Z programov RTVS 25. 3.

Regina: 7.55 hod. Z duše: E. Bachletová: Pôstne reminiscencie Slovensko + Regina: 9.04 hod. Evanjelické služby Božie z Nových Sadov STV Dvojka: Televízny posol: 15.25 hod.

 

-eš- | 23.3.2012

viac

Pozvánka do Skalice 25. 3.

Predsedníctvo CZ ECAV na Slovensku Skalica vás pozýva na slávnostné služby Božie pri príležitosti 420. výročia narodenia J. A. Komenského, ktoré sa budú konať v skalickom chráme Božom 25. marca 2012 o 9.30 hod.

 

Peter Švehla, zborový farár, Skalica | 23.3.2012

viac

Prečítajte si v EPST č. 12

Boj s pýchou je témou nového čísla Evanjelického posla spod Tatier. Má človek vôbec dôvod na to, aby bol pyšný? Ako proti tomuto neduhu vlastne bojovať? Všetky odpovede nájdete v článku farára Michala Klusa.

 

-zz- | 22.3.2012

viac

Cena Sebastian za obdobie 2010 – 2011

v stredu 21. marca 2012 o 18.00 hod. v deň 327. výročia narodenia JSB, v Malom evanjelickom kostole, Panenská ulica, Bratislava. Účinkujú tohtoroční laureáti Ceny Sebastian a Kresťanský komorný orchester ZOE.

 

Ján Juráš, jan@juras.sk | 16.3.2012

viac

Z Cirkevných listov č. 3 – 2012

Obraz náboženstiev v katechetickej práci ECAV – to je téma, ktorej sa venuje marcové číslo Cirkevných listov. Vracia sa i k téme migrácie za prácou a ponúka pohľad na život slovenských evanjelikov v New Yorku.

 

Ondrej Prostredník, šéfredaktor CL, prostrednik@fevth.uniba.sk | 15.3.2012

viac

Prečítajte si v EPST č. 11

Drevené artikulárne a tolerančné chrámy sú dedičstvom, ktoré si evanjelickí veriaci veľmi vážia. A práve o nich hovorí nová publikácia z dielne vydavateľstva Tranoscius a autora M. Dudáša, ktorú vám predstavujeme v najnovšom čísle Evanjelického posla spod Tatier.

 

-zz- | 13.3.2012

viac

Ponuka lavíc a stoličiek

Evanjelická bohoslovecká fakulta UK v Bratislave daruje vyradené školské lavice (20 ks) a stoličky (40ks). Záujemci sa môžu hlásiť na tel. čísle 02/67 288 001.

 

Dekanát EBF UK  | 12.3.2012

viac

Pôstne zastavenie v Rači 18. 3.

CZ ECAV na Slovensku Bratislava-Rača vás pozýva na Pôstne zastavenie pri slove a hudbe 18. marca 2012 o 15.00 hod. v Evanjelickom kostole na Alstrovej ul.

 

Dušan Kováčik, zborový farár | 12.3.2012

viac

eVýchod v marci 2012

Kto verí, nerýpe do iných, ale je na pozore voči sebe – marcové číslo eVýchodu upriamuje našu pozornosť na potrebu sebakontroly. Aj ďalšie témy pôstneho čísla nám chcú napomôcť „ísť viac do seba“, skúmať skryté motívy svojho konania a myslenia:

 

Peter Mihoč, tajomník biskupa VD, tajomnik@vychodnydistrikt.sk | 12.3.2012

viac

Fotografie z Vojvodiny v Martine

Výstava umeleckých fotografií Miroslava Benku Obrazy dávno zabudnutých predkov - Slovákov z Vojvodiny bude otvorená vo štvrtok 15. marca o 17.00 hod. v Beňuškovom dome na Divadelnej 23 v Martine.

 

Doc. Mgr. art. Miroslav Benka | 12.3.2012

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart