Prečítajte si v EPST č. 13

Predmanželské spolužitie je ešte stále pomerne tabuizovanou témou, no kresťania na ňu majú jednoznačný názor. O tom, ako sa vyrovnať so sexuálnymi túžbami a o biblickom pohľade na spolužitie dvoch ľudí pred manželstvom hovorí téma najnovšieho čísla Evanjelického posla spod Tatier.

 

Z. Zimániová, redaktorka EPST, zuzana.zimaniova@tranoscius.sk | 3.4.2014

viac

Blahoželanie novozvolenému prezidentovi

Predsedníctvo ECAV na Slovensku zablahoželalo Ing. Andrejovi Kiskovi k zvoleniu za prezidenta Slovenskej republiky.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 2.4.2014

viac

Pozrite si v archíve RTVS z marca 2014

Ev. služby Božie z Marhane na 1. pôstnu nedeľu 9. 3.: Link Orientácie – Televízny posol z 23. 3.: Link Ev. služby Božie z Iliašoviec na 3. pôstnu nedeľu 23. 3.:

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 31.3.2014

viac

Spevník Podľa Božej mapy

S pomocou Božou sa nám podarilo dokončiť Spevník Podľa Božej mapy. Tí, ktorí už majú CD Podľa Božej mapy a páčia sa im nahraté pesničky, môžu si teraz zaobstarať aj Spevník.

 

Roman Dovala, CZ ECAV Badín | 25.3.2014

viac

Prečítajte si v EPST č. 12

Téma najnovšieho čísla Evanjelického posla spod Tatier – týždenníka evanjelikov a. v. na Slovensku – je venovaná našim evanjelickým cirkevným školám.

 

Z. Zimániová, redaktorka EPST, zuzana.zimaniova@tranoscius.sk | 24.3.2014

viac

Vyšli nové čísla EPST a CL

Evanjelický posol spod Tatier č. 11 je venovaný Mesiacu knihy a téme, ako vzniká kniha a aká je jej cesta od rukopisu až po výsledok, ktorý dostáva čitateľ. Cirkevné listy č. 3: Ohrozuje nás tolerancia alebo intolerancia? − to je téma, ktorú si všíma marcové číslo Cirkevných listov.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 18.3.2014

viac

RTVS na 3. pôstnu nedeľu 23. 3.

Rádio Slovensko a Rádio Regina - 9.05 - Evanjelické služby Božie z Iliašoviec; káže Erika Pospíšilová; piesne ES č. 80, 85, 83, 92 A a 30 Rádio Slovensko - 19.30 - Encyklopédia spravodlivých - o ev. a. v. farárovi J. Dérerovi STV Dvojka - 13.45 - Orientácie – Televízny posol

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 18.3.2014

viac

Nové na ITV - o evanjelikoch v Aradáči 2

Na www.ecav.sk/itv v rubrike Slováci v zahraničí vám prinášame pozoruhodnú videonahrávku pod názvom "Verní svojej cirkvi" od našich krajanov v srbskom...

 

Blažena Zaťková, tajomníčka ITV, itv@ecav.sk | 17.3.2014

viac

Prečítajte si v EPST č. 10

Stať sa vdovou alebo vdovcom je jedna z najťažších situácií v živote človeka. Vyrovnať sa so stratou blízkeho človeka a zároveň sa zamýšľať nad existenčnými otázkami a hľadieť do budúcnosti s množstvom otázok – to je údel každého ovdoveného. Ako týmto ľuďom pomôcť? O tom vo svojej téme hovorí najnovšie číslo EPST.

 

Z. Zimániová, redaktorka EPST, zuzana.zimaniova@tranoscius.sk | 9.3.2014

viac

Služby Božie na 1. pôstnu nedeľu 9. 3.

RTVS - Slovenská televízia na Dvojke na 1. pôstnu nedeľu 9. 3. 2014 o 10.00 hod. uvádza priamy prenos zo služieb Božích z Ev. a. v. kostola v Marhani. Piesne ES č. 81, 112, 117,311, A 28.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 6.3.2014

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart