RTVS počas vianočných sviatkov

24. 12. – Štedrý večer 17:00 Rádio Regina – Priamy prenos zo štedrovečerných služieb Božích v Novom kostole na Legionárskej ul. v Bratislave; káže senior BAS B. Mišina; piesne ES 28, 41, 592, 47, 60, A 17, 13 25. 12. – 1. slávnosť vianočná 6:14 Rádio Slovensko – Zamyslenie generálneho biskupa M. Klátika 9:30 STV Dvojka – Slávnostné služby Božie z Ev. a. v. kostola v Skalici; káže generálny biskup M. Klátik; piesne ES 31, 33, 47, 55, 62, A 13 19:55 STV Dvojka – Sviatočné slovo. Príhovor generálneho biskupa M. Klátika

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 20.12.2013

viac

Vianočný pozdrav 2014

Pozdrav na...

 

GBÚ ECAV na Slovensku | 20.12.2013

viac

Služby Božie zo Starej Turej 22. 12.

V 4. adventnú nedeľu 22. 11. 2013 o 9.05 hod. si na Rádiu Slovensko a Rádiu Regina môžete vypočuť evanjelické služby Božie zo Starej Turej. Káže zborový farár Radomír Vařák. Spievať sa budú piesne z ES 12, 20, 3, 27 A 8.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 19.12.2013

viac

115. výročie narodenia Jána Smreka

16. decembra 2013 si pripomenieme 115. výročie narodenia Jána Smreka (vlastným menom Ján Čietek), najčítanejšieho a najprekladanejšieho slovenského básnika, evanjelika, ktorého ako sirotu vychovali v evanjelickom sirotinci v Modre.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 13.12.2013

viac

STV na 3. adventnú nedeľu 15. 12.

STV Dvojka - 12.55 - Orientácie − Televízny posol. Príspevky: 10. stretnutie Svetovej rady cirkví v Busane. Po stopách Cyrila a Metoda. Slávnosť diakonie v Považskej Bystrici. Podivuhodný voz Boží. Skutky apoštolov. Posviacka organu v Nemcovciach Repríza: 17. 12. o 15.30

 

Miloslav Gdovin, dramaturg RTVS, miloslav.gdovin@rtvs.sk | 12.12.2013

viac

Prečítajte si v EPST č. 50

K adventnému obdobiu neodmysliteľne patrí hudba. Je to dar, ktorý má znieť v správny čas a na správnom mieste. Aj piesňou totiž možno evanjelizovať. A práve o tomto posolstve hudby hovorí v téme najnovšie číslo Evanjelického posla spod Tatier.

 

Z. Zimániová, redaktorka EPST, zuzana.zimaniova@tranoscius.sk | 10.12.2013

viac

Prečítajte si v EPST č. 49

Dedičnosť – tragédia s dobrým koncom? S touto témou vás pozývame k čítaniu najnovšieho čísla Evanjelického posla spod Tatier, kde sa dozviete okrem iného aj to, čo je podstatou dedičného hriechu a prečo sme aj my odsúdení za hriech prvých ľudí.

 

Z. Zimániová, redaktorka EPST, zuzana.zimaniova@tranoscius.sk | 4.12.2013

viac

Služby Božie na úrade vlády 20. 11.

Bratia a sestry, srdečne Vás pozývame na evanjelické služby Božie v kaplnke na Úrade vlády SR v stredu 4. 12. 2013 o 16.00 hod., ktoré bude mať Mgr. Anna Balogová, kaplánka generálneho biskupa.

 

Oľga Klátiková, osobná tajomníčka generálneho biskupa, klatikova@ecav.sk | 2.12.2013

viac

RTVS − STV na 1. adventnú nedeľu 1. 12.

V nedeľu 1. 12. 2013 o 10.00 hod. sa môžete prostredníctvom STV Dvojky zúčastniť na evanjelických službách Božích z Ev. a. v. kostola v Králi (CZ Tornaľa). Kázať bude konseniorka Rimavského seniorátu Iveta Korenková.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 28.11.2013

viac

Prečítajte si v EPST č. 47 - 48

O pár dní sa začne advent a do vašich rúk prichádza dvojčíslo Evanjelického posla spod Tatier, ktoré vám chce byť spoločníkom v dobe očakávania. Advent je hlavnou témou dvojčísla, kde toto obdobie cirkevného roka približuje evanjelický farár Ján Ľachký.

 

Z. Zimániová, redaktorka EPST, zuzana.zimaniova@tranoscius.sk | 26.11.2013

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart