Orientácie zo života ECAV na STV2 17. 6.

V nedeľu 17. 6. o 13.05 hod. si môžete pozrieť evanjelické Orientácie. Príspevky: Kniha Izaiáš - 2. časť. Muzikál Zasľúbená zem. Pozvánky na cirkevné akcie v lete. Pamätná tabuľa v Ilave. Publikácia o F. Ruppeldtovi. Pozvánka na III. evanjelické cirkevné dni do Lučenca. Repríza: 21. 6. o 14.45 hod.

 

Miloslav Gdovin, RTVS - STV | 12.6.2012

viac

Vernisáž výstavy Coloriskeri luma 21. 6.

Pozývame vás na vyhodnotenie čitateľsko-výtvarnej súťaže Farebný svet – Coloriskeri luma 2012 sa uskutoční 21. júna 2012 o 11.00 hod. v Krajskom osvetovom stredisku v Nitre, Fatranská ul. 3. Výstava bude otvorená do 29. júla 2012.

 

Agnes Horváthová, Romanokher - Rómsky dom | 12.6.2012

viac

Konferencia o Turzovcoch

Žilinský samosprávny kraj vás pozýva na odbornú konferenciu TURZOVCI, ktorá sa uskutoční 21. júna 2012 od 10.00 hod. v Sobášnom paláci v Bytči. S prednáškami vystúpia Helena Saktorová, Jozef Matej, Martin Chmelík, Jozef Kočiš, Karol Dzuriak a ďalší.

 

-eš- | 12.6.2012

viac

Spomienka na J. M. Hurbana v Hlbokom

Pozývame vás na spomienkové služby Božie 17. júna 2012 o 10.00 hod. v Ev. a. v. kostole v Hlbokom pri príležitosti 195. výročia narodenia Jozefa Miloslava Hurbana (1817 – 1888). Kázať bude generálny biskup Miloš Klátik.

 

Edita Škodová, media@ecav.sk | 11.6.2012

viac

Pozývame do Ratkovej 17. 6.

CZ Ratková vás pozýva na slávnostné služby Božie a literárno-hudobnú kompozíciu "Ratkovskí evanjelickí učitelia a žiaci" 17. júna 2012 o 11.00 hod. v ratkovskom chráme Božom.

 

Daniela Baranová, Ratková | 11.6.2012

viac

Prečítajte si v EPST č. 24

Mnohé známe osobnosti o viere často nehovoria. A keď to už raz urobia, ich vyjadrenia vyvolávajú protichodné názory. Radi počujeme, že ten či onen známy človek patrí do našej cirkvi, no neraz máme tendenciu kritizovať jeho „vlažné“ vyjadrenia o Bohu, cirkvi. Či sa tento prístup dá zmeniť a ako by sa dalo spomínané osobnosti osloviť, hovorí téma 24. čísla EPST.

 

-zz- | 11.6.2012

viac

Služby Božie na Úrade vlády SR 13. 6.

Evanjelické služby Božie na Úrade vlády SR sa budú konať v stredu 13. 6. 2012 o 16.00 hod. Kázňou slova Božieho poslúži ev. a. v. farár Ján Ondrejčin, kancelár Ústredia EPS. Srdečne vás pozývame.

 

Oľga Klátiková, klatikova@ecav.sk | 9.6.2012

viac

Konferencia o hluchoslepote v Herľanoch

Na stránke www.ecav.sk/itv v rubrike "Spravodajstvo" informujeme o konferencii o hluchoslepote v Herľanoch, ktorá sa konala k 20. výročiu založenia školy pre hluchoslepé deti v Červenici.

 

Blažena Zaťková, itv@ecav.sk | 6.6.2012

viac

K 200. výročiu narodenia Sama Chalupku

Slovenská národná knižnica vás pozýva na seminár Samo Chalupka v slovenskej literatúre a kultúre v kinosále Slovenského národného literárneho múzea SNK, M. R. Štefánika 11, v Martine 6. júna 2012 od 9.30 do 14.00 hod.

 

-eš- | 5.6.2012

viac

Prečítajte si v EPST č. 23

Nedeľa 10. 6. je prvou volebnou nedeľou. Počas nej – i počas nasledujúcich dvoch – budeme rozhodovať o tom, kto povedie ECAV na Slovensku najbližších šesť rokov. Preto vám predstavujeme kandidátov na funkciu generálneho biskupa a generálneho dozorcu, ktorí v rozhovoroch priblížia svoje predstavy o tom, aká cirkev má budúcnosť.

 

-zz- | 5.6.2012

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart