Informácia o termíne a mieste inštalácie novozvolených predstaviteľov ECAV 2. marca 2019

V sobotu, dňa 2. marca 2019 o 11:00 sa uskutoční v evanjelickom kostole vo Zvolene slávnostná inštalácia novozvolených predstaviteľov cirkvi, bratov: Ivana Eľka – generálneho biskupa našej cirkvi a Jána Hroboňa – biskupa Západného dištriktu, ako aj uvedenie Jána Brozmana – generálneho dozorcu ECAV. Slávnostné Služby Božie sa budú niesť v duchu slov Žalmu 33, verš 22: "Buď Tvoja milosť nad nami, ó Hospodine, ako my na Teba očakávame!"

 

media(at)ecav.sk | 21.1.2019

viac

Novoročné prijatie predstaviteľov cirkví u prezidenta

Dňa 16. 1. 2019 prijal Andrej Kiska, prezident SR predstaviteľov cirkví a náboženských spoločností už po piatykrát počas svojho pôsobenia, na novoročnom stretnutí v prezidentskom paláci. Za Evanjelickú cirkev augsburského vyznania na Slovensku sa ho zúčastnili najvyšší predstavitelia ECAV na Slovensku, a to generálny biskup Ivan Eľko a generálny dozorca Ján Brozman, dištriktuálni biskupi Slavomír Sabol a Ján Hroboň, ako aj emeritný biskup Miloš Klátik, predseda...

 

media(at)ecav.sk | 18.1.2019

viac

Nové predsedníctvo prevzalo úrad

Dňa 8. januára 2019 sa na Generálnom biskupskom úrade konalo preberanie úradu novým predsedníctvom ECAV, generálnym biskupom Ivanom Eľkom a generálnym dozorcom Jánom Brozmanom. Po štandardných administratívnych úkonoch a podpísaní preberacieho protokolu sa o 14:00 hod. konalo stretnutie so zamestnancami GBÚ. Pozvaní boli a stretnutia sa zúčastnili aj pracovníci Evanjelickej diakonie ECAV na Slovensku, Ekumenickej rady cirkví v SR a Reformaty. Nové...

 

media(at)ecav.sk | 16.1.2019

viac

Pozvanie na Ekumenické služby Božie 20. januára 2019

V rámci Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov sa v evanjelickom kostole v Dunajskej Lužnej uskutočnia ekumenické Služby Božie v nedeľu, dňa 20. januára 2019 o 10.00 h. Zúčastnia sa ich najvyšší predstavitelia ekumény, ako aj novozvolené predsedníctvo ECAV. Témou týchto Služieb Božích je na základe Deuteronómia 16, 18 – 20: "Len o spravodlivosť sa budeš usilovať." Srdečne Vás na tieto Služby Božie pozývame. V priamom prenose ich bude...

 

media(at)ecav.sk | 15.1.2019

viac

Staň sa vedúcim tábora v USA - Chicago

Evanjelická cirkev v Amerike (ELCA) ponúka mládežníkom z ECAV na Slovensku možnosť aktívne participovať na medzinárodnom tábore pre mladých v USA v termíne 22. máj – 14. august 2019. Prihláste sa do 1. 2. 2019.

 

Andrej Kuruc, tajomník pre zahraničie, foreign(at)ecav.sk | 11.1.2019

viac

RTVS – Rádio Slovensko na nový rok 2019

Dňa 27. januára 2019 o 9.05 hod. Rádio Slovensko a Rádio Regina odvysielajú Evanjelické služby Božie z Poník. Káže Peter Kevický, zborový...

 

media(at)ecav.sk | 4.1.2019

viac

RTVS na Vianoce 2018

24. 12. – Štedrý večer 16:05 – Rádio Regina: Štedrovečerné služby Božie z Gerlachova; káže zborový farár Miroslav Maťo; piesne ES č. 16, 14, 41, 60, A 5, A 11 25. 12. – 1. slávnosť vianočná 10:00 – Dvojka Slávnostné služby Božie z Liptovského Mikuláša; káže biskup VD Slavomír Sabol 20.00 - Dvojka Sviatočné slovo zástupcu generálneho biskupa Slavomíra...

 

media(at)ecav.sk | 20.12.2018

viac

RTVS na 4. adventnú nedeľu 23. 12.

9:05 – Rádio Slovensko: Služby Božie zo Bziniec pod Javorinou; káže zborová farárka Iveta Kosečková; piesne ES č. 16, 6, 30, 642, A 8 13:40 – Dvojka – Televízny posol: Rodný dom A. H. Škultétyho, Vianočné oblátky z Jasenovej, Obnova chrámu v Dolnom...

 

media(at)ecav.sk | 20.12.2018

viac

Misijné materiály k Vianociam 2018

Prinášame Vám misijné materiály k Adventu a Vianociam 2018...

 

Mgr. Štefan Kiss, ev. a. v. farár, tajomník pre vzdelávanie a misiu | 5.12.2018

viac

Služby Božie na 1. adventnú nedeľu v RTVS

RTVS na DVOJKE odvysiela na 1. adventnú nedeľu 2. 12. 2018 o 9.30 hod. služby Božie z Ev. a. v. kostola vo Veľkom Krtíši. Kázať bude senior Novohradského seniorátu Mgr. Ján Ruman. Spievať sa budú piesne z ES č. 1, 19, 4, A 1 a 5.

 

media(at)ecav.sk | 29.11.2018

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart