Prečítajte si v EPST č. 9

Obdobie pôstu so sebou prináša akúsi púť k poznaniu, prostredníctvom pokánia, sebaskúmania a prípravy na veľkonočné udalosti. Ako sa pôst odráža v našom myslení a konaní? Dočítate sa o tom v téme najnovšieho čísla Evanjelického posla spod Tatier.

 

Z. Zimániová, redaktorka EPST, zuzana.zimaniova@tranoscius.sk | 6.3.2014

viac

Služby Božie zo Zem. Podhradia 23. 2.

V nedeľu po Deviatniku 23. februára 2014 o 9.05 hod. si na Rádiu Slovensko a Rádiu Regina môžete vypočuť evanjelické služby Božie zo Zemianskeho Podhradia. Kázať bude zborová farárka Jana Drottnerová; piesne č. 366, 281, 200, 628 a A 62.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 21.2.2014

viac

Nové na ITV - zostrih zo Spišského Podhradia

V rubrike Spravodajstvo na stránke www.ecav.sk/itv prinášame zostrih zo slávnostných služieb Božích pri príležitosti 400. výročia konania Spišskopodhradskej synody....

 

Blažena Zaťková, tajomníčka ITV, itv@ecav.sk | 14.2.2014

viac

Prečítajte si v EPST č. 6

Dar z milosti – tak býva vysvetľovaný milodar, ktorým prispievame na fungovanie cirkevných zborov. Ako máme chápať túto štedrosť, vďaku Bohu prejavenú v milodare, a na aký účel by naše zbory mali použiť takto získané prostriedky? Odpovede hľadáme v téme najnovšieho čísla Evanjelického posla spod Tatier.

 

Z. Zimániová, redaktorka EPST, zuzana.zimaniova@tranoscius.sk | 12.2.2014

viac

Prečítajte si v EPST č. 5

Mnoho ľudí si aj dnes myslí, že budúcnosť sa dá vyčítať z dlane, že sa z nej dá dozvedieť, čo nás čaká a neminie. Ako kresťania máme k takýmto okultným praktikám jasný postoj. Predsa však existuje jedna dlaň, v ktorej je vyrytý každý z nás. O akej dlani je reč, to sa dočítate v téme najnovšieho čísla Evanjelického posla spod Tatier.

 

Z. Zimániová, redaktorka EPST, zuzana.zimaniova@tranoscius.sk | 5.2.2014

viac

Pozrite si v archíve RTVS z 26. 1.

Služby Božie z Príboviec: Link Orientácie – Televízny posol: Link

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 30.1.2014

viac

Prečítajte si v EPST č. 4

Ekumenická spolupráca je témou, ktorá v pred niekoľkými dňami intenzívne rezonovala v kresťanských cirkvách na Slovensku. Konal sa totiž Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Reportáž z ekumenických služieb Božích v Liptovskom Mikuláši vám prináša najnovšie číslo Evanjelického posla spod Tatier, ktoré sa ekuméne venuje aj vo svojej hlavnej téme.

 

Z. Zimániová, redaktorka EPST, zuzana.zimaniova@tranoscius.sk | 28.1.2014

viac

Z vysielania RTVS v nedeľu 26. 1.

9.05 Rádio Slovensko, Rádio Regina – Evanjelické služby Božie z Príboviec; káže zborový farár Marek Szabó; piesne ES 381,495, 35, 40 a A 86) 13.20 STV Dvojka – Orientácie. Televízny posol – náboženský magazín zo života veriacich ECAV: Listy v Novej zmluve. Spevokol ICHTHYS na EBF UK. 210 rokov Katedry reči a literatúry česko-slovanskej. Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Spomienka na M. Rúfusa. Repríza 28. 1. o 15.30 hod.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 21.1.2014

viac

Prečítajte si v EPST č. 3

V súčasnosti sa stretávame s rôznymi pohľadmi na tému anjelov a ich poslania v živote človeka. Kto sú vlastne anjeli? Odpoveď na túto otázku hľadáme v téme najnovšieho čísla Evanjelického posla spod Tatier.

 

Z. Zimániová, redaktorka EPST, zuzana.zimaniova@tranoscius.sk | 21.1.2014

viac

Ľudovít Štúr a Alexander Dubček

Dvoch velikánov spája jeden dom V Uhrovci 28. 10. 1815 uzrel svetlo sveta národný buditeľ Ľudovít Štúr († 12. 1. 1856 v Modre). O 106 rokov neskôr prišiel medzi rovnakými múrmi na svet aj politik Alexander Dubček. Viac tu.

 

Juraj Červenka, Nový čas, 05/01/2014, s. 14,15 | 15.1.2014

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart