Pozývame vás na prezentáciu 18. 4.

V stredu 18. apríla 2012 o 10.00 hod. sa na Generálnom biskupskom úrade ECAV na Slovensku, Palisády 46, Bratislava, bude konať prezentácia knihy Dalimíra Hajka Július Madarás – kazateľ, humanista, človek a knihy Miloša Klátika Cestou viery. Iniciatívy evanjelikov v kultúrnych dejinách Slovenska.

 

Edita Škodová, media@ecav.sk | 12.4.2012

viac

UŽI SI LETO INAK...

Blížia sa letné prázdniny, ktoré prinášajú veľa možností, ako stráviť voľný čas. Jednou z nich je aj prihlásiť sa na letné aktivity, ktoré každoročne organizuje Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku v spolupráci s partnermi z Nemecka. Prihláste sa do 15. 4. 2012.

 

Jana Gasperová, Evanjelická diakonia | 11.4.2012

viac

Národná slávnosť na Devíne 29. 4. 2012

Pozývame vás na Národnú púť na Devín 29. apríla 2012, ktorej cieľom je sprítomnenie odkazu Ľudovíta Štúra najmä mladej generácii a uctenie pamiatky našich vierozvestov Cyrila a Metoda. Viac v pozvánke:

 

Daniela Suchá, riaditeľka Domu Matice slovenskej v Bratislave | 11.4.2012

viac

Pozývame na muzikál DÁVID A GOLIÁŠ

Predstavenie pre celú rodinu v podaní detského speváckeho zboru Brettheimer Kinderchor z Nemecka v sobotu 14. apríla 2012 o 17.30 hod. v Novom kostole na Legionárskej ul. v Bratislave.

 

Martin Šefranko, zborový farár | 11.4.2012

viac

Fedor Ruppeldt. Život a dielo

Pozývame vás na prezentáciu knihy Fedor Ruppeldt. Život a dielo, ktorá sa uskutoční 15. apríla 2012 o 14.00 hod. v Evanjelickom a. v. kostole v Žiline.

 

Marián Kaňuch, zborový farár | 11.4.2012

viac

STV na Veľkú noc

Jednotka: 10:30 hod. Veľkopiatkové služby Božie, priamy prenos z Ev. a. v. kostola v Hanušovciach nad Topľou; káže Slavomír Sabol, biskup VD ECAV 12:00 Sola fide - od Žilinskej synody po Tolerančný patent - nový dokumentárny film z dejín evanjelickej cirkvi

 

-eš- | 5.4.2012

viac

Blahoželanie k Veľkej noci 2012

 

Mgr. Daniela Veselá, skoly@ecav.sk | 5.4.2012

viac

SRo na Veľký piatok 6. 4.

Rádio Slovensko 20.05 Význam Kristových posledných slov na kríži (Pavel Gabriš, hosť Mgr. Anna Olexová-Adamovičová) Rádio Regina Bratislava, Banská Bystrica, Košice 7.50 Z duše: Ján Grešo: K Veľkému piatku 16.00 Sviatočné evanjelické pašiové služby Božie z Hornej Mičinej

 

-eš- | 5.4.2012

viac

ITV ECAV na Veľkú noc

Pozrite si Slovo na týždeň : Od 8. 4. 2012 – 1. slávnosť veľkonočná – Mgr. Ján Velebír, senior ŠZS. Od 8. 4. 2012 – rozhovor s prof. ThDr. Igorom Kiššom na tému Vzkriesenie Od 9. 4. 2012 – 2. slávnosť veľkonočná – Mgr. Roman Porubän, senior TAS. Na...

 

Blažena Zaťková, itv@ecav.sk | 5.4.2012

viac

Cirkevné listy č. 4 - 2012

Duchovný život duchovných si všíma aprílové číslo Cirkevných listov. Prináša biblické zamyslenie o počúvaní Božieho slova jeho služobníkmi a rozhovor o motivácii duchovných k službe.

 

 | 3.4.2012

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart