Veľká noc 2012 - služby Božie v Bratislave

Prehľad služieb Božích v bratislavských cirkevných zboroch od Kvetnej nedele do 2. slávnosti veľkonočnej: CZ Bratislava CZ Bratislava-Petržalka CZ Bratislava-Prievoz CZ Bratislava-Rača

 

Edita Škodová | 30.3.2012

viac

Zbor z Albrechtíc spieva v Novom kostole

Cirkevný zbor z Albrechtíc (ČR) bude spievať v rámci služieb Božích 1. 4. 2012 o 8.30 hod. (kázať bude brat farár Ján Cieslar) a počas prisluhovanie Večere Pánovej na SB o 10.00 hod. v Ev. a. v. kostole na Legionárskej ul.

 

Martin Šefranko, zborový farár | 29.3.2012

viac

Spevokol ICHTHYS zaspieva v Petržalke

Pozývame vás na koncert spevokolu Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK ICHTHYS 1. 4. 2012 o 18.00 hod. v Ev. a. v. kostole Sv. Trojice na Strečnianskej 15.

 

Ján Kolesár, zborový farár | 29.3.2012

viac

Predpremiéra filmu SOLA FIDE

Pozývame vás na predpremiéru polohraného historického dokumentu o reformácii a protireformácii pod názvom SOLA FIDE vo štvrtok 29. marca 2012 o 18.00 hod. v projekčnej miestnosti P1 v budove STV v Mlynskej doline. Premiéra: 6. apríla 2012 o 12.00 hod. na Jednotke

 

Barbora Hanzelová, STV Dvojka | 28.3.2012

viac

Prečítajte si v EPST č. 13

Najinterpretovanejšia, najčítanejšia, najprekladanejšia či najvydávanejšia - taká je Kniha kníh – Biblia. O tom, aká bola cesta k nej, si v marci – Mesiaci knihy – môžete prečítať v najnovšom Posle.

 

-zz- | 27.3.2012

viac

Ekumenické služby Božie na úrade vlády

V stredu 28. 3. 2012 o 16.00 hod. sa na Úrade vlády SR v Bratislave uskutočnia ekumenické služby Božie. Poslúžia na nich zástupcovia kresťanských cirkví. Zvesť Božieho slova: generálny biskup Miloš Klátik, predseda ERC v SR.

 

Edita Škodová, media@ecav.sk | 26.3.2012

viac

Viera v živote s Jánom Lackom

Dnes 27. 3. 2012 o 21.00 hod. na Rádiu Regina bude v relácii Viera v živote aj rozhovor s bratom farárom Jánom Lackom.

 

Pavel Gabriš, redaktor SRo | 26.3.2012

viac

Z programov RTVS 25. 3.

Regina: 7.55 hod. Z duše: E. Bachletová: Pôstne reminiscencie Slovensko + Regina: 9.04 hod. Evanjelické služby Božie z Nových Sadov STV Dvojka: Televízny posol: 15.25 hod.

 

-eš- | 23.3.2012

viac

Pozvánka do Skalice 25. 3.

Predsedníctvo CZ ECAV na Slovensku Skalica vás pozýva na slávnostné služby Božie pri príležitosti 420. výročia narodenia J. A. Komenského, ktoré sa budú konať v skalickom chráme Božom 25. marca 2012 o 9.30 hod.

 

Peter Švehla, zborový farár, Skalica | 23.3.2012

viac

Prečítajte si v EPST č. 12

Boj s pýchou je témou nového čísla Evanjelického posla spod Tatier. Má človek vôbec dôvod na to, aby bol pyšný? Ako proti tomuto neduhu vlastne bojovať? Všetky odpovede nájdete v článku farára Michala Klusa.

 

-zz- | 22.3.2012

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart