Evanjelické ORIENTÁCIE - repríza 9. 11.

STV Dvojka - 14.00 hod. - Z obsahu: Pamiatka reformácie; Nový generálny dozorca Imrich Lukáč; Prof. Igor Kišš 80-ročný; Synoda ECAV 2012 v Liptovskom Mikuláši; Publicistické príspevky - Klub Benjamín; Kniha proroka Daniela; Náhradné rodiny. Orientácie 4.11.2012

 

Miloslav Gdovin, dramaturg RTVS - STV | 8.11.2012

viac

Vyšli Cirkevné listy č. 11 - 2012

Rozvod a manželstvo rozvedených v cirkvi – to je téma, ktorú si všíma novembrové číslo Cirkevných listov. Prináša biblické zamyslenie o hodnote manželstva, rozhovor s predsedníčkou občianskeho združenia na pomoc manželom v kríze a štúdiu o pohľade Novej zmluvy na manželstvo.

 

Ondrej Prostredník, šéfredaktor CL, prostrednik@fevth.uniba.sk | 6.11.2012

viac

Prečítajte si v EPST č. 45

Láska je otázkou života a smrti. To tvrdí evanjelický farár Michal Klus v téme najnovšieho čísla Evanjelického posla spod Tatier. Na základe Písma analyzuje, čo v našom živote nie je v poriadku, ak nemilujeme. Aplikuje to nielen na rodinu, ale i ostatných blížnych.

 

Z. Zimániová, redaktorka EPST, zuzana.zimaniova@tranoscius.sk | 6.11.2012

viac

Služby Božie na úrade vlády 7. 11.

Srdečne vás pozývame na evanjelické služby Božie v stredu 7. novembra 2012 o 16.00 hod. v modlitebni na Úrade vlády SR v Bratislave (Námestie slobody 1), ktoré bude mať Mgr. Anna Balogová, kaplánka generálneho biskupa ECAV na Slovensku.

 

Oľga Klátiková, tajomníčka generálneho biskupa, klatikova@ecav.sk | 5.11.2012

viac

Pietna spomienka na vojenskom cintoríne v Petržalke 1. 11.

Petržalský okrášľovací spolok vás pozýva vo štvrtok 1. novembra 2012 o 14.00 hod. na vojenský cintorín 1. svetovej vojny v Petržalke-Kopčanoch na tichú spomienku spojenú s položením pamätného venca k centrálnemu krížu a ekumenickým Božím slovom.

 

Ernest Huska, ernest.huska@staremesto.sk | 29.10.2012

viac

Posledná rozlúčka so sestrou Alžbetou Michalkovou 3. 11.

Pán života a smrti povolal 27. 10. 2012 do večnosti ALŽBETU MICHALKOVÚ, rod. ŠKOVRANOVÚ (1928 — 2012), vdovu po emer. gen. biskupovi Jánovi Michalkovi. Pohrebná rozlúčka sa uskutoční 3. 11. 2012 o 11.00 hod. vo Veľkom ev. kostole na Panenskej ulici v Bratislave.

 

Smútiaca rodina | 29.10.2012

viac

Život verzus smrť na Rádiu Devín

1. 11. 2012 o 6.30 - 7.30 hod. si môžete vypočuť reláciu Slovo pre veriacich i neveriacich o veciach posledných s ev. teológom doc. ThDr. Jánom Grešom.

 

Pavel Gabriš, redaktor RTVS - SRo | 29.10.2012

viac

Vyšlo Reformačné dvojčíslo EPST

K blížiacej sa Pamiatke reformácie vychádza dvojčíslo Evanjelického posla spod Tatier plné zaujímavého čítania. Okrem iného v ňom nájdete článok o cirkevnom zbore v Spišskej Belej, ktorý bude dejiskom rozhlasového prenosu služieb Božích.

 

Z. Zimániová, redaktorka EPST, zuzana.zimaniova@tranoscius.sk | 29.10.2012

viac

STV Dvojka k Pamiatke reformácie 31. 10.

16:25 Sola fide - polohraný dokument o dejinách reformácie a protireformácie na našom území 17:00 Služby Božie na Pamiatku reformácie - priamy prenos z Ev a. v. kostola v Málinci; káže biskup ZD Milan Krivda 20:15 Sviatočné slovo na Pamiatku reformácie - príhovor generálneho biskupa ECAV Miloša Klátika

 

Miloslav Gdovin, dramaturg, RTVS - STV | 29.10.2012

viac

Pozvánka na Deň zborovej diakonie (2012)

10. ročník Dňa zborovej diakonie sa uskutoční v Liptovskom Mikuláši 4. novembra 2012 na tému Cukrovka a jej dôsledky. Prihláste sa do 2.11.2012.Program

 

Edita Škodová, media(at)ecav.sk | 28.10.2012

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart