Evanjelické služby Božie z Holíča 28. 4.

V 4. nedeľu po Veľkej noci 28. 4. 2013 o 9.05 hod. si na Rádiu Slovensko a Rádiu Regina môžete vypočuť služby Božie z Holíča. Káže námestná farárka Mgr. Emília Talábová. Čísla piesní: 385, 354, 126, 347, A 5.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu GBÚ, media@ecav.sk | 25.4.2013

viac

Vizitka CZ ECAV Pliešovce

Ďakujeme CZ ECAV Pliešovce, že ako prví spracovali príspevok do rubriky Vizitky cirkevných zborov. Veríme, že aj ostatné CZ budú nasledovať tento príklad a využijú možnosť zviditeľniť svoj zbor na stránke našej www.ecav.sk/itv.

 

Blažena Zaťková, tajomníčka pre ITV, itv@ecav.sk | 22.4.2013

viac

Predstavujeme spevokol v Pliešovciach

Na www.ecav.sk/itv v rubrike Spevokoly cirkevných zborov vám predstavujeme zborový spevokol pri CZ ECAV v Pliešovciach (Hontiansky seniorát).

 

Katarína Kmecová, CZ ECAV Pliešovce | 21.4.2013

viac

Prečítajte si v EPST č. 16

Farárov už dnes môžeme stretnúť aj medzi uniformovanými mužmi – v armáde, polícii, u záchranárov... Aké je ich poslanie a úloha v týchto rezortoch? Práve o tom sa dočítate v téme najnovšieho čísla EPST. Z Afganistanu na naše otázky odpovedal aj farár M. Bodolló, ktorý je tam v súčasnosti na vojenskej misii.

 

Z. Zimániová, redaktorka EPST, zuzana.zimaniova@tranoscius.sk | 16.4.2013

viac

Prečítajte si v EPST č. 16

Deti v kostole – tak znie téma najnovšieho čísla Evanjelického posla spod Tatier. Prečítate si o tom, aké formy práce sú pre deti vhodnejšie, či by mali rodičia pre svojich potomkov uprednostniť besiedku, alebo služby Božie, a čo treba robiť s detským „vyrušovaním“ v kostole.

 

Z. Zimániová, redaktorka EPST, zuzana.zimaniova@tranoscius.sk | 9.4.2013

viac

Prosba o pomoc

Prosíme o darovanie krvi skupiny A rh negatív pre nášho syna Šimona Štepanaya (nar. 13. 5. 2010), ktorému diagnostikovali leukémiu a leží v Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou v Bratislave na klinike detskej hematológie a onkológie.

 

Marek a Soňa Štepanayovci | 3.4.2013

viac

Vyšli nové čísla časopisov - apríl 2013

Evanjelický posol spod Tatier č. 13 − 14 Cirkevné listy č. 4 Rozmer č....

 

Edita Škodová, media(at)ecav.sk | 1.4.2013

viac

UPC MOSTY v apríli 2013

Evanjelické univerzitné pastoračné centrum MOSTY (UPC MOSTY), Átriové domky - blok G, Mlynská dolina, vás pozýva na nedeľné služby Božie a ďalšie aktivity – tu a

 

P. Mozola, M. Balko a A. Adamuščin | 1.4.2013

viac

Výberové konanie na riaditeľa EMŠ Švábovce

CZ ECAV Švábovce vyhlasuje výberové konanie na pozíciu riaditeľa Evanjelickej materskej školy Švábovce. Prihlášky: do 30. 4. 2013....

 

Martin Zaťko, zb. farár, Švábovce | 30.3.2013

viac

Duchovné príhovory na veľkonočné sviatky

Na stránke www.ecav.sk/itv sa vám na 1. slávnosť veľkonočnú (31. 3. 2013) prihovorí PhDr. Miloš Klátik, PhD., generálny biskup ECAV na Slovensku. a na 2. slávnosť veľkonočnú (1. 4. 2013) Mgr. Tibor Jančík, zborový farár,...

 

Blažena Zaťková, itv(at)ecav.sk | 28.3.2013

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart