Služby Božie v médiách 25. 9.

SRo - 9.30 hod. (4. nedeľa v mesiaci) – CZ ECAV Príbelce STV 2 - 10.00 hod. (200. výročie narodenia M. M. Hodžu) - CZ ECAV Mošovce

 

-eš- | 23.9.2011

viac

Sféry dôverné - M. M. Hodža

Sféry dôverné o M. M. Hodžovi z archívu...

 

-eš- | 23.9.2011

viac

Michal Miloslav Hodža – Život a dielo

Pri príležitosti osláv 200. výročia narodenia Michala Miloslava Hodžu Slovenská televízia odvysielala diskusnú reláciu Sféry dôverné o M. M. Hodžovi v priamom prenose 7. 9. 2011 o 21.55 hod. na Dvojke. Na uvedenú tému diskutovali generálny biskup Miloš Klátik, historik Miloš Kovačka, literárna vedkyňa Eva Tkáčiková a zborový farár Marián Bochnička.

 

D. Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel@ecav.sk | 22.9.2011

viac

Prečítajte si v EPST č. 38

Jeden z príkazov, ktorý nám dáva Biblia, je, aby sme naprávali tých, ktorí sú v hriechu. Čo presne od nás Boh chce? Dočítate sa v téme 38. čísla Evanjelického posla spod Tatier. Predstavíme vám aj ďalší cirkevný zbor – Príbelce v Novohradskom senioráte.

 

-zz- | 21.9.2011

viac

Posledná rozlúčka so sestrou diakonisou Alžbetou Mitanovou

14. septembra 2011 si Pán života i smrti k sebe vo veku 90 rokov povolal sestru diakonisu Alžbetu Mitanovú. Pohreb bude v sobotu 17. 9. 2011 o 14.00 hod. na cintoríne v Ivanovciach (filiálka CZ Adamovské Kochanovce).

 

Ján Ochodnický,, Adam. Kochanovce  | 15.9.2011

viac

Z náboženského vysielania SRo 17. a 18. 9.

Viera v živote: Septembrový magazín I - 17. 9. o 21.00 Regina; repríza 18. 9. o 9.30 Devín Z duše - 18. 9. 2011 o 7.55 Regina; repríza: 18. 9. 2011 o 14.45 Regina Slovo pre veriacich i neveriacich - 18. 9. o 7.30 Rádio Devín

 

Pavel Gabriš, redaktor SRo | 14.9.2011

viac

Prečítajte si v EPST č. 37

Miesto stretnutia s Pánom, miesto, kde počúvame Jeho slovo a prijímame sviatosti - nejako takto by sme zrejme definovali Boží chrám. V téme najnovšieho čísla EPST sa venujeme práve kostolom – aké sú tieto miesta, aký význam majú jednotlivé časti ich interiérov a na čo slúžia z pohľadu bohoslužobného života.

 

 | 13.9.2011

viac

Oznam STV

Vzhľadom na zmenu programu Majstrovstiev sveta vo vodnom slalome v nedeľu 11. 9. budú Orientácie - Televízny posol vysielané v prestávke toho podujatia okolo 14.00 hod.

 

Miloslav Gdovin, redaktor STV | 9.9.2011

viac

Z náboženského vysielania SRo 11. 9.

NEDEĽNÉ RANNÉ ZAMYSLENIE k téme nedele 11. 9. 2011 o 6.19 Rádio Slovensko - pripravil doc. ThDr. Ján Grešo

 

Pavel Gabriš, redaktor SRo | 8.9.2011

viac

Orientácie - Televízny posol 11. 9.

STV 2 - 11. 9. o 10. 50 hod. - Generálny biskup v SLZ. Poklady Slovenského národného archívu. Kráľ Šalamún. Rod Dérerovcov Repríza: 13. 9. o 15.35 hod.

 

Miloslav Gdovin, redaktor STV | 8.9.2011

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart