Prečítajte si reformačné dvojčíslo EPST

Tento štvrtok si pripomíname Pamiatku reformácie - pri tejto príležitosti vychádza i dvojčíslo Evanjelického posla spod Tatier plné pútavého (nielen) reformačného čítania. V úvodnej homílii sa čitateľom prihovára generálny biskup Miloš Klátik, ktorý zdôrazňuje, že sme spasení milosťou skrze vieru.

 

Z. Zimániová, redaktorka EPST, zuzana.zimaniova@tranoscius.sk | 30.10.2013

viac

STV 2 k PAMIATKE REFORMÁCIE 31. 10.

16:00 Sola scriptura I – dokument o dejinách evanjelickej cirkvi 17:00 Slávnostné služby Božie na Pamiatku reformácie z Ev. a. v. kostola v Bystrom; káže biskup VD Slavomír Sabol 18:30 Sviatočné slovo generálneho biskupa Miloša Klátika na Pamiatku reformácie

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 30.10.2013

viac

Príhovor na 23. nedeľu po Sv. Trojici 3. 11.

Na stránke ITV sa Vám v rubrike Slovo na týždeň v 23. nedeľu po Svätej Trojici prihovorí Mgr. Erika Valková-Krišťáková, PhD., duchovná správkyňa na Evanjelickej bohosloveckej fakulte UK v...

 

Blažena Zaťková, itv(at)ecav.sk | 30.10.2013

viac

Z náboženského vysielania Slovenského rozhlasu 27. 10.

CESTY 27. 10. 2013 o 21.05 – 22.00 na Rádiu Slovensko na tému: Október – Mesiac úcty k starším, Mesiac diakonie...

 

Pavel Gabriš, externý redaktor SRo | 23.10.2013

viac

Služby Božie v SRo 27. 10.

Rádio Slovensko a Rádio Regina si v nedeľu 27. 10. 2013 o 9.05 hod. môžete vypočuť evanjelické služby Božie z Dobroče. Káže farár Ivan Boženík (piesne ES č. 192, 550, 199, 490 a A 61).

 

Edita Škodová | 23.10.2013

viac

Príhovor na 21. nedeľu po Sv. Trojici 20. 10.

Na www.ecav.sk/itv v rubrike Slovo na týždeň sa vám v 21. nedeľu po Svätej Trojici 20. 10. prihovorí Mgr. Jana Kováčiková, zborová kaplánka, CZ ECAV...

 

Blažena Zaťková, tajomníčka pre ITV, itv@ecav.sk | 15.10.2013

viac

Prečítajte si v EPST č. 41

Chudoba má v súčasnej dobe mnohé podoby. Ak hovoríme o hmotnom, materiálnom nedostatku, potom sa nám v súvislosti s ním vynára aj otázka pomoci a dobročinnosti. A práve o chudobe a jej dopadoch na život človeka hovorí téma najnovšieho čísla EPST. Prostredníctvom rozhovorov vám predstavíme oboch kandidátov na funkciu biskupa VD – O. Koča a S. Sabola.

 

Z. Zimániová, redaktorka EPST, zuzana.zimaniova@tranoscius.sk | 15.10.2013

viac

ITV - Teologická konferencia

Na stránke ITV v rubrike Spravodajstvo uverejňujeme zostrih z Teologickej konferencie ECAV na Slovensku, konanej v Banskej Bystrici 25. – 27. 9....

 

Blažena Zaťková, tajomníčka ITV | 14.10.2013

viac

Prečítajte si v EPST č. 40

Kde je Boh, keď ľudia trpia? – pýtame sa v téme najnovšieho čísla Evanjelického posla spod Tatier. Z článku evanjelického farára Ondreja Koča ml. sa v nej dočítate, čo je trápenie, aký je jeho pôvod a ako ho máme vnímať z pohľadu Božej lásky.

 

Z. Zimániová, zuzana.zimaniova@tranoscius.sk, redaktorka EPST | 10.10.2013

viac

Adventný kalendár 2013

Aj tohto roku dávame širokej evanjelickej verejnosti do pozornosti možnosť prežitia adventného času spoločne s Adventným kalendárom. Objednávky prijímame do 31. 10. 2013. Objednávka

 

Peter Mihoč, tajomnik(at)vychodnydistrikt.sk | 8.10.2013

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart