Služby Božie v SRo 27. 10.

Rádio Slovensko a Rádio Regina si v nedeľu 27. 10. 2013 o 9.05 hod. môžete vypočuť evanjelické služby Božie z Dobroče. Káže farár Ivan Boženík (piesne ES č. 192, 550, 199, 490 a A 61).

 

Edita Škodová | 23.10.2013

viac

Príhovor na 21. nedeľu po Sv. Trojici 20. 10.

Na www.ecav.sk/itv v rubrike Slovo na týždeň sa vám v 21. nedeľu po Svätej Trojici 20. 10. prihovorí Mgr. Jana Kováčiková, zborová kaplánka, CZ ECAV...

 

Blažena Zaťková, tajomníčka pre ITV, itv@ecav.sk | 15.10.2013

viac

Prečítajte si v EPST č. 41

Chudoba má v súčasnej dobe mnohé podoby. Ak hovoríme o hmotnom, materiálnom nedostatku, potom sa nám v súvislosti s ním vynára aj otázka pomoci a dobročinnosti. A práve o chudobe a jej dopadoch na život človeka hovorí téma najnovšieho čísla EPST. Prostredníctvom rozhovorov vám predstavíme oboch kandidátov na funkciu biskupa VD – O. Koča a S. Sabola.

 

Z. Zimániová, redaktorka EPST, zuzana.zimaniova@tranoscius.sk | 15.10.2013

viac

ITV - Teologická konferencia

Na stránke ITV v rubrike Spravodajstvo uverejňujeme zostrih z Teologickej konferencie ECAV na Slovensku, konanej v Banskej Bystrici 25. – 27. 9....

 

Blažena Zaťková, tajomníčka ITV | 14.10.2013

viac

Prečítajte si v EPST č. 40

Kde je Boh, keď ľudia trpia? – pýtame sa v téme najnovšieho čísla Evanjelického posla spod Tatier. Z článku evanjelického farára Ondreja Koča ml. sa v nej dočítate, čo je trápenie, aký je jeho pôvod a ako ho máme vnímať z pohľadu Božej lásky.

 

Z. Zimániová, zuzana.zimaniova@tranoscius.sk, redaktorka EPST | 10.10.2013

viac

Adventný kalendár 2013

Aj tohto roku dávame širokej evanjelickej verejnosti do pozornosti možnosť prežitia adventného času spoločne s Adventným kalendárom. Objednávky prijímame do 31. 10. 2013. Objednávka

 

Peter Mihoč, tajomnik(at)vychodnydistrikt.sk | 8.10.2013

viac

Vyšli nové čísla časopisov

Evanjelický posol spod Tatier č. 39/2013 Cirkevné listy č. 10/2013 Rozmer č. 3/2013

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 6.10.2013

viac

Z vysielania Slovenského rozhlasu 29. 9.

CESTY - v nedeľu o 21.05 hod. na Rádiu Slovensko na tému BIBLIA − jej význam v minulosti pre dnešok:

 

Pavel Gabriš, externý redaktor RTVS − SRo | 24.9.2013

viac

Evanjelické služby Božie z Gelnice 22. 9.

V nedeľu 22. 9. 2013 o 9.05 hod. si na Rádiu Slovensko a Rádiu Regina môžete vypočuť evanjelické služby Božie z Gelnice. Káže zborová farárka Milada Krížová. Piesne z ES č. 208,467,200,652, A 56.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 19.9.2013

viac

Cirkevné listy č. 9 o Kralickej Biblii

Dedičstvo Kralickej Biblie − to je téma, ktorú si všíma septembrové číslo Cirkevných listov. Biblické zamyslenie je venované moci a prínosu Božieho slova. V rozhovore prinášame informácie o práci na revidovanom vydaní kralického prekladu.

 

Ondrej Prostredník, šéfredaktor CL | 17.9.2013

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart