UPC MOSTY v apríli 2013

Evanjelické univerzitné pastoračné centrum MOSTY (UPC MOSTY), Átriové domky - blok G, Mlynská dolina, vás pozýva na nedeľné služby Božie a ďalšie aktivity – tu a

 

P. Mozola, M. Balko a A. Adamuščin | 1.4.2013

viac

Výberové konanie na riaditeľa EMŠ Švábovce

CZ ECAV Švábovce vyhlasuje výberové konanie na pozíciu riaditeľa Evanjelickej materskej školy Švábovce. Prihlášky: do 30. 4. 2013....

 

Martin Zaťko, zb. farár, Švábovce | 30.3.2013

viac

Duchovné príhovory na veľkonočné sviatky

Na stránke www.ecav.sk/itv sa vám na 1. slávnosť veľkonočnú (31. 3. 2013) prihovorí PhDr. Miloš Klátik, PhD., generálny biskup ECAV na Slovensku. a na 2. slávnosť veľkonočnú (1. 4. 2013) Mgr. Tibor Jančík, zborový farár,...

 

Blažena Zaťková, itv(at)ecav.sk | 28.3.2013

viac

Duchovný príhovor na Zelený štvrtok, Veľký piatok a Bielu sobotu

Na stránke www.ecav.sk/itv sa vám na Zelený štvrtok 28. 3. prihovorí Mgr. Pavel Kollár, zborový farár v CZ ECAV Veľký Grob - Čataj; na Veľký piatok 29. 3. ThDr. Andrea Lukačovská, zborová farárka-konseniorka BAS; a na Bielu sobotu 30. 3. Mgr. Ján Hroboň, zborový farár v CZ ECAV...

 

Blažena Zaťková, tajomníčka pre ITV, itv@ecav.sk | 27.3.2013

viac

Z programov RTVS počas Veľkej noci

Veľký piatok 29. 3. 10:00 STV Jednotka - Pašiové služby Božie z Nižného Skálnika (káže biskup ZD M. Krivda) 10:00 Rádio Regina - Hosť Rádia Regina: generálny biskup M. Klátik 16:00 Rádio Regina - Pašiové služby Božie z Liptovského Jána (káže zborový farár P. Taját) 19:40 STV Dvojka - Sviatočné slovo. Príhovor generálneho biskupa M. Klátika 1. slávnosť veľkonočná 31. 3. 14.00 STV Dvojka – Orientácie. Veľkonočné evanjelium (J. Grešo, J. Lacko ai.); repríza 2. 4. o 15:25

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu GBÚ, media@ecav.sk | 27.3.2013

viac

Televízia TA3 na Veľkú noc 31. 3.

9.00 – Slávnostné služby Božie zo Sládkovičova (káže generálny biskup Miloš Klátik) 12:30 - Portrét – s gen. biskupom Milošom Klátikom. Reprízy: R1: Utorok 21:30, R2: Sobota 19:00 R3: párny pondelok o 14:30

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu GBÚ, media@ecav.sk | 27.3.2013

viac

Služby Božie na TV Považie 31. 3. a 1. 4.

Regionálna televízia Považie odvysiela na Veľkonočnú nedeľu a Veľkonočný pondelok o 15.00 hod. slávnostné služby Božie s Večerou Pánovou z Ev. kostola v Považskej Bystrici. Kázať bude prof. ThDr. Igor Kišš.

 

Ľubomír Marcina, CZ ECAV Pov. Bystrica | 26.3.2013

viac

SLUŽBY BOŽIE POČAS VEĽKEJ NOCI 2013

Prehľad služieb Božích v evanjelických a. v. kostoloch v Bratislave počas tohtoročných veľkonočných sviatkov. Srdečne vás...

 

Edita Škodová, media(at)ecav.sk | 26.3.2013

viac

Prečítajte si v EPST č. 12

Diskusia o financovaní cirkví je na Slovensku stále aktuálnou otázkou. O tom, ako sa financovanie vyvíjalo v minulosti a aké sú perspektívy do budúcnosti hovorí i téma najnovšieho čísla Evanjelického posla spod Tatier.

 

Zuzana Zimaniová, redaktorka EPST | 19.3.2013

viac

Z programov RTVS – Kvetná nedeľa 24. 3.

Rádio Slovensko a Rádio Regina: 9.05 Evanjelické pašiové služby Božie z Nesvád STV 2: 14.35 Orientácie ECAV - Pôstne obdobie. Stará zmluva ako predobraz Novej zmluvy. Spomienka na doc. ThDr. J. Greša; repr. 26. 3. o 15.55 hod. 15.00 Slovo: Ján Lichanec, CZ Brezová p/B; repr. 00.25

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu GBÚ, media@ecav.sk | 19.3.2013

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart