Zamyslenia na týždeň po 1. nedeli po Zjavení

Vážení návštevníci stránok ECAV na Slovensku, dávame Vám do pozornosti zamyslenia nad slovom Božím na jednotlivé dni nastávajúceho týždňa cirkevného roka, ktoré napísali Mgr. Monika Černeková, Mgr. Štefan Kiss, Mgr. Anna Činčuráková Tipulová, Mgr. Anna Balogová a Mgr. Katarína Devečková. Zamyslenia na týždeň po 1. nedeli po...

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 10.1.2014

viac

Pozrite si v archíve RTVS – STV

Služby Božie 25. 12. 2013: Link Sviatočné slovo: Link Orientácie – Televízny posol 15. 12. 2013: Link

 

Miloslav Gdovin, dramaturg RTVS, miloslav.gdovin@rtvs.sk | 10.1.2014

viac

Zamyslenia na týždeň po Nedeli po Novom roku

Vážení návštevníci stránok ECAV na Slovensku, dávame Vám do pozornosti zamyslenia nad slovom Božím na jednotlivé dni nastávajúceho týždňa cirkevného roku, ktoré napísali Mgr. Ján Bunčák, Mgr. Andrea Cabadová, Mgr. Štefan Kiss, Mgr. Anna Balogová, Mgr. Pavel Čerfeľ a Mgr. Ján Čermák....

 

media(at)ecav.sk | 5.1.2014

viac

SVIATOČNÉ SLOVO - Zjavenie Krista Pána mudrcom 6. 1.

V rubrike Slovo na týždeň si 6. 1. 2014 môžete vypočuť sviatočný príhovor k sviatku Zjavenie Krista Pána mudrcom od Mgr. Miroslava Dubeka, administrátora seniora Hontianskeho seniorátu a zborového farára CZ ECAV Krupina. ...

 

Blažena Zaťková, tajomníčka ITV, itv@ecav.sk | 3.1.2014

viac

SVIATOČNÉ SLOVO 31. 12. a 1. 1.

V rubrike Slovo na týždeň si môžete vypočuť sviatočný príhovor PhDr. Miloša Klátika, PhD., generálneho biskupa ECAV na Slovensku, k závierke občianskeho roka 2013, a novoročný príhovor Mgr. Milana Krivdu, dištriktuálneho biskupa ZD ECAV na Slovensku. V rubrike ROZHOVORY vás upozorňujeme na rozhovor s doc. MUDr. Imrichom Lukáčom, CSc., generálnym dozorcom ECAV na Slovensku....

 

Blažena Zaťková, tajomníčka ITV, itv@ecav.sk | 29.12.2013

viac

Slovo na Nedeľu po Vianociach 29. 12.

V rubrike Slovo na týždeň si môžete vypočuť duchovný príhovor na Nedeľu po Vianociach 29. 12. 2013 od Mgr. Eleny Fujeríkovej, zborovej farárky v CZ ECAV Sása....

 

Blažena Zaťková, tajomníčka ITV, itv@ecav.sk | 28.12.2013

viac

Sviatočné slovo na Vianoce 2013

V rubrike Slovo na týždeň si môžete vypočuť sviatočné príhovory: 24. 12. Mgr. Jaroslav Matys, zborový farár, CZ ECAV Spišská Nová Ves 25. 12. PhDr. Miloš Klátik, PhD., generálny biskup ECAV 26. 12. Mgr. Slavomír Sabol, dištriktuálny biskup...

 

Blažena Zaťková, tajomníčka ITV, itv@ecav.sk | 23.12.2013

viac

Služby Božie v TA3 na Štedrý večer

24. 12. 2013 o 16.30 hod. – Priamy prenos zo štedrovečerných služieb Božích v Ev. a. v. kostole v Bratislave-Rači; káže generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik; piesne 16, A 8, 28, 60, 41, A 15

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 23.12.2013

viac

Orientácie – Televízny posol z 15. 12.

V archíve STV si zas môžete pozrieť záznam z Orientácií z 15. 12. 2013: 10. stretnutie Svetovej rady cirkví v Busane. Študenti EBF UK po stopách Cyrila a Metoda. Slávnosť diakonie na strednom Považí. Divadelné predstavenie Podivuhodný voz Boží. Skutky apoštolov. Posviacka obnoveného organa v Nemcovciach.

 

Miloslav Gdovin, dramaturg RTVS, miloslav.gdovin@rtvs.sk | 20.12.2013

viac

Predvianočný rozhovor v TV Bratislava

Rozhovor na vianočnú tému s generálnym biskupom Milošom Klátikom bude odvysielaný 23. a 24. 12. 2013 v relácii METRO DNES. Môžete si ho pozrieť aj na webovej stránke www.tvba.sk.

 

Martina Činovská, TV Bratislava | 20.12.2013

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart