Služby Božie na úrade vlády 20. 3.

V stredu 20. marca 2012 o 16.00 hod. sa na Úrade vlády SR budú konať evanjelické služby Božie, ktoré bude mať pplk. Mgr. Miroslav Táborský, generálny duchovný Ústredia EPS v OS a OZ SR. Srdečne vás pozývame!

 

Oľga Klátiková, tajomníčka generálneho biskupa, klatikova@ecav.sk | 17.3.2013

viac

Pozvánka do Slavošoviec 15. 3.

Obec Slavošovce vás pozýva pri príležitosti 185. výročia narodenia Pavla Emanuela Dobšinského, ev. a. v. farára, zberateľa ľudovej slovesnosti a rozprávkara na oslavy v piatok 15. marca 2013 o 13.00 hod. Viac v

 

Michal Terrai, Slavošovce | 12.3.2013

viac

Prečítajte si v EPST č. 11

Témou najnovšieho čísla Evanjelického posla spod Tatier je teologické vzdelávanie. Pozrieme sa na to, aké sú ciele štúdia na bohosloveckej fakulte, aké je jej poslanie a v ankete mladí teológovia odpovedajú i na to, ako svoje vzdelanie využívajú v praxi.

 

Z. Zimániová, redaktorka EPST, zuzana.zimaniova@tranoscius.sk | 12.3.2013

viac

Z náboženského vysielania SRo 17. 3.

Slovo pre veriacich i neveriacich: 7.00 - 7. 30 Rádio Devín CESTY: 21.05 - 22.00 Rádio Slovensko

 

Pavel Gabriš, externý redaktor RTVS - SRo, gabris@rtvs.sk | 12.3.2013

viac

UPC MOSTY v marci 2013

Evanjelické univerzitné pastoračné centrum MOSTY (UPC MOSTY), Átriové domky - blok G, Mlynská dolina, vás pozýva na nedeľné služby Božie a ďalšie aktivity v marci 2013–tu....

 

P. Mozola, M. Balko a A. Adamuščin | 8.3.2013

viac

RTVS - STV Dvojka 10. 3.

13.55 Orientácie 14.03 Slovo Štefana Kissa, ev. a. v. farára; repríza 1.10 14.05 Kultúra a náboženstvo

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu GBÚ, media@ecav.sk | 7.3.2013

viac

Vyšli Cirkevné listy 3 - 2013

Prezentácia cirkvi v médiách - to je téma, ktorú si všíma novoročné dvojčíslo Cirkevných listov. Biblické zamyslenie sa venuje Pavlovi ako vzoru komunikácie evanjelia. Prinášame názory ľudí, ktorí sa venujú mediálnej práci v cirkvi a vo verejnoprávnych médiách.

 

Ondrej Prostredník, šéfredaktor CL | 6.3.2013

viac

Orientácie z 24. februára 2013

Orientácie - magazín zo života ECAV na Slovensku, ktoré odvysielal RTVS – STV 24. 1. 2013, si môžete pozrieť tu.

 

Edita Škodová | 6.3.2013

viac

Rozhovor s Jánom Lackom na ITV

Na stránke ITV v rubrike Rozhovory prinášame rozhovor biskupskej kaplánky Mgr. A. Balogovej s ThMgr. J. Lackom, duchovným na dôchodku, na tému Evanjelický spevník a jeho tvorba; osobitne sa zmieni o pôstnych piesňach a Pašiách.

 

Blažena Zaťková, tajomníčka pre ITV, itv@ecav.sk | 27.2.2013

viac

Pôstny koncert v Bratislave-Rači 3. 3.

Pozývame vás na Pôstne zastavenie pri slove a hudbe v nedeľu 3. marca 2013 o 15.00 hod. v Ev. a. v. kostole na Alstrovej ul. v Bratislave-Rači.

 

 | 25.2.2013

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart