Na RTVS 16. 6. a 23. 6.

STV Dvojka - 16. 6. o 14.35 hod. - Orientácie ECAV – Televízny posol: Evanjelici a Matica slovenská, Projekt k 500. výročiu reformácie, Evanjelium podľa Marka, Pozvánka na Branč... Repríza: utorok 18. 6. 2013 o 15.40 hod. SRo - 23. 6. o 9.04 hod.- služby Božie z Ostrej Lúky (piesne 207, 334, 199, 465, A 51)

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu GBÚ, nedia@ecav.sk | 13.6.2013

viac

Z náboženského vysielanie RTVS - SRo 9. 6.

C E S T Y v nedeľu 9. 6. 2013 o 21.05 – 22.00 Rádio Slovensko: V cyrilometodskom duchu

 

Pavel Gabriš, externý redaktor RTVS - SRo, gabris@rtvs.sk | 5.6.2013

viac

Posledná rozlúčka so sestrou Magdalénou Drobnou, rod. Steinerovou

Pán života i smrti si 30. mája 2013 povolal do večnosti vo veku nedožitých 72 rokov našu sestru Magdalénu Drobnú, rod. Steinerovú, manželku dlhoročného farára v CZ Nižná Slaná Mgr. Milana Drobného. Posledná rozlúčka s ňou bude 1. júna 2013 o 14.00 hod. na cintoríne v Nižnej Slanej.

 

Miroslav Maťo, farár CZ Nižná Slaná - Kobeliarovo | 31.5.2013

viac

Služby Božie z Levoče v SRo 26. 5.

Na Rádiu Slovensko a Rádiu Regina si v nedeľu na Svätú Trojicu 26. 5. 2013 o 9.05 hod. môžete vypočuť evanjelické služby Božie z Levoče; káže námestná farárka Daniela Štrbková (piesne z ES 165, 182, 253, 184 a A46).

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu GBÚ, nedia@ecav.sk | 21.5.2013

viac

Orientácie ECAV na RTV - STV 19. 5.

13.55 hod - Orientácie ECAV – Televízny posol. Témy: Spomienka na Pavla Vajaja v Horných Zeleniciach. Cirkevný zbor Sládkovičovo. Letnice. Biblický seriál - Evanjelium podľa Matúša... Repríza: 21. 5. o 15.35 hod.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu GBÚ, nedia@ecav.sk | 17.5.2013

viac

Nové na ITV ECAV

Na stránke www.ecav.sk/itv v rubrike Záznamy zo služieb Božích si môžete pozrieť záznam z veľkopiatočných služieb Božích v Ev. a. v. kostole v Považskej...

 

Blažena Zaťková, tajomníčka pre ITV, itv@ecav.sk | 16.5.2013

viac

Prečítajte si svätodušné dvojčíslo EPST

Buďte naplnení Duchom Svätým. Tak znie posolstvo svätodušného dvojčísla Evanjelického posla spod Tatier, ktoré vychádza práve v týchto dňoch. Z jeho obsahu vyberáme:

 

Zuzana Zimániová, redaktorka, zuzana.zimaniova@tranoscius.sk | 14.5.2013

viac

Vyšli nové čísla EPST a Cirkevných listov

Konfirmácia je chvíľou vyznania viery, momentom, ktorým sa človek stáva dospelým v spoločenstve cirkevného zboru. Je však aj určitou križovatkou, ktorá mladých ľudí vedie ďalej na ceste viery alebo kamsi „dostratena“. A práve o tom hovorí téma najnovšieho čísla Evanjelického posla spod Tatier č. 19.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu GBÚ, nedia@ecav.sk | 6.5.2013

viac

Zostrih z pracovného aktívu o školstve

Na stránke ITV v rubrike Spravodajstvo uverejňujeme príspevok o pracovnom aktíve na tému Školstvo z Liptovského...

 

Blažena Zaťková, tajomníčka pre ITV, itv@ecav.sk | 6.5.2013

viac

Prečítajte si v EPST č. 18

Keď 8. apríla 2013 zomrela Margaret Thatcherová, hovorilo sa o jej vlastnostiach, chybách, omyloch, ale i pokore a múdrosti. Barónka Thatcherová každopádne zanechala tomuto svetu silný duchovný odkaz, ktorý si pripomíname aj v najnovšom čísle Evanjelického posla spod Tatier prostredníctvom kázne z jej pohrebu.

 

Z. Zimániová, redaktorka EPST, zuzana.zimaniova@tranoscius.sk | 30.4.2013

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart