Vyšli EPST č. 29 a Cirkevné listy č. 7 - 8

Najnovšie číslo Evanjelického posla spod Tatier prináša aktuálnu tému, ktorá je venovaná odkazu a poslaniu vierozvestcov Cyrila a Metoda, ktorí prišli na naše územie preto, aby zvestovali pravdu. O ich pôsobení sa dočítate v téme na s. 6 – 7.

 

Z. Zimániová, O. Prostredník | 16.7.2013

viac

RTVS – Slovenská televízia 14. 7.

12.25 Orientácie – Televízny posol – zostrih z odvysielaných príspevkov: Škola našich otcov, . Domov použitých kníh. Koncert pre deti. Kniha proroka Jonáša. Kostolík v Malých Teriakovciach. Spomienka na Jána Greša a i.

 

Miloslav Gdovin, dramaturg RTVS, miloslav.gdovin@rtvs.sk | 12.7.2013

viac

Prečítajte si v EPST č. 28

Z Písma svätého vari všetci poznáme výzvu, aby sme boli soľou a svetlom pre druhých ľudí. Ako to dosiahnuť? Dočítate sa v téme najnovšieho čísla Evanjelického posla spod Tatier. Čo má kresťan urobiť, aby si našiel stabilné miesto v spoločnosti tak, aby aj iným ľuďom ukazoval na Ježiša Krista?

 

Z. Zimániová, zuzana.zimaniova@tranoscius.sk, redaktorka EPST | 11.7.2013

viac

Z vysielania RTVS - SRo 5. a 7. 7.

5. 7. 2013 o 10.00 - Rádio Regina - Priamy prenos zo slávnostných služieb Božích na Branči 5. 7. 2013 o 7.00 - Rádio Devín - Bože, čo´s ráčil - pásmo o Cyrilovi a Metodovi 7. 7. 2013 o 21.05 - Rádio Slovensko - Cesty. Magazín Pavla Gabriša

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 4.7.2013

viac

TA3 na Sviatok Cyrila a Metoda

15.30 hod. - priamy prenos z programu duchovného slova a hudby „Sviecou mojim nohám je Tvoje slovo“ pri príležitosti 1150. výročia príchodu vierozvestcov Konštantína a Metoda na naše územie z Ev. a. v. kostola v Brezovej pod Bradlom.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 4.7.2013

viac

Z programov RTVS – STV 5. – 7. 7.

5. 7. DVOJKA - 23.05 Oratórium o Cyrilovi a Metodovi 6. 7. DVOJKA - 17.30 Sola scriptura – film o filme 17.45 Sola scriptura I – Dejiny evanjelickej cirkvi od Tolerančného patentu po Memorandum národa slovenského

 

Miloslav Gdovin, RTVS - STV | 4.7.2013

viac

Vyšiel časopis Rozmer č. 2 - 2013

V týchto dňoch vyšlo nové číslo štvrťročníka Rozmer – časopisu pre kresťanskú duchovnú orientáciu, ktorý čitateľovi ponúka prehľad o súčasnej náboženskej scéne. Renomovaní domáci a zahraniční autori sa v ňom vo svojich príspevkoch venujú výhradne aktuálnej problematike nových náboženských hnutí a siekt, ako i javom, ktoré s touto tematikou bezprostredne súvisia.

 

Boris Rakovský, šéfredaktor, rozmer@sekty.sk | 1.7.2013

viac

Prečítajte si v EPST č. 26

Rodina je oázou, kde si môžeme odpočinúť. V nej máme právo byť unavení, smutní. Ona je hniezdom, kde sa môžeme vyplakať a kde máme čerpať novú silu a radosť. A práve o rodine hovorí aj najnovšie číslo Evanjelického posla spod Tatier, v ktorom sa dočítate o Božom pláne pre rodinu.

 

Z. Zimániová, zuzana.zimaniova@tranoscius.sk, redaktorka EPST | 26.6.2013

viac

Prečítajte si v EPST č. 25

Ak chceme budovať harmonické vzťahy v cirkvi a dosiahnuť pokoj, musíme najskôr vyriešiť svoj vzťah a konflikt s Bohom, nazývaný hriech. O vzťahoch v cirkvi hovorí aj téma najnovšieho čísla Evanjelického posla spod Tatier, kde si môžete prečítať aj názory, ktoré odzneli na nedávnom aktívne venovanom téme vzťahov.

 

Z. Zimániová, zuzana.zimaniova@tranoscius.sk, redaktorka EPST | 18.6.2013

viac

Príhovory na 3. a 4. nedeľu po Svätej Trojici

V rubrike Slovo na týždeň na stránke ITV sa vám v 3. nedeľu po Svätej Trojici 16. 6. 2013 prihovorí Mgr. Ján Kollár, námestný farár, CZ Banská Bystrica-Radvaň. Na 4. nedeľu po Svätej Trojici bude zaradený príhovor Mgr. Ireny Paľovovej, zborovej farárky z CZ Očová.

 

Blažena Zaťková, tajomníčka pre ITV, itv@ecav.sk | 13.6.2013

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart