Noc kostolov vo Svätom Kríži

CZ ECAV Svätý Kríž – Lazisko počas Noci kostolov 2012 1. júna sprístupní pre záujemcov drevený artikulárny kostol, aby si ho mohli pozrieť a dozvedieť sa o jeho histórii aj o súčasnosti cirkevného zboru.

 

Daniel Baláž, zb. farár CZ Svätý Kríž – Lazisko | 28.5.2012

viac

Noc kostolov 2012 v Trnave

Evanjelický kostol a. v. Trnava vás pozýva na Noc kostolov, ktorá sa uskutoční v piatok 1. júna 2012 od 18.00 hod do 24.00 hod. s nasledujúcim programom:

 

Rastislav Hargaš, zbor. farár, Trnava | 24.5.2012

viac

Služby Božie z Častkova

Vypočujete si na Rádiu Slovensko a Reginách na 1. slávnosť svätodušnú 27. 5. od 9.04 do 9.59 hod. Z ďalších programov:

 

-eš- | 23.5.2012

viac

Prečítajte si v EPST č. 21

Témou Evanjelického posla spod Tatier pred blížiacimi sa svätodušnými sviatkami je Svätá Trojica ako jadro kresťanstva. Trojica, ktorej tajomstvo síce nedokážeme pochopiť ľudským rozumom, no viera v ňu znamená pre nás vystreté ruky k ukrižovanému Synovi, milujúcemu Otcovi a pokornú odovzdanosť Duchu Svätému.

 

-zz- | 22.5.2012

viac

Služby Božie na Úrade vlády SR 23. 5.

Evanjelické služby Božie na Úrade vlády SR sa budú konať v stredu 23. mája 2012 o 16.00 hod. Kázňou slova Božieho poslúži evanjelický a. v. farár Mgr. Štefan Kiss, tajomník pre vzdelávanie a misiu na GBÚ ECAV na Slovensku. Srdečne vás pozývame!

 

Oľga Klátiková, klatikova@ecav.sk | 21.5.2012

viac

Evanjelické Orientácie - repríza 24. 5.

Reprízu Orientácií zo života evanjelikov si môžete pozrieť vo štvrtok 24. 5. o 15.05 hod. na STV 2: Spomienky na J. Juráša, Izaiáš, J. A. Komenský, M. Klátik: Cestou viery...

 

-eš- | 21.5.2012

viac

Hudba MV SR zahrá vo Svätom Kríži

Úrad ekumenickej pastorálnej služby Ministerstva vnútra SR a CZ ECAV Svätý Kríž – Lazisko vás pozývajú na nedeľné popoludnie s hudbou Ministerstva vnútra SR 20. mája 2012 o 15.00 hod. v artikulárnom kostole v Svätom Kríži – Lazisku.

 

Daniel Baláž, zb. farár CZ Svätý Kríž – Lazisko | 16.5.2012

viac

Pozývame na organový koncert v Nitre

V Ev. kostole Sv. Ducha v Nitre sa 20. mája 2012 o 19.00 hod. uskutoční koncert Márie Plšekovej a Mareka Štrbáka v rámci 5. ročníka medzinárodného organového festivalu ARS ORGANI NITRA 2012.

 

Ivan Eľko, farár v CZ Nitra | 16.5.2012

viac

Prečítajte si v EPST č. 20

Pojmy misia a evanjelizácia sa obsahovo prekrývajú, no predsa neznamenajú jedno a to isté. Vieme, čo chceme, ak vyslovujeme naliehavosť misie a vymýšľame rôzne „misijné stratégie“? Vieme, o čo sa usilujeme, ak horlíme za evanjelizáciu? Odpovede na tieto otázky hľadáme v téme najnovšieho EPST.

 

-zz- | 14.5.2012

viac

Odporúčame vám do knižnice

Vladimír Michalička: AUGUST HORISLAV ŠKULTÉTY (učiteľ a pedagóg) Juraj Macko: Príbelské nárečie, prostredie, ľudia a ich zvyky Miriam Viršinská: Evanjelická cirkev a. v. v Uhorsku a Slováci v druhej polovici 19. storočia

 

-eš- | 7.5.2012

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart