Cena Sebastian za obdobie 2010 – 2011

v stredu 21. marca 2012 o 18.00 hod. v deň 327. výročia narodenia JSB, v Malom evanjelickom kostole, Panenská ulica, Bratislava. Účinkujú tohtoroční laureáti Ceny Sebastian a Kresťanský komorný orchester ZOE.

 

Ján Juráš, jan@juras.sk | 16.3.2012

viac

Z Cirkevných listov č. 3 – 2012

Obraz náboženstiev v katechetickej práci ECAV – to je téma, ktorej sa venuje marcové číslo Cirkevných listov. Vracia sa i k téme migrácie za prácou a ponúka pohľad na život slovenských evanjelikov v New Yorku.

 

Ondrej Prostredník, šéfredaktor CL, prostrednik@fevth.uniba.sk | 15.3.2012

viac

Prečítajte si v EPST č. 11

Drevené artikulárne a tolerančné chrámy sú dedičstvom, ktoré si evanjelickí veriaci veľmi vážia. A práve o nich hovorí nová publikácia z dielne vydavateľstva Tranoscius a autora M. Dudáša, ktorú vám predstavujeme v najnovšom čísle Evanjelického posla spod Tatier.

 

-zz- | 13.3.2012

viac

Ponuka lavíc a stoličiek

Evanjelická bohoslovecká fakulta UK v Bratislave daruje vyradené školské lavice (20 ks) a stoličky (40ks). Záujemci sa môžu hlásiť na tel. čísle 02/67 288 001.

 

Dekanát EBF UK  | 12.3.2012

viac

Pôstne zastavenie v Rači 18. 3.

CZ ECAV na Slovensku Bratislava-Rača vás pozýva na Pôstne zastavenie pri slove a hudbe 18. marca 2012 o 15.00 hod. v Evanjelickom kostole na Alstrovej ul.

 

Dušan Kováčik, zborový farár | 12.3.2012

viac

eVýchod v marci 2012

Kto verí, nerýpe do iných, ale je na pozore voči sebe – marcové číslo eVýchodu upriamuje našu pozornosť na potrebu sebakontroly. Aj ďalšie témy pôstneho čísla nám chcú napomôcť „ísť viac do seba“, skúmať skryté motívy svojho konania a myslenia:

 

Peter Mihoč, tajomník biskupa VD, tajomnik@vychodnydistrikt.sk | 12.3.2012

viac

Fotografie z Vojvodiny v Martine

Výstava umeleckých fotografií Miroslava Benku Obrazy dávno zabudnutých predkov - Slovákov z Vojvodiny bude otvorená vo štvrtok 15. marca o 17.00 hod. v Beňuškovom dome na Divadelnej 23 v Martine.

 

Doc. Mgr. art. Miroslav Benka | 12.3.2012

viac

Náboženský život Slovákov v Kanade

V stredu 14. marca 2012 o 16.00 hod. v zasadačke GBÚ, Palisády 46 v Bratislave, bude Jozef Miháľ, predseda Kanadského slovenského inštitútu, evanjelik pôvodom zo Silbaša vo Vojvodine, prezentovať svoju knihu Náboženský život Slovákov v Kanade.

 

Edita Škodová, media@ecav.sk | 11.3.2012

viac

Služby Božie na Úrade vlády SR 14. 3.

Evanjelické služby Božie na Úrade vlády SR 14. 3. 2012 o 16.00 hod. sestra farárka Erika Valková-Krišťáková, duchovná správkyňa na EBF UK v Bratislave. Srdečne pozývame.

 

-eš- | 10.3.2012

viac

Príhovor k 3. pôstnej nedeli

Bratia a sestry v Ježišovi Kristovi, v tomto pôstnom období vám na stránke Internetovej televízie ECAV na Slovensku v rubrike SLOVO NA TÝŽDEŇ prinášame duchovné príhovory k jednotlivým pôstnym nedeliam.

 

Blažena Zaťková, itv@ecav.sk | 9.3.2012

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart