Pietna spomienka na vojenskom cintoríne v Petržalke 1. 11.

Petržalský okrášľovací spolok vás pozýva vo štvrtok 1. novembra 2012 o 14.00 hod. na vojenský cintorín 1. svetovej vojny v Petržalke-Kopčanoch na tichú spomienku spojenú s položením pamätného venca k centrálnemu krížu a ekumenickým Božím slovom.

 

Ernest Huska, ernest.huska@staremesto.sk | 29.10.2012

viac

Posledná rozlúčka so sestrou Alžbetou Michalkovou 3. 11.

Pán života a smrti povolal 27. 10. 2012 do večnosti ALŽBETU MICHALKOVÚ, rod. ŠKOVRANOVÚ (1928 — 2012), vdovu po emer. gen. biskupovi Jánovi Michalkovi. Pohrebná rozlúčka sa uskutoční 3. 11. 2012 o 11.00 hod. vo Veľkom ev. kostole na Panenskej ulici v Bratislave.

 

Smútiaca rodina | 29.10.2012

viac

Život verzus smrť na Rádiu Devín

1. 11. 2012 o 6.30 - 7.30 hod. si môžete vypočuť reláciu Slovo pre veriacich i neveriacich o veciach posledných s ev. teológom doc. ThDr. Jánom Grešom.

 

Pavel Gabriš, redaktor RTVS - SRo | 29.10.2012

viac

Vyšlo Reformačné dvojčíslo EPST

K blížiacej sa Pamiatke reformácie vychádza dvojčíslo Evanjelického posla spod Tatier plné zaujímavého čítania. Okrem iného v ňom nájdete článok o cirkevnom zbore v Spišskej Belej, ktorý bude dejiskom rozhlasového prenosu služieb Božích.

 

Z. Zimániová, redaktorka EPST, zuzana.zimaniova@tranoscius.sk | 29.10.2012

viac

STV Dvojka k Pamiatke reformácie 31. 10.

16:25 Sola fide - polohraný dokument o dejinách reformácie a protireformácie na našom území 17:00 Služby Božie na Pamiatku reformácie - priamy prenos z Ev a. v. kostola v Málinci; káže biskup ZD Milan Krivda 20:15 Sviatočné slovo na Pamiatku reformácie - príhovor generálneho biskupa ECAV Miloša Klátika

 

Miloslav Gdovin, dramaturg, RTVS - STV | 29.10.2012

viac

Pozvánka na Deň zborovej diakonie (2012)

10. ročník Dňa zborovej diakonie sa uskutoční v Liptovskom Mikuláši 4. novembra 2012 na tému Cukrovka a jej dôsledky. Prihláste sa do 2.11.2012.Program

 

Edita Škodová, media(at)ecav.sk | 28.10.2012

viac

XV. Duchovné hodnoty pre dnešok a Reformačné dni 2012

Pozývame vás na podujatie v Martine 27. – 29. 10. 2012 na tému ŽENY REFORMÁCIE, spojené so spomienkou na Katarínu z Bory, manželku M. Luthera, pri 460. výročí jej úmrtia a na nedožité 90. narodeniny prvej slovenskej evanjelickej a. v. farárky D. Bancíkovej.

 

Milan Kubík, zborový farár, Martin | 24.10.2012

viac

Slávnosť znovuposvätenia kostola v Krompachoch

CZ ECAV Spišské Vlachy, dcérocirkev Krompachy, vás srdečne pozýva na slávnosť znovuposvätenia ev. a. v. kostola po jeho generálnej oprave 28. 10. 2012 o 10.00 hod. za účasti biskupa VD Slavomíra Sabola.

 

Peter Windt, riaditeľ FÚ CZ Spišská Nová Ves | 21.10.2012

viac

Celozborové dni vo Východnej

V dňoch 27. - 28. októbra 2012 sa v evanjelickom cirkevnom zbore vo Východnej uskutočnia celozborové dni pri príležitosti 85. výročí pamiatky posvätenia chrámu.

 

Marcela Sabová, zborová farárka | 21.10.2012

viac

Vyšiel časopis ROZMER č. 3 - 2012

Štvrťročník Rozmer – časopis pre kresťanskú duchovnú orientáciu, ponúka prehľad o súčasnej náboženskej scéne a problematike nových náboženských hnutí a siekt, ako aj o javoch, ktoré s touto tematikou bezprostredne súvisia. Vydavateľmi časopisu sú Ekumenická rada cirkví v SR a OZ Ekumenická spoločnosť pre štúdium siekt.

 

Boris Rakovský, šéfredaktor | 17.10.2012

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart