Služby Božie na Úrade vlády SR 13. 6.

Evanjelické služby Božie na Úrade vlády SR sa budú konať v stredu 13. 6. 2012 o 16.00 hod. Kázňou slova Božieho poslúži ev. a. v. farár Ján Ondrejčin, kancelár Ústredia EPS. Srdečne vás pozývame.

 

Oľga Klátiková, klatikova@ecav.sk | 9.6.2012

viac

Konferencia o hluchoslepote v Herľanoch

Na stránke www.ecav.sk/itv v rubrike "Spravodajstvo" informujeme o konferencii o hluchoslepote v Herľanoch, ktorá sa konala k 20. výročiu založenia školy pre hluchoslepé deti v Červenici.

 

Blažena Zaťková, itv@ecav.sk | 6.6.2012

viac

K 200. výročiu narodenia Sama Chalupku

Slovenská národná knižnica vás pozýva na seminár Samo Chalupka v slovenskej literatúre a kultúre v kinosále Slovenského národného literárneho múzea SNK, M. R. Štefánika 11, v Martine 6. júna 2012 od 9.30 do 14.00 hod.

 

-eš- | 5.6.2012

viac

Prečítajte si v EPST č. 23

Nedeľa 10. 6. je prvou volebnou nedeľou. Počas nej – i počas nasledujúcich dvoch – budeme rozhodovať o tom, kto povedie ECAV na Slovensku najbližších šesť rokov. Preto vám predstavujeme kandidátov na funkciu generálneho biskupa a generálneho dozorcu, ktorí v rozhovoroch priblížia svoje predstavy o tom, aká cirkev má budúcnosť.

 

-zz- | 5.6.2012

viac

Vyšli Cirkevné listy č. 6 - 2012

Misijné stratégie cirkvi v mestskom prostredí – to je téma, ktorú si všíma júnové číslo Cirkevných listov. Prináša biblické zamyslenie o poverení k misijnej práci L 10, 1 a rozhovor o špecifikách práce v mestských CZ.

 

Ondrej Prostredník, šéfredaktor, prostrednik@fevth.uniba.sk | 4.6.2012

viac

Koncert zboru „Neue Kantorei“ 7. 6.

Pozývame vás na koncert chrámovej hudby zboru „Neue Kantorei“ z Bavorska vo štvrtok 7. júna 2012 o 18.00 hod. v Novom ev. kostole na Legionárskej ul. v Bratislave.

 

Martin Šefranko, zborový farár | 3.6.2012

viac

Príhovor na sviatok Svätej Trojice 3. 6.

Na ITV ECAV sa vám v nedeľu 3. júna prihovorí Mgr. Olivér Nagy,, zborový farár, CZ ECAV Dolné Saliby. Môžete si vypočuť aj rozhovor Mgr. Silvie Gdovinovej s dekanom EBF UK Mgr. Ľubomírom Batkom, PhD., na tému Svätá Trojica.

 

Blažena Zaťková, itv@ecav.sk | 1.6.2012

viac

Pozvanie na Noc kostolov v Revúcej

CZ ECAV Revúca pozýva verejnosť na vnútromisijné podujatie Noc kostolov 2012: „Veď vy všetci ste synovia svetla a synovia dňa. Nepatríme noci ani tme.“(1Tes 5, 5) 1. júna 2012 od 18.00 do 24.00 hod. v priestoroch evanjelického chrámu a veže.

 

Karol Žigo, mediálny pracovník CZ Revúca | 31.5.2012

viac

Noc kostolov v Ev a. v. kostole v Galante

V rámci Noci kostolov v Galante si vypočujete prednášku Ing. Pavla Lehotského o Ondrejovi Beňovi z príležitosti 65. výročia návratu Slovákov do vlasti z Maďarska.

 

Ľuboš Vontorčík, zborový kaplán | 31.5.2012

viac

Nový kostol na Legionárskej k Noci kostolov

1. júna o 20.30 hod. vás pozývame na Soirée Marušky Kožlejovej a jej priateľov v Novom evanjelickom a. v. kostole na Legionárskej ul. v Bratislave. Tento večer je malým príspevkom Dcérocirkvi Legionárska do celoslovenského projektu Noc kostolov (www.nockostolov.sk).

 

Martin Šefranko, predsedajúci zborový farár | 31.5.2012

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart