Prečítajte si v EPST č. 26

Chrámový spev a jeho kvalita sú témou, o ktorej diskutujeme v 26. tohtoročnom čísle Evanjelického posla spod Tatier. Dozviete sa o tom, aká je súčasná úroveň spevu na službách Božích a ako ju možno zlepšiť.

 

-zz- | 27.6.2012

viac

Pozývame vás do Veľkého Krtíša

V rámci III. konferencie slovenských evanjelikov žijúcich v zahraničí vás pozývame na otváracie služby Božie v stredu 27. 6. 2012 o 19:00 v Ev. a. v. kostole vo Veľkom Krtíši. V dome kultúry sa vo štvrtok 28. 6. 2012 o 18:00 uskutoční vernisáž z tvorby zahraničných Sloveniek. Na ňu nadviaže spoločenský program od 18:30. Srdečne pozývame aj občanov mesta.

 

Edita Škodová, media@ecav.sk | 26.6.2012

viac

Prečítajte si v EPST č. 25

Médiá v posledných dňoch čoraz častejšie informujú o avizovaných zmenách zákonov, ktoré by sa mali dotknúť cirkevného školstva. O tom, aký bude ich dopad na evanjelické školy, čítajte v téme EPST č. 25. V čísle nájdete aj podrobný program III. evanjelických cirkevných dní v Lučenci.

 

-zz- | 20.6.2012

viac

Koncert v Pozdišovciach 23. 6.

Spolok koncertných umelcov v spolupráci s CZ Pozdišovce s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR vás pozývajú na organový koncert v sobotu 23. júna 2012 o 16.00 hod. pri príležitosti generálnej opravy organa. Na organe bude hrať prof. Ján Vladimír Michalko a na trúbke Juraj Bartoš.

 

Ľubomír Kordoš, zborový farár, Pozdišovce | 16.6.2012

viac

Orientácie zo života ECAV na STV2 17. 6.

V nedeľu 17. 6. o 13.05 hod. si môžete pozrieť evanjelické Orientácie. Príspevky: Kniha Izaiáš - 2. časť. Muzikál Zasľúbená zem. Pozvánky na cirkevné akcie v lete. Pamätná tabuľa v Ilave. Publikácia o F. Ruppeldtovi. Pozvánka na III. evanjelické cirkevné dni do Lučenca. Repríza: 21. 6. o 14.45 hod.

 

Miloslav Gdovin, RTVS - STV | 12.6.2012

viac

Vernisáž výstavy Coloriskeri luma 21. 6.

Pozývame vás na vyhodnotenie čitateľsko-výtvarnej súťaže Farebný svet – Coloriskeri luma 2012 sa uskutoční 21. júna 2012 o 11.00 hod. v Krajskom osvetovom stredisku v Nitre, Fatranská ul. 3. Výstava bude otvorená do 29. júla 2012.

 

Agnes Horváthová, Romanokher - Rómsky dom | 12.6.2012

viac

Konferencia o Turzovcoch

Žilinský samosprávny kraj vás pozýva na odbornú konferenciu TURZOVCI, ktorá sa uskutoční 21. júna 2012 od 10.00 hod. v Sobášnom paláci v Bytči. S prednáškami vystúpia Helena Saktorová, Jozef Matej, Martin Chmelík, Jozef Kočiš, Karol Dzuriak a ďalší.

 

-eš- | 12.6.2012

viac

Spomienka na J. M. Hurbana v Hlbokom

Pozývame vás na spomienkové služby Božie 17. júna 2012 o 10.00 hod. v Ev. a. v. kostole v Hlbokom pri príležitosti 195. výročia narodenia Jozefa Miloslava Hurbana (1817 – 1888). Kázať bude generálny biskup Miloš Klátik.

 

Edita Škodová, media@ecav.sk | 11.6.2012

viac

Pozývame do Ratkovej 17. 6.

CZ Ratková vás pozýva na slávnostné služby Božie a literárno-hudobnú kompozíciu "Ratkovskí evanjelickí učitelia a žiaci" 17. júna 2012 o 11.00 hod. v ratkovskom chráme Božom.

 

Daniela Baranová, Ratková | 11.6.2012

viac

Prečítajte si v EPST č. 24

Mnohé známe osobnosti o viere často nehovoria. A keď to už raz urobia, ich vyjadrenia vyvolávajú protichodné názory. Radi počujeme, že ten či onen známy človek patrí do našej cirkvi, no neraz máme tendenciu kritizovať jeho „vlažné“ vyjadrenia o Bohu, cirkvi. Či sa tento prístup dá zmeniť a ako by sa dalo spomínané osobnosti osloviť, hovorí téma 24. čísla EPST.

 

-zz- | 11.6.2012

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart