Objednajte si EPST do schránky

Evanjelický posol spod Tatier, týždenník evanjelikov a. v. na Slovensku, si môžete objednať na adrese: Tranoscius, a. s., Tranovského 1, 031 01 Liptovský Mikuláš; predplatne@tranoscius.sk; tel./fax 044/324 05 08. Predplatné na 2. polrok: 16,90 €.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 6.7.2017

viac

Prečítajte si v EPST č. 25 – 26

Hlavnou témou tohto dvojčísla Evanjelického posla spod Tatier je rokovanie Synody ECAV na Slovensku, ktorá sa konala 16. − 17. júna v Nimnici; pokračovanie nájdete v ďalšom čísle. Môžete si prečítať aj správu z 12. seniorálneho stretnutia Myjavského seniorátu v Myjave.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 6.7.2017

viac

Nové na ITV - Rozhovor 2 s generálnym dozorcom I. Lukáčom

V rubrike Rozhovory na stránke ITV prinášame rozhovor s generálnym dozorcom doc. MUDr. Imrichom Lukáčom, CSc.....

 

Blažena Zaťková, tajomníčka ITV, itv@ecav.sk | 4.7.2017

viac

Prečítajte si v EPST č. 27 - 2017

Kríza duchovného v úrade neznamená krízu úradu cirkvi. Ide pri nej o krízu duchovného, ordinovaného v službe cirkvi. Týka sa farárov v úrade, ktorý zastávajú a v ktorom si majú pred Pánom Bohom a pred ľuďmi počínať zodpovedne. Aké bývajú najčastejšie príčiny takejto krízy a ako ju riešiť? Odpovede hľadá najnovšie číslo EPST.

 

Zuzana Zimániová, EPST, zuzana.zimaniova(at)tranoscius.sk | 1.7.2017

viac

Vyšiel Rozmer číslo 2 - 2017

Štvrťročník Rozmer – časopis pre kresťanskú duchovnú orientáciu ponúka prehľad o súčasnej náboženskej scéne. Renomovaní autori sa v ňom venujú problematike nových náboženských hnutí a siekt a približujuje históriu starovekých kultúr a svetových náboženstiev. Jeho vydavateľmi sú Ekumenická rada cirkví v SR a OZ Ekumenická spoločnosť pre štúdium siekt.

 

Boris Rakovský, šéfredaktor, rozmer@sekty.sk | 20.6.2017

viac

Nové na ITV - Všeobecná pastorálna konferencia 2017

Bratia a sestry, na ITV ECAV na Slovensku Vám v rubrike Spravodajstvo prinášame zostrih zo Všeobecnej pastorálnej konferencie ECAV na Slovensku vo Zvolene 22. 5....

 

Blažena Zaťková, tajomníčka ITV, itv(at)ecav.sk | 13.6.2017

viac

Prečítajte si v EPST č. 23 - 2017

Viete, aký postoj majú moslimovia k ekológii, životnému prostrediu a čím sa líšia od Európanov? Aj túto otázku kladie najnovšie číslo Evanjelického posla spod Tatier. Všíma si aj environmentálne tradície v krajinách vyznávajúcich islam v porovnaní s kresťanskými krajinami.

 

Zuzana Zimániová, EPST, zuzana.zimaniova(at)tranoscius.sk | 12.6.2017

viac

Prečítajte si v EPST č. 22 - 2017

Sledovanie svojich záujmov je v dnešnom svete „normálne“ – človek alebo štát má právo si definovať alebo sledovať svoje záujmy. Lenže, ako hovorí Rousseau: Moja sloboda sa končí tam, kde sa začína sloboda druhého. Aké pravidlá záujmov a hodnôt by teda mali platiť v našom svete? Odpoveď hľadáme v téme 22. tohtoročného Evanjelického posla spod Tatier.

 

Zuzana Zimániová, EPST, zuzana.zimaniova(at)tranoscius.sk | 9.6.2017

viac

Televízny posol 4. 6.

V nedeľu 4. 6. 2017 o 13.25 hod. si na Dvojke môžete pozrieť Televízny posol, magazín venovaný evanjelikom s ekumenickým presahom na ďalšie cirkvi. Repríza: 5. 6. 2017 o 12.55 hod. na Dvojke.

 

Miloslav Gdovin, dramaturg, Redakcia duchovného života RTVS, miloslav.gdovin(at)rtvs.sk | 2.6.2017

viac

Sviatočné slovo na svätodušné sviatky

V rubrike Slovo na týždeň sa vám na 1. slávnosť svätodušnú 4. 6. prihovorí Mgr. Olina Kolar, námestná farárka, CZ Horné Zelenice. Na 2. slávnosť svätodušnú 5. 6. sa vám prihovorí Mgr. Ľubica Sobanská, zborová farárka, CZ Slovenská...

 

Blažena Zaťková, tajomníčka ITV, itv(at)ecav.sk | 2.6.2017

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart