ORIENTÁCIE pre evanjelikov 9. 9.

Sledujte s nami nový formát na STV Dvojka o 13.10 hod. – Orientácie: Televízny posol. Témy: III. evanjelické cirkevné dni v Lučenci. Kniha proroka Jeremiáša. CZ ECAV Mašková. Nová freska na EBF UK. Repríza 12. 9. o 14:15 hod.

 

Edita Škodová, media@ecav.sk | 7.9.2012

viac

Pozvánka do Lipt. Porúbky 9. 9.

Srdečne Vás pozývame na slávnostné služby Božie pri 100. výročí vzniku CZ ECAV Liptovská Porúbka 9. 9. 2012 o 10.00 hod. v Ev. a. v. kostole v Liptovskej Porúbke. Slávnostným kazateľom slova Božieho bude brat biskup VD Slavomír Sabol.

 

Mihal Belanji, ev a. v. farár | 5.9.2012

viac

Pozvanie do Levoče 9. 9.

CZ ECAV Levoča Vás pozýva na podujatie „Významní levočskí evanjelici“ venované Gustávovi Herrmannovi, ktoré sa bude konať v Malom kostole na evanjelickom cintoríne v nedeľu 9. 9. 2012 o 9.00 hod. a v historickej radnici o 14.00 hod.

 

-eš- | 5.9.2012

viac

Služby Božie v UPC na Mlynoch od 9. 9.

Nedeľné evanjelické služby Božie v UPC MOSTY opäť začnú od 9. septembra 2012 o 9.30 hod. v Klube 31 v Klube 31, Átriové domky, blok G, Mlynská dolina. Srdečne vás pozývame!

 

P. Mozola, M. Balko a A. Adamuščin  | 5.9.2012

viac

Prečítajte si v EPST č. 36

Výber farára do uprázdneného cirkevného zboru sa niekedy podobá predsobášnym pytačkám. Paralelu oboch týchto udalostí skúma EPST vo svojom najnovšom čísle. Pozrieme sa na to, ako sa uskutočňuje proces obsadzovania farárskeho miesta v CZ, a poskytneme tak akýsi návod pre zbory, ktoré hľadajú svojho duchovného pastiera.

 

-zz- | 4.9.2012

viac

Nové na ITV - z III. ECD v Lučenci

Na www.ecav.sk/itv v rubrike "Spravodajstvo" si môžete pozrieť dokument z III. evanjelických cirkevných dní v Lučenci, ktorý realizovala Paneurópska vysoká škola.

 

Blažena Zaťková, itv@ecav.sk | 4.9.2012

viac

Vyšli Cirkevné listy č. 9 - 2012

Cirkevné školy v zápase o dušu dieťaťa – to je téma, ktorú si všíma septembrové číslo Cirkevných listov. Prináša biblické zamyslenie o postavách detí v Biblii a dva rozhovory o prínose a možnostiach evanjelických cirkevných škôl.

 

Ondrej Prostredník, šéfredaktor CL, prostrednik@fevth.uniba.sk | 2.9.2012

viac

Prečítajte si v EPST č. 35

Začína sa nový školský rok a redakcia Evanjelického posla spod Tatier pre vás pripravila tému, ktorá sa snaží odpovedať na otázku, či sú naše evanjelické školy centrami evanjelického povedomia. Skúmame, aká v nich panuje klíma, v čom sú iné ako štátne školy a čo ponúkajú svojim žiakom a ich rodičom.

 

-zz- | 28.8.2012

viac

Koncert v Dolných Salibách 1. 9.

Pozývame vás na organový koncert 1. septembra 2012 o 19.00 hod. v Ev. a. v. kostole v Dolných Salibách. Na organe Martina Šašku z roku 1878 bude hrať Mária Puchovichová.

 

Olivér Nagy, zborový farár | 26.8.2012

viac

Konferencia pracovníkov detských besiedok

Biskupský úrad VD ECAV na Slovensku srdečne pozýva na 4. konferenciu pre pracovníkov detských besiedok na tému „Osobnosť učiteľa DSB“, ktorá sa uskutoční 31. 8. − 1. 9. 2012 v Janoškovom dome v Liptovskom Hrádku. Viac informácií a plagát.

 

Peter Mihoč, tajomník biskupa VD, sekretariat@vychodnydistrikt.sk | 20.8.2012

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart