Orientácie ECAV na RTV - STV 19. 5.

13.55 hod - Orientácie ECAV – Televízny posol. Témy: Spomienka na Pavla Vajaja v Horných Zeleniciach. Cirkevný zbor Sládkovičovo. Letnice. Biblický seriál - Evanjelium podľa Matúša... Repríza: 21. 5. o 15.35 hod.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu GBÚ, nedia@ecav.sk | 17.5.2013

viac

Nové na ITV ECAV

Na stránke www.ecav.sk/itv v rubrike Záznamy zo služieb Božích si môžete pozrieť záznam z veľkopiatočných služieb Božích v Ev. a. v. kostole v Považskej...

 

Blažena Zaťková, tajomníčka pre ITV, itv@ecav.sk | 16.5.2013

viac

Prečítajte si svätodušné dvojčíslo EPST

Buďte naplnení Duchom Svätým. Tak znie posolstvo svätodušného dvojčísla Evanjelického posla spod Tatier, ktoré vychádza práve v týchto dňoch. Z jeho obsahu vyberáme:

 

Zuzana Zimániová, redaktorka, zuzana.zimaniova@tranoscius.sk | 14.5.2013

viac

Vyšli nové čísla EPST a Cirkevných listov

Konfirmácia je chvíľou vyznania viery, momentom, ktorým sa človek stáva dospelým v spoločenstve cirkevného zboru. Je však aj určitou križovatkou, ktorá mladých ľudí vedie ďalej na ceste viery alebo kamsi „dostratena“. A práve o tom hovorí téma najnovšieho čísla Evanjelického posla spod Tatier č. 19.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu GBÚ, nedia@ecav.sk | 6.5.2013

viac

Zostrih z pracovného aktívu o školstve

Na stránke ITV v rubrike Spravodajstvo uverejňujeme príspevok o pracovnom aktíve na tému Školstvo z Liptovského...

 

Blažena Zaťková, tajomníčka pre ITV, itv@ecav.sk | 6.5.2013

viac

Prečítajte si v EPST č. 18

Keď 8. apríla 2013 zomrela Margaret Thatcherová, hovorilo sa o jej vlastnostiach, chybách, omyloch, ale i pokore a múdrosti. Barónka Thatcherová každopádne zanechala tomuto svetu silný duchovný odkaz, ktorý si pripomíname aj v najnovšom čísle Evanjelického posla spod Tatier prostredníctvom kázne z jej pohrebu.

 

Z. Zimániová, redaktorka EPST, zuzana.zimaniova@tranoscius.sk | 30.4.2013

viac

Evanjelické služby Božie z Holíča 28. 4.

V 4. nedeľu po Veľkej noci 28. 4. 2013 o 9.05 hod. si na Rádiu Slovensko a Rádiu Regina môžete vypočuť služby Božie z Holíča. Káže námestná farárka Mgr. Emília Talábová. Čísla piesní: 385, 354, 126, 347, A 5.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu GBÚ, media@ecav.sk | 25.4.2013

viac

Vizitka CZ ECAV Pliešovce

Ďakujeme CZ ECAV Pliešovce, že ako prví spracovali príspevok do rubriky Vizitky cirkevných zborov. Veríme, že aj ostatné CZ budú nasledovať tento príklad a využijú možnosť zviditeľniť svoj zbor na stránke našej www.ecav.sk/itv.

 

Blažena Zaťková, tajomníčka pre ITV, itv@ecav.sk | 22.4.2013

viac

Predstavujeme spevokol v Pliešovciach

Na www.ecav.sk/itv v rubrike Spevokoly cirkevných zborov vám predstavujeme zborový spevokol pri CZ ECAV v Pliešovciach (Hontiansky seniorát).

 

Katarína Kmecová, CZ ECAV Pliešovce | 21.4.2013

viac

Prečítajte si v EPST č. 16

Farárov už dnes môžeme stretnúť aj medzi uniformovanými mužmi – v armáde, polícii, u záchranárov... Aké je ich poslanie a úloha v týchto rezortoch? Práve o tom sa dočítate v téme najnovšieho čísla EPST. Z Afganistanu na naše otázky odpovedal aj farár M. Bodolló, ktorý je tam v súčasnosti na vojenskej misii.

 

Z. Zimániová, redaktorka EPST, zuzana.zimaniova@tranoscius.sk | 16.4.2013

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart