Evanjelické služby Božie v SRo 25. 8.

V nedeľu 25.8.2013 o 9.05 hod. si na Rádiu Slovensko a Rádiu Regina môžete vypočuť evanjelické služby Božie z Ladzian (piesne ES č. 187, 554, 496, 553, A 56).

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 21.8.2013

viac

Nové na ITV ECAV

Na stránke www.ecav.sk/itv uverejňujeme príspevok z programu duchovného slova a hudby k 1150. výročiu príchodu Konštantína a Metoda a z pobožnosti pri pomníku Majstra Jána Husa v Brezovej pod Bradlom 5. 7....

 

Blažena Zaťková, tajomníčka pre ITV, itv@ecav.sk | 9.8.2013

viac

Služby Božie na RTVS - STV 11. 8.

11. 8. 2013 o 9.30 hod. bude na RTVS - STV odvysielaný priamy prenos z evanjelických služieb Božích v Myjave k 350. výročiu narodenia superintendenta Daniela Krmana ml. Kázať bude biskup Západného dištriktu Mgr. Milan Krivda.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 6.8.2013

viac

Vyšlo Letné dvojčíslo EPST

Leto a letné prázdniny majú svoje neodmysliteľné čaro a mnohým z nás sa spájajú aj s detskými rokmi, ktoré sme trávili u starých rodičov. Trávia aj dnes deti čas u svojich starkých? Čím sú tieto chvíle pre obe strany výnimočné? Práve o tom sa dočítate v téme Letného dvojčísla Evanjelického posla spod Tatier, ktorý práve vyšiel aj so špeciálnou 32-stranovou prílohou plnou oddychového čítania.

 

Z. Zimániová, zuzana.zimaniova@tranoscius.sk, redaktorka EPST | 28.7.2013

viac

Z programov RTVS 27. a 28. 7.

27. 7. - STV DVOJKA 9.30 Vysviacka evanjelických novokňazov – priamy prenos z Ev. a. v kostola vo Vranove n/T 28. 7. - Rádio Slovensko a Rádio Regina 9.05 Kresťanská nedeľa. Evanjelické služby Božie zo Sirku

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 26.7.2013

viac

Prečítajte si v EPST č. 30

Odrazom cirkvi je jej život. Takýto názov nesie téma najnovšieho čísla Evanjelického posla spod Tatier, ktorá sa zaoberá dianím na nedávnej Synode ECAV na Slovensku. Dočítate sa v nej okrem iného i o tom, aké uznesenia boli prijaté a kto bol zvolený do rôznych cirkevných funkcií.

 

Z. Zimániová, zuzana.zimaniova@tranoscius.sk, redaktorka EPST | 24.7.2013

viac

Vyšli EPST č. 29 a Cirkevné listy č. 7 - 8

Najnovšie číslo Evanjelického posla spod Tatier prináša aktuálnu tému, ktorá je venovaná odkazu a poslaniu vierozvestcov Cyrila a Metoda, ktorí prišli na naše územie preto, aby zvestovali pravdu. O ich pôsobení sa dočítate v téme na s. 6 – 7.

 

Z. Zimániová, O. Prostredník | 16.7.2013

viac

RTVS – Slovenská televízia 14. 7.

12.25 Orientácie – Televízny posol – zostrih z odvysielaných príspevkov: Škola našich otcov, . Domov použitých kníh. Koncert pre deti. Kniha proroka Jonáša. Kostolík v Malých Teriakovciach. Spomienka na Jána Greša a i.

 

Miloslav Gdovin, dramaturg RTVS, miloslav.gdovin@rtvs.sk | 12.7.2013

viac

Prečítajte si v EPST č. 28

Z Písma svätého vari všetci poznáme výzvu, aby sme boli soľou a svetlom pre druhých ľudí. Ako to dosiahnuť? Dočítate sa v téme najnovšieho čísla Evanjelického posla spod Tatier. Čo má kresťan urobiť, aby si našiel stabilné miesto v spoločnosti tak, aby aj iným ľuďom ukazoval na Ježiša Krista?

 

Z. Zimániová, zuzana.zimaniova@tranoscius.sk, redaktorka EPST | 11.7.2013

viac

Z vysielania RTVS - SRo 5. a 7. 7.

5. 7. 2013 o 10.00 - Rádio Regina - Priamy prenos zo slávnostných služieb Božích na Branči 5. 7. 2013 o 7.00 - Rádio Devín - Bože, čo´s ráčil - pásmo o Cyrilovi a Metodovi 7. 7. 2013 o 21.05 - Rádio Slovensko - Cesty. Magazín Pavla Gabriša

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 4.7.2013

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart