Program UPC MOSTY na november 2012

Pozývame Vás na aktivity UPC MOSTY v Mlynskej doline, Klub 31 na átriákoch, blok G. Program...

 

P. Mozola, M. Balko, A. Adamuščin a D. Spodniak | 10.11.2012

viac

Avízo – novembrový eVýchod

Si pripravený? Tak ako celý november, aj toto číslo eVýchodu sa nesie v znamení témy posledného súdu, smrti, vzkriesenia, večného života. Rozhovor nám poskytol Ján Juráš a veríme, že čitateľov oslovia aj ďalšie témy.

 

Peter Mihoč, tajomník biskupa VD, tajomnik@vychodnydistrikt.sk | 8.11.2012

viac

Z náboženského vysielania SRo 11. 11.

CESTY na tému Rok viery, 21.05 – 22.00, Rádio Slovensko; repríza 12. 11., 2.30 – 3.25 Rádio Regina

 

Pavel Gabriš, redaktor RTVS - SRo, gabris@rozhlas.sk | 8.11.2012

viac

Evanjelické ORIENTÁCIE - repríza 9. 11.

STV Dvojka - 14.00 hod. - Z obsahu: Pamiatka reformácie; Nový generálny dozorca Imrich Lukáč; Prof. Igor Kišš 80-ročný; Synoda ECAV 2012 v Liptovskom Mikuláši; Publicistické príspevky - Klub Benjamín; Kniha proroka Daniela; Náhradné rodiny. Orientácie 4.11.2012

 

Miloslav Gdovin, dramaturg RTVS - STV | 8.11.2012

viac

Vyšli Cirkevné listy č. 11 - 2012

Rozvod a manželstvo rozvedených v cirkvi – to je téma, ktorú si všíma novembrové číslo Cirkevných listov. Prináša biblické zamyslenie o hodnote manželstva, rozhovor s predsedníčkou občianskeho združenia na pomoc manželom v kríze a štúdiu o pohľade Novej zmluvy na manželstvo.

 

Ondrej Prostredník, šéfredaktor CL, prostrednik@fevth.uniba.sk | 6.11.2012

viac

Prečítajte si v EPST č. 45

Láska je otázkou života a smrti. To tvrdí evanjelický farár Michal Klus v téme najnovšieho čísla Evanjelického posla spod Tatier. Na základe Písma analyzuje, čo v našom živote nie je v poriadku, ak nemilujeme. Aplikuje to nielen na rodinu, ale i ostatných blížnych.

 

Z. Zimániová, redaktorka EPST, zuzana.zimaniova@tranoscius.sk | 6.11.2012

viac

Služby Božie na úrade vlády 7. 11.

Srdečne vás pozývame na evanjelické služby Božie v stredu 7. novembra 2012 o 16.00 hod. v modlitebni na Úrade vlády SR v Bratislave (Námestie slobody 1), ktoré bude mať Mgr. Anna Balogová, kaplánka generálneho biskupa ECAV na Slovensku.

 

Oľga Klátiková, tajomníčka generálneho biskupa, klatikova@ecav.sk | 5.11.2012

viac

Pietna spomienka na vojenskom cintoríne v Petržalke 1. 11.

Petržalský okrášľovací spolok vás pozýva vo štvrtok 1. novembra 2012 o 14.00 hod. na vojenský cintorín 1. svetovej vojny v Petržalke-Kopčanoch na tichú spomienku spojenú s položením pamätného venca k centrálnemu krížu a ekumenickým Božím slovom.

 

Ernest Huska, ernest.huska@staremesto.sk | 29.10.2012

viac

Posledná rozlúčka so sestrou Alžbetou Michalkovou 3. 11.

Pán života a smrti povolal 27. 10. 2012 do večnosti ALŽBETU MICHALKOVÚ, rod. ŠKOVRANOVÚ (1928 — 2012), vdovu po emer. gen. biskupovi Jánovi Michalkovi. Pohrebná rozlúčka sa uskutoční 3. 11. 2012 o 11.00 hod. vo Veľkom ev. kostole na Panenskej ulici v Bratislave.

 

Smútiaca rodina | 29.10.2012

viac

Život verzus smrť na Rádiu Devín

1. 11. 2012 o 6.30 - 7.30 hod. si môžete vypočuť reláciu Slovo pre veriacich i neveriacich o veciach posledných s ev. teológom doc. ThDr. Jánom Grešom.

 

Pavel Gabriš, redaktor RTVS - SRo | 29.10.2012

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart