Spomienka na J. M. Hurbana v Hlbokom

Pozývame vás na spomienkové služby Božie 17. júna 2012 o 10.00 hod. v Ev. a. v. kostole v Hlbokom pri príležitosti 195. výročia narodenia Jozefa Miloslava Hurbana (1817 – 1888). Kázať bude generálny biskup Miloš Klátik.

 

Edita Škodová, media@ecav.sk | 11.6.2012

viac

Pozývame do Ratkovej 17. 6.

CZ Ratková vás pozýva na slávnostné služby Božie a literárno-hudobnú kompozíciu "Ratkovskí evanjelickí učitelia a žiaci" 17. júna 2012 o 11.00 hod. v ratkovskom chráme Božom.

 

Daniela Baranová, Ratková | 11.6.2012

viac

Prečítajte si v EPST č. 24

Mnohé známe osobnosti o viere často nehovoria. A keď to už raz urobia, ich vyjadrenia vyvolávajú protichodné názory. Radi počujeme, že ten či onen známy človek patrí do našej cirkvi, no neraz máme tendenciu kritizovať jeho „vlažné“ vyjadrenia o Bohu, cirkvi. Či sa tento prístup dá zmeniť a ako by sa dalo spomínané osobnosti osloviť, hovorí téma 24. čísla EPST.

 

-zz- | 11.6.2012

viac

Služby Božie na Úrade vlády SR 13. 6.

Evanjelické služby Božie na Úrade vlády SR sa budú konať v stredu 13. 6. 2012 o 16.00 hod. Kázňou slova Božieho poslúži ev. a. v. farár Ján Ondrejčin, kancelár Ústredia EPS. Srdečne vás pozývame.

 

Oľga Klátiková, klatikova@ecav.sk | 9.6.2012

viac

Konferencia o hluchoslepote v Herľanoch

Na stránke www.ecav.sk/itv v rubrike "Spravodajstvo" informujeme o konferencii o hluchoslepote v Herľanoch, ktorá sa konala k 20. výročiu založenia školy pre hluchoslepé deti v Červenici.

 

Blažena Zaťková, itv@ecav.sk | 6.6.2012

viac

K 200. výročiu narodenia Sama Chalupku

Slovenská národná knižnica vás pozýva na seminár Samo Chalupka v slovenskej literatúre a kultúre v kinosále Slovenského národného literárneho múzea SNK, M. R. Štefánika 11, v Martine 6. júna 2012 od 9.30 do 14.00 hod.

 

-eš- | 5.6.2012

viac

Prečítajte si v EPST č. 23

Nedeľa 10. 6. je prvou volebnou nedeľou. Počas nej – i počas nasledujúcich dvoch – budeme rozhodovať o tom, kto povedie ECAV na Slovensku najbližších šesť rokov. Preto vám predstavujeme kandidátov na funkciu generálneho biskupa a generálneho dozorcu, ktorí v rozhovoroch priblížia svoje predstavy o tom, aká cirkev má budúcnosť.

 

-zz- | 5.6.2012

viac

Vyšli Cirkevné listy č. 6 - 2012

Misijné stratégie cirkvi v mestskom prostredí – to je téma, ktorú si všíma júnové číslo Cirkevných listov. Prináša biblické zamyslenie o poverení k misijnej práci L 10, 1 a rozhovor o špecifikách práce v mestských CZ.

 

Ondrej Prostredník, šéfredaktor, prostrednik@fevth.uniba.sk | 4.6.2012

viac

Koncert zboru „Neue Kantorei“ 7. 6.

Pozývame vás na koncert chrámovej hudby zboru „Neue Kantorei“ z Bavorska vo štvrtok 7. júna 2012 o 18.00 hod. v Novom ev. kostole na Legionárskej ul. v Bratislave.

 

Martin Šefranko, zborový farár | 3.6.2012

viac

Príhovor na sviatok Svätej Trojice 3. 6.

Na ITV ECAV sa vám v nedeľu 3. júna prihovorí Mgr. Olivér Nagy,, zborový farár, CZ ECAV Dolné Saliby. Môžete si vypočuť aj rozhovor Mgr. Silvie Gdovinovej s dekanom EBF UK Mgr. Ľubomírom Batkom, PhD., na tému Svätá Trojica.

 

Blažena Zaťková, itv@ecav.sk | 1.6.2012

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart