Prečítajte si EPST č. 4 - 2018

Štát chcel diskriminovať cirkevné sobáše. I keď tlak kresťanských inštitúcií napokon priniesol zrušenie kontroverznej platby, mnohí sa pýtajú, prečo chcel štát znevýhodniť tých, ktorí svoj sľub vernosti skladajú pred Bohom. Viac o tom sa dočítate v téme 4. tohtoročného Evanjelického posla.

 

Zuzana Zimániová, EPST, zuzana.zimaniova(at)tranoscius.sk | 24.1.2018

viac

Nové na ITV - Pliešovce

Bratia a sestry, na ITV ECAV na Slovensku Vám v rubrike Záznamy služieb Božích prinášame záznam zo slávnostných služieb Božích pri príležitosti 90. výročia posvätenia Ev. chrámu Božieho v...

 

Blažena Zaťková, tajomníčka ITV, itv(at)ecav.sk | 23.1.2018

viac

Služby Božie z Popradu v SRo 28. 1.

9.05 – Kresťanská nedeľa: Rádio Slovensko, Rádio Regina. Priamy prenos služieb Božích z Popradu; kázať bude zborový farár Mgr. Libor Bednár, PhD. Čísla piesní z ES: 188, 345, 466, 490, A 89.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 22.1.2018

viac

Prečítajte si EPST č. 3 - 2018

Byť farárom vraj znamená byť svojmu cirkevnému zboru a jeho členom k dispozícii 24 hodín denne 7 dní v týždni. Napriek tomu sa v našej cirkvi nájdu duchovní, ktorí popri farárskom povolaní zvládajú aj úväzky v iných zamestnaniach.

 

Zuzana Zimániová, EPST, zuzana.zimaniova(at)tranoscius.sk | 22.1.2018

viac

Z programu RTVS Dvojka 13. − 15. 1. 2018

Nedeľa 14. 1. 2018 13.00 - Televízny posol. Repríza: 15. 1. o 12.30 hod. 10.00 - Ekumenické služby Božie z kostola Reformovanej kresťanskej cirkvi v Bratislave

 

Miloslav Gdovin, dramaturg RTVS, miloslav.gdovin@rtvs.sk | 12.1.2018

viac

Sviatočné SLOVO na 6. 1. a 7. 1. 2018

6. 1. 2018 - Zjavenie Krista Pána mudrcom - Mgr. Eunika Jurková, zborová kaplánka, Nové Mesto n/Váhom 7. 1. 2018 - 1. nedeľa po Zjavení - Mgr. Danica Fojtíková, seniorálna kaplánka LOS

 

Blažena Zaťková, tajomníčka ITV, itv@ecav.sk | 3.1.2018

viac

Sviatočné SLOVO na Silvester a Nový rok

V rubrike Slovo na týždeň sa vám na Vianoce a Závierku občianskeho roka prihovoria: 31. 12. 2017 - Závierka občianskeho roka - Mgr. Zuzana Brdiarová, zborová farárka, Kraľovany 1. 1. 2018 - Nový rok - Mgr. Blanka Kostelná, zborová farárka, Zemianske...

 

Blažena Zaťková, tajomníčka ITV, itv@ecav.sk | 31.12.2017

viac

Vianočné želanie 2017

Požehnané vianočné...

 

Generálny biskup Miloš Klátik, generálny dozorca Imrich Lukáč a pracovníci GBÚ | 22.12.2017

viac

Čo nájdete v Dúhe v januári 2018?

Vkladačka: Novoročná hra - Dary pre Kráľa kráľov Pán Ježiš uzdravuje – Kanaánka Veselé počítanie alebo ako sme hľadali hríbiky do novoročnej kapustnice Pesnička s úlohou: Hviezda nad Betlemom Evanjelické osobnosti: Ján Kollár Cirkevné sviatky : Mudrci Na detskej besiedke: Nevzdávaj sa, bojuj a ver! Detské besiedky z Bystrého a Boliarova

 

Iveta Topolčanyová s kolektívom Dúhy | 21.12.2017

viac

Sviatočné slovo na Vianoce 2017

V rubrike Slovo na týždeň sa vám na Vianoce a Závierku občianskeho roka prihovoria: 24. 12. - 4. adventná nedeľa, Štedrý večer - prof. ThDr. Juraj Bándy, Katedra Starej zmluvy EBF UK 25. 12. - 1. slávnosť vianočná - Mgr. Ondrej Peťkovský, duchovný na dôchodku 26. 12. - 2. slávnosť vianočná - Mgr. Zuzana Peťkovská, duchovná na dôchodku

 

Blažena Zaťková, tajomníčka ITV, itv(at)ecav.sk | 20.12.2017

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart