Služby Božie na 2. pôstnu nedeľu 24. 2.

Rádio Slovensko a Rádio Regina 9.05 Kresťanská nedeľa: Ev. služby Božie z Richvaldu (piesne č. 80, 648, 89, 466, A 31)

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu GBÚ, media@ecav.sk | 22.2.2013

viac

ORIENTÁCIE ECAV 24. 2.

RTVS - STV Dvojka - 13.50 hod. - magazín zo života ECAV na Slovensku: CZ Cerovo; Diakonické centrum KROK; Jubileum Sama Tomášika; Ev. a. v. kostol v Malých Teriakovciach (repríza 26. 2. 2013 o 15.30 hod.)

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu GBÚ, media@ecav.sk | 22.2.2013

viac

125. výročie úmrtia J. M. Hurbana

21. februára 2013 uplynulo 125 rokov od úmrtia evanjelického farára, superintendenta Jozefa Miloslava Hurbana, spolupracovníka Ľudovíta Štúra a jedného z kodifikátorov spisovnej slovenčiny, ktorej 170. výročie si pripomíname v tomto...

 

media(at)ecav.sk | 21.2.2013

viac

RTVS - STV na 1. pôstnu nedeľu 17. 2.

10:00 - Služby Božie z Ev. a. v. kostola v Hybiach (piesne č. 80, 89, 83, 112 a A 25) 12:55 - Orientácie 13:20 - Slovo. Príhovor ev. a. v. farára Samuela Mišiaka

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu GBÚ, media@ecav.sk | 13.2.2013

viac

Nové na ITV - zo Slávy šľachetným 2012

Na stránke ITV v rubrike Spravodajstvo prinášame záznam zo slávnostných služieb Božích v Evanjelickom kostole v Liptovskom Mikuláši 23. 9. 2012 na záver podujatia Sláva...

 

Blažena Zaťková, itv(at)ecav.sk | 12.2.2013

viac

Samovi Tomášikovi v Košiciach 16. 2.

V zborovej sieni CZ ECAV Košice, Mlynská 23, sa 16. februára 2013 (sobota) o 14.00 hod. uskutoční spomienkové odpoludnie pri 200. výročí narodenia SAMA TOMÁŠIKA.

 

Daniela Hroncová, Košice | 11.2.2013

viac

Služby Božie z Chyžného 9. 2.

V sobotu 9. 2. 2013 o 10.00 hod. si na STV Dvojke môžete pozrieť služby Božie z Ev. a. v. chrámu Božieho v Chyžnom k 200. výročiu narodenia Samuela Tomášika. Káže generálny biskup Miloš Klátik.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu GBÚ, media@ecav.sk | 5.2.2013

viac

UPC MOSTY vo februári 2013

Evanjelické univerzitné pastoračné centrum MOSTY (UPC MOSTY), Átriové domky - blok G, Mlynská dolina, vás pozýva na nedeľné služby Božie a ďalšie aktivity vo februári 2013:

 

Peter Mozola, vedúci UPC Mosty, mosty@sem.sk | 5.2.2013

viac

Vyšli Cirkevné listy č. 1 – 2 - 2013

Cirkev otvorená reformám – Ecclesia semper reformanda – to je téma, ktorú si všíma novoročné dvojčíslo. Biblické zamyslenie sa venuje pilierom, na ktorých stojí cirkev. V ankete odpovedajú predstavitelia cirkvi na otázku, čo by sa podľa nich malo v cirkvi zmeniť a čo zostať nezmenené.

 

Ondrej Prostredník, šéfredaktor CL, prostrednik@fevth.uniba.sk | 4.2.2013

viac

Evanjelické Orientácie 29. 1.

Reprízu Orientácií si môžete pozrieť na STV 2 - 29. 1. 2013 (utorok) o 15.30 hod. Z obsahu: Novoročný koncert spevokolov v Bratislave-Petržalke. Prorok Jonáš. Záchrana kníh. Biskup a bratislavský župan Samuel Zoch

 

Miloslav Gdovin, dramaturg, RTVS - STV | 28.1.2013

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart