viac

Služby Božie zo Kšinnej

22. 1. 2012 (nedeľa) - Rádio Slovensko + Reginy 9.30 - Kresťanská nedeľa: Ev. služby Božie zo Kšinnej

 

-eš- | 16.1.2012

viac

Prečítajte si v EPST č. 3

Keď sa dozvieme, že niekto z našich blízkych je smrteľne chorý, vždy je to veľmi ťažké. Vtedy sa zvykneme pýtať, aký je zmysel jeho choroby. Na túto otázku sme sa pozreli aj v téme tretieho tohtoročného čísla Evanjelického posla spod Tatier.

 

-zz- | 15.1.2012

viac

Pozvánka do Skalice

Cirkevný zbor ECAV Skalica vás pozýva na slávnostné služby Božie pri príležitosti 200. výročia narodenia Daniela Gabriela Licharda a otvorenia Roka D. G. Licharda 15. januára 2012 o 9.30 hod. Slovo Božie bude zvestovať generálny biskup Miloš Klátik.

 

Peter Švehla, zborový farár | 12.1.2012

viac

Pozvánka do Banskej Štiavnice

CZ ECAV Banská Štiavnica vás pozýva na výstavu DEJINY ECAV V BANSKEJ ŠTIAVNICI v zrekonštruovanom zadnom trakte evanjelického kostola (Kyrmezerov dom). Môžete ju vidieť do 10. 1. 2012 v stredu a štvrtok od 10.00 do 15.00 hod. Prehliadku v piatok až utorok si dohodnite na tel. 0908 963 829.

 

Ľudmila Blašková, zborová dozorkyňa | 10.1.2012

viac

Služby Božie na Úrade vlády SR 11. 1.

Pozývame Vás na evanjelické služby Božie na Úrade vlády SR, ktoré budú v stredu 11. 1. 2012 o 16.00 hod. Kázňou slova Božieho poslúži pplk. Miroslav Táborský, generálny duchovný Ústredia EPS v OS a OZ SR.

 

-eš- | 10.1.2012

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart