Nové číslo časopisu Rozmer

V týchto dňoch vyšlo nové číslo štvrťročníka Rozmer – časopisu pre kresťanskú duchovnú orientáciu, ktorý čitateľovi ponúka prehľad o súčasnej náboženskej scéne.

 

Boris Rakovský, šéfredaktor | 3.4.2012

viac

Prečítajte si v EPST č. 14-15

Pred blížiacimi sa sviatkami prichádza do vašich domácností veľkonočné dvojčíslo Evanjelického posla spod Tatier. Jeho hlavnou myšlienkou je verš z 1K 5, 7: Kristus bol za nás obetovaný. V téme sa venujeme a ceste od utrpenia k víťazstvo a v ankete rôzne osobnosti prezradia, čo si predstavujú pod slovom kríž.

 

-zz- | 2.4.2012

viac

Príhovor k 6. pôstnej nedeli - Kvetnej

Na ITV ECAV na Slovensku si môžete pozrieť a vypočuť príhovor Mgr. Martina Zaťka k 6. pôstnej nedeli , ako aj rozhovor s prof. ThDr. Jurajom Bándym na tému pôstu.

 

Blažena Zaťková, itv@ecav.sk | 1.4.2012

viac

Veľká noc 2012 - služby Božie v Bratislave

Prehľad služieb Božích v bratislavských cirkevných zboroch od Kvetnej nedele do 2. slávnosti veľkonočnej: CZ Bratislava CZ Bratislava-Petržalka CZ Bratislava-Prievoz CZ Bratislava-Rača

 

Edita Škodová | 30.3.2012

viac

Zbor z Albrechtíc spieva v Novom kostole

Cirkevný zbor z Albrechtíc (ČR) bude spievať v rámci služieb Božích 1. 4. 2012 o 8.30 hod. (kázať bude brat farár Ján Cieslar) a počas prisluhovanie Večere Pánovej na SB o 10.00 hod. v Ev. a. v. kostole na Legionárskej ul.

 

Martin Šefranko, zborový farár | 29.3.2012

viac

Spevokol ICHTHYS zaspieva v Petržalke

Pozývame vás na koncert spevokolu Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK ICHTHYS 1. 4. 2012 o 18.00 hod. v Ev. a. v. kostole Sv. Trojice na Strečnianskej 15.

 

Ján Kolesár, zborový farár | 29.3.2012

viac

Predpremiéra filmu SOLA FIDE

Pozývame vás na predpremiéru polohraného historického dokumentu o reformácii a protireformácii pod názvom SOLA FIDE vo štvrtok 29. marca 2012 o 18.00 hod. v projekčnej miestnosti P1 v budove STV v Mlynskej doline. Premiéra: 6. apríla 2012 o 12.00 hod. na Jednotke

 

Barbora Hanzelová, STV Dvojka | 28.3.2012

viac

Prečítajte si v EPST č. 13

Najinterpretovanejšia, najčítanejšia, najprekladanejšia či najvydávanejšia - taká je Kniha kníh – Biblia. O tom, aká bola cesta k nej, si v marci – Mesiaci knihy – môžete prečítať v najnovšom Posle.

 

-zz- | 27.3.2012

viac

Ekumenické služby Božie na úrade vlády

V stredu 28. 3. 2012 o 16.00 hod. sa na Úrade vlády SR v Bratislave uskutočnia ekumenické služby Božie. Poslúžia na nich zástupcovia kresťanských cirkví. Zvesť Božieho slova: generálny biskup Miloš Klátik, predseda ERC v SR.

 

Edita Škodová, media@ecav.sk | 26.3.2012

viac

Viera v živote s Jánom Lackom

Dnes 27. 3. 2012 o 21.00 hod. na Rádiu Regina bude v relácii Viera v živote aj rozhovor s bratom farárom Jánom Lackom.

 

Pavel Gabriš, redaktor SRo | 26.3.2012

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart