Pozývame na muzikál DÁVID A GOLIÁŠ

Predstavenie pre celú rodinu v podaní detského speváckeho zboru Brettheimer Kinderchor z Nemecka v sobotu 14. apríla 2012 o 17.30 hod. v Novom kostole na Legionárskej ul. v Bratislave.

 

Martin Šefranko, zborový farár | 11.4.2012

viac

Fedor Ruppeldt. Život a dielo

Pozývame vás na prezentáciu knihy Fedor Ruppeldt. Život a dielo, ktorá sa uskutoční 15. apríla 2012 o 14.00 hod. v Evanjelickom a. v. kostole v Žiline.

 

Marián Kaňuch, zborový farár | 11.4.2012

viac

STV na Veľkú noc

Jednotka: 10:30 hod. Veľkopiatkové služby Božie, priamy prenos z Ev. a. v. kostola v Hanušovciach nad Topľou; káže Slavomír Sabol, biskup VD ECAV 12:00 Sola fide - od Žilinskej synody po Tolerančný patent - nový dokumentárny film z dejín evanjelickej cirkvi

 

-eš- | 5.4.2012

viac

Blahoželanie k Veľkej noci 2012

 

Mgr. Daniela Veselá, skoly@ecav.sk | 5.4.2012

viac

SRo na Veľký piatok 6. 4.

Rádio Slovensko 20.05 Význam Kristových posledných slov na kríži (Pavel Gabriš, hosť Mgr. Anna Olexová-Adamovičová) Rádio Regina Bratislava, Banská Bystrica, Košice 7.50 Z duše: Ján Grešo: K Veľkému piatku 16.00 Sviatočné evanjelické pašiové služby Božie z Hornej Mičinej

 

-eš- | 5.4.2012

viac

ITV ECAV na Veľkú noc

Pozrite si Slovo na týždeň : Od 8. 4. 2012 – 1. slávnosť veľkonočná – Mgr. Ján Velebír, senior ŠZS. Od 8. 4. 2012 – rozhovor s prof. ThDr. Igorom Kiššom na tému Vzkriesenie Od 9. 4. 2012 – 2. slávnosť veľkonočná – Mgr. Roman Porubän, senior TAS. Na...

 

Blažena Zaťková, itv@ecav.sk | 5.4.2012

viac

Cirkevné listy č. 4 - 2012

Duchovný život duchovných si všíma aprílové číslo Cirkevných listov. Prináša biblické zamyslenie o počúvaní Božieho slova jeho služobníkmi a rozhovor o motivácii duchovných k službe.

 

 | 3.4.2012

viac

Nové číslo časopisu Rozmer

V týchto dňoch vyšlo nové číslo štvrťročníka Rozmer – časopisu pre kresťanskú duchovnú orientáciu, ktorý čitateľovi ponúka prehľad o súčasnej náboženskej scéne.

 

Boris Rakovský, šéfredaktor | 3.4.2012

viac

Prečítajte si v EPST č. 14-15

Pred blížiacimi sa sviatkami prichádza do vašich domácností veľkonočné dvojčíslo Evanjelického posla spod Tatier. Jeho hlavnou myšlienkou je verš z 1K 5, 7: Kristus bol za nás obetovaný. V téme sa venujeme a ceste od utrpenia k víťazstvo a v ankete rôzne osobnosti prezradia, čo si predstavujú pod slovom kríž.

 

-zz- | 2.4.2012

viac

Príhovor k 6. pôstnej nedeli - Kvetnej

Na ITV ECAV na Slovensku si môžete pozrieť a vypočuť príhovor Mgr. Martina Zaťka k 6. pôstnej nedeli , ako aj rozhovor s prof. ThDr. Jurajom Bándym na tému pôstu.

 

Blažena Zaťková, itv@ecav.sk | 1.4.2012

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart