Pozvánka na výstavu Prvé slovenské gymnázium Revúca. 150 rokov

Srdečne vás pozývame do Múzea školstva a pedagogiky na Hálovej 16 v Bratislave-Petržalke (prístavba SPŠ elektrotechnickej oproti Slovenskej pedagogickej knižnici). Výstava potrvá do 30. decembra 2013. Všetkých srdečne pozývame.

 

Martina Kočí, Múzeum školstva a pedagogiky, msap@uips.sk | 10.10.2012

viac

150. výročie Slovenského ev. a. v. patronátneho gymnázia v Revúcej

Reportáž z celocirkevných a celonárodných osláv si môžete pozrieť na ITV ECAV v rubrike...

 

Blažena Zaťková, tajomníčka pre ITV, itv@ecav.sk | 5.10.2012

viac

Vyšli Cirkevné listy č. 10 - 2012

Duchovná hudba v službe zvesti evanjelia – to je téma, ktorú si všíma októbrové číslo Cirkevných listov. Prináša biblické zamyslenie o duchovnej piesni, štúdiu o duchovnej hudbe v službe Slova a pohľad na Martina Luthera ako jedinečného autora duchovnej piesne.

 

Ondrej Prostredník, šéfredaktor CL, prostrednik@fevth.uniba.sk | 3.10.2012

viac

Evanjelické ORIENTÁCIE 12. 10.

V nedeľu 7. 10. o 14.25 hod. na Dvojke budú vysielané evanjelické Orientácie. Z obsahu: Teologická konferencia o Cyrilovi a Metodovi v Poprade. Futbalový turnaj o pohár generálneho biskupa. 150. výročie založenia ev. a. v. gymnázia v Revúcej. Z histórie ECAV na Slovensku. Služby Božie na Pamiatku reformácie budú z Málinca Repríza: piatok 12. 10. o 14.50 hod. na Dvojke

 

Miloslav Gdovin, dramaturg  | 2.10.2012

viac

Prečítajte si v EPST č. 40

Reality šou sú televíznym formátom, ktorý zaplavil svet i našu krajinu. Napriek tomu, že sa tešia veľkej obľube divákov, o ich kvalite a (ne)morálnosti sa vedú mnohé diskusie. Nedávno sa k nim pripojil i minister kultúry, ktorý otvorene kritizuje úroveň spomínaných programov a o zaujatie stanoviska žiada aj cirkvi.

 

Z. Zimániová, redaktorka EPST, zuzana.zimaniova@tranoscius.sk | 2.10.2012

viac

Pozvanie do Horných Zeleníc 7. 10.

CZ ECAV Horné Zelenice vás pozýva na slávnostné služby Božie 7. 10. 2012 o 10.00 hod. pri príležitosti 220. výročia posvätenia vynoveného chrámu Božieho, kde bude kázať brat generálny biskup Miloš Klátik. Zároveň vás pozývame na koncert o 15.30 hod.

 

Lenka Sedláčková, zborová farárka | 2.10.2012

viac

Program UPC MOSTY na október 2012

Pozývame Vás na aktivity UPC MOSTY v Mlynskej doline, Klub 31 na átriákoch, blok G.

 

Peter Mozola, vedúci UPC Mosty, mosty@sem.sk | 1.10.2012

viac

Štipendiá z GAW - rok 2013-2014

Gustav-Adolf-Werk ponúka štipendijné pobyty pre partnerské cirkvi na štúdium v roku 2013/2014 v období od 1. 9. 2013 do 31. 7. 2014. Žiadosti: do 15. 1. 2013.

 

Daniela Veselá, skoly@ecav.sk | 26.9.2012

viac

Vernisáž výstavy Prvé slovenské gymnázium Revúca. 150 rokov

25. 9. 2012 o 16.30 hod. sa bude v Múzeu školstva a pedagogiky na Hálovej 16 v Bratislave konať vernisáž výstavy Prvé slovenské gymnázium Revúca. 150 rokov pri príležitosti 150. výročia jeho založenia.

 

Martina Kočí, msap@uips.sk | 25.9.2012

viac

Prečítajte si v EPST č. 39

Tohtotýždňový Posol je venovaný významnému jubileu – 150. výročiu založenia prvého slovenského evanjelického gymnázia v Revúcej. Prinášame vám reportáž z osláv tohto výročia, ako aj pohľad do histórie na okolnosti vzniku tejto vzdelávacej ustanovizne.

 

Z. Zimániová, redaktorka EPST, zuzana.zimaniova@tranoscius.sk | 25.9.2012

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart