RTVS - DVOJKA na svätodušné sviatky

SLOVO - 20. 5. 2018 o 9.50 hod. - príhovor dištriktuálneho biskupa ZD Mgr. Milana Krivdu na 1. slávnosť svätodušnú

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 10.5.2018

viac

DÚHA v máji 2018 prináša

Maľované čítanie – Pán Ježiš uzdravuje Na detskej besiedke – Miluškina dôvera Evanjelické osobnosti – Hana Zelinová Cirkevné sviatky – Traja, a predsa JEDEN Predstavujeme vám – Detská besiedka v Batizovciach Hráme a učíme sa s Dúhou – Deň matiek

 

Iveta Topolčanyová s kolektívom Dúhy | 8.5.2018

viac

Sviatočné slovo na sviatok Vstúpenie Krista Pána na nebo 10. 5.

V rubrike Slovo na týždeň sa vám 10. mája 2018 na sviatok Vstúpenie Krista Pána na nebo prihovorí Mgr. Miloslav Gdovin, teológ, dramaturg...

 

Blažena Zaťková, tajomníčka ITV, itv(at)ecav.sk | 7.5.2018

viac

Služby Božie z L. Mikuláša na DVOJKE 15. 4.

RTVS – STV na Dvojke 15. apríla 2018 o 9.30 hod. v priamom prenose odvysiela služby Božie z Ev. kostola v Liptovskom Mikuláši pri príležitosti 120. výročia založenia Tranoscia. Kázať bude generálny biskup Miloš Klátik.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 11.4.2018

viac

Televízny posol a Slovo 8. 4.

Televízny posol, magazín pre evanjelikov s presahom na ďalšie cirkvi, si pozrite na DVOJKE v nedeľu 8. 4. 2018 o 13.20 hod. Slovo ev. farára prof. J. Bándyho – 19.45 hod. na Dvojke

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 3.4.2018

viac

Veľká noc 2018 v médiách

30. 3. – Veľký piatok 10:00 – STV JEDNOTKA – pašiové SB z CZ Hrochoť, káže biskup ZD Milan Krivda 15:00 – Rádio Regina – pašiové SB z CZ Ľubietová; káže a liturguje Renáta Rényeiová 20:05 – STV DVOJKA - Sviatočné slovo generálneho biskupa Miloša Klátika 1. 4. – 1. slávnosť veľkonočná 10:00 – Televízia TA3 – SB z CZ Adamovské Kochanovce; káže generálny biskup Miloš...

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 28.3.2018

viac

Sviatočné slová na Veľkú noc 2018

Bratia a sestry, počas veľkonočných sviatkov si v rubrike Slovo na týždeň budete môcť vypočuť príhovory bratov a sestier z Ev. a. v. slovenského cirkevného zboru v Iloku (Chorvátsko) a zo Slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi v Srbsku.

 

Blažena Zaťková, tajomníčka ITV, itv(at)ecav.sk | 28.3.2018

viac

Evanjelické služby Božie v Bratislave – Veľká noc 2018

Bratislava Dúbravka Bratislava Legionárska Bratislava Staré Mesto Bratislava-Petržalka Bratislava-Prievoz Bratislava-Rača ...

 

media(at)ecav.sk | 28.3.2018

viac

Služby Božie z Pezinka 25. 3.

RTVS v Rádiu Slovensko a Rádiu Regina odvysiela na 6. pôstnu nedeľu 25. marca 2018 o 9.05 hod. pašiové služby Božie z CZ ECAV Pezinok. Kázať bude zborový farár Vladimír Kmošena, konsenior BAS. Spievať sa bude podľa Pašíí na Kvetnú nedeľu.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 20.3.2018

viac

Prečítajte si EPST č. 10 - 2018

Biblia je knihou kníh, no niekedy jej nerozumejú ani dospelí. Hoci je pre kresťanov výnimočná a chcú ju ako poklad odovzdať ďalšej generácii, je predovšetkým – a sám názov to napovedá – knihou. Ako ju priblížiť deťom? Od akého veku treba dieťa zoznamovať s Bibliou? Na to odpovie téma najnovšieho Evanjelického posla.

 

Zuzana Zimániová, EPST, zuzana.zimaniova(at)tranoscius.sk | 13.3.2018

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart