Služby Božie z Lehoty nad Rim. 24. 11.

V nedeľu 24. 11. 2013 o 9.05 hod. si na Rádiu Slovensko a Rádiu Regina môžete vypočuť evanjelické služby Božie z Lehoty nad Rimavicou (CZ Rimavské Bane). Káže Janka Miháliková (CZ Rimavské Brezovo). Spievať sa budú piesne z ES 186, 700, 217, 696, A 53.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 20.11.2013

viac

Prečítajte si novembrové čísla

Práve vyšiel EPST č. 46 Večné otázky – večný život a premýšľanie o ňom sú témou najnovšieho čísla Evanjelického posla spod Tatier, v ktorej sa dozviete aj o tom, čo by podľa respondentov našej ankety nemalo chýbať v raji.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 17.11.2013

viac

Evanjelické ORIENTÁCIE 17. 11.

RTVS – STV na DVOJKE v nedeľu 17. 11. 2013 o 12.45 hod. uvedie Orientácie – Evanjelický posol: Evanjelium podľa Jána. Slávnosť v Zem. Podhradí. Kralická Biblia. Odhalenie Pomníka M. Rázusa. Repríza: utorok 19. 11. o 15.35 hod.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 13.11.2013

viac

Pozrite si nové veci na ITV

Na stránke www.ecav.sk/itv v rubrike Rozhovory prinášame rozhovor na tému Kralická Biblia s literárnou historičkou doc. PhDr. Evou Tkáčikovou, CSc. V rubrike Záznamy SB si môžete pozrieť záznam zo spomienkových služieb Božích v Michalku.

 

Blažena Zaťková, tajomníčka ITV | 13.11.2013

viac

530. výročie narodenia M. Luthera

V nedeľu 10. novembra 2013 sme si pripomenuli 530. výročie narodenia reformátora Dr. Martina Luthera, ktorý v roku 1517 otvorene vystúpil s kritikou negatívnych praktík vtedajšej cirkvi. Prečítajte si o ňom v rubrike HISTÓRIA – Významné osobnosti....

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 11.11.2013

viac

Pravidelná návštevná služba v nemocnici

Ev. farári a farárky z CZ v okolí Lipt. Mikuláša začali vykonávať pravidelnú návštevnú službu pacientov v nemocnici v Palúdzke. Rozpis návštev: UTOROK: traumatológia, OAIM, psychiatria; STREDA: gynekológia, interné, doliečovacie; ŠTVRTOK: neurológia a chirurgia - vždy od 13.00 hod.

 

Daniel Baláž, zborový farár, Svätý Kríž - Lazisko | 5.11.2013

viac

Prečítajte si reformačné dvojčíslo EPST

Tento štvrtok si pripomíname Pamiatku reformácie - pri tejto príležitosti vychádza i dvojčíslo Evanjelického posla spod Tatier plné pútavého (nielen) reformačného čítania. V úvodnej homílii sa čitateľom prihovára generálny biskup Miloš Klátik, ktorý zdôrazňuje, že sme spasení milosťou skrze vieru.

 

Z. Zimániová, redaktorka EPST, zuzana.zimaniova@tranoscius.sk | 30.10.2013

viac

STV 2 k PAMIATKE REFORMÁCIE 31. 10.

16:00 Sola scriptura I – dokument o dejinách evanjelickej cirkvi 17:00 Slávnostné služby Božie na Pamiatku reformácie z Ev. a. v. kostola v Bystrom; káže biskup VD Slavomír Sabol 18:30 Sviatočné slovo generálneho biskupa Miloša Klátika na Pamiatku reformácie

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 30.10.2013

viac

Príhovor na 23. nedeľu po Sv. Trojici 3. 11.

Na stránke ITV sa Vám v rubrike Slovo na týždeň v 23. nedeľu po Svätej Trojici prihovorí Mgr. Erika Valková-Krišťáková, PhD., duchovná správkyňa na Evanjelickej bohosloveckej fakulte UK v...

 

Blažena Zaťková, itv(at)ecav.sk | 30.10.2013

viac

Z náboženského vysielania Slovenského rozhlasu 27. 10.

CESTY 27. 10. 2013 o 21.05 – 22.00 na Rádiu Slovensko na tému: Október – Mesiac úcty k starším, Mesiac diakonie...

 

Pavel Gabriš, externý redaktor SRo | 23.10.2013

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart