TA3 na Sviatok Cyrila a Metoda

15.30 hod. - priamy prenos z programu duchovného slova a hudby „Sviecou mojim nohám je Tvoje slovo“ pri príležitosti 1150. výročia príchodu vierozvestcov Konštantína a Metoda na naše územie z Ev. a. v. kostola v Brezovej pod Bradlom.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 4.7.2013

viac

Z programov RTVS – STV 5. – 7. 7.

5. 7. DVOJKA - 23.05 Oratórium o Cyrilovi a Metodovi 6. 7. DVOJKA - 17.30 Sola scriptura – film o filme 17.45 Sola scriptura I – Dejiny evanjelickej cirkvi od Tolerančného patentu po Memorandum národa slovenského

 

Miloslav Gdovin, RTVS - STV | 4.7.2013

viac

Vyšiel časopis Rozmer č. 2 - 2013

V týchto dňoch vyšlo nové číslo štvrťročníka Rozmer – časopisu pre kresťanskú duchovnú orientáciu, ktorý čitateľovi ponúka prehľad o súčasnej náboženskej scéne. Renomovaní domáci a zahraniční autori sa v ňom vo svojich príspevkoch venujú výhradne aktuálnej problematike nových náboženských hnutí a siekt, ako i javom, ktoré s touto tematikou bezprostredne súvisia.

 

Boris Rakovský, šéfredaktor, rozmer@sekty.sk | 1.7.2013

viac

Prečítajte si v EPST č. 26

Rodina je oázou, kde si môžeme odpočinúť. V nej máme právo byť unavení, smutní. Ona je hniezdom, kde sa môžeme vyplakať a kde máme čerpať novú silu a radosť. A práve o rodine hovorí aj najnovšie číslo Evanjelického posla spod Tatier, v ktorom sa dočítate o Božom pláne pre rodinu.

 

Z. Zimániová, zuzana.zimaniova@tranoscius.sk, redaktorka EPST | 26.6.2013

viac

Prečítajte si v EPST č. 25

Ak chceme budovať harmonické vzťahy v cirkvi a dosiahnuť pokoj, musíme najskôr vyriešiť svoj vzťah a konflikt s Bohom, nazývaný hriech. O vzťahoch v cirkvi hovorí aj téma najnovšieho čísla Evanjelického posla spod Tatier, kde si môžete prečítať aj názory, ktoré odzneli na nedávnom aktívne venovanom téme vzťahov.

 

Z. Zimániová, zuzana.zimaniova@tranoscius.sk, redaktorka EPST | 18.6.2013

viac

Príhovory na 3. a 4. nedeľu po Svätej Trojici

V rubrike Slovo na týždeň na stránke ITV sa vám v 3. nedeľu po Svätej Trojici 16. 6. 2013 prihovorí Mgr. Ján Kollár, námestný farár, CZ Banská Bystrica-Radvaň. Na 4. nedeľu po Svätej Trojici bude zaradený príhovor Mgr. Ireny Paľovovej, zborovej farárky z CZ Očová.

 

Blažena Zaťková, tajomníčka pre ITV, itv@ecav.sk | 13.6.2013

viac

Na RTVS 16. 6. a 23. 6.

STV Dvojka - 16. 6. o 14.35 hod. - Orientácie ECAV – Televízny posol: Evanjelici a Matica slovenská, Projekt k 500. výročiu reformácie, Evanjelium podľa Marka, Pozvánka na Branč... Repríza: utorok 18. 6. 2013 o 15.40 hod. SRo - 23. 6. o 9.04 hod.- služby Božie z Ostrej Lúky (piesne 207, 334, 199, 465, A 51)

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu GBÚ, nedia@ecav.sk | 13.6.2013

viac

Z náboženského vysielanie RTVS - SRo 9. 6.

C E S T Y v nedeľu 9. 6. 2013 o 21.05 – 22.00 Rádio Slovensko: V cyrilometodskom duchu

 

Pavel Gabriš, externý redaktor RTVS - SRo, gabris@rtvs.sk | 5.6.2013

viac

Posledná rozlúčka so sestrou Magdalénou Drobnou, rod. Steinerovou

Pán života i smrti si 30. mája 2013 povolal do večnosti vo veku nedožitých 72 rokov našu sestru Magdalénu Drobnú, rod. Steinerovú, manželku dlhoročného farára v CZ Nižná Slaná Mgr. Milana Drobného. Posledná rozlúčka s ňou bude 1. júna 2013 o 14.00 hod. na cintoríne v Nižnej Slanej.

 

Miroslav Maťo, farár CZ Nižná Slaná - Kobeliarovo | 31.5.2013

viac

Služby Božie z Levoče v SRo 26. 5.

Na Rádiu Slovensko a Rádiu Regina si v nedeľu na Svätú Trojicu 26. 5. 2013 o 9.05 hod. môžete vypočuť evanjelické služby Božie z Levoče; káže námestná farárka Daniela Štrbková (piesne z ES 165, 182, 253, 184 a A46).

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu GBÚ, nedia@ecav.sk | 21.5.2013

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart