Z vysielania RTVS v nedeľu 26. 1.

9.05 Rádio Slovensko, Rádio Regina – Evanjelické služby Božie z Príboviec; káže zborový farár Marek Szabó; piesne ES 381,495, 35, 40 a A 86) 13.20 STV Dvojka – Orientácie. Televízny posol – náboženský magazín zo života veriacich ECAV: Listy v Novej zmluve. Spevokol ICHTHYS na EBF UK. 210 rokov Katedry reči a literatúry česko-slovanskej. Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Spomienka na M. Rúfusa. Repríza 28. 1. o 15.30 hod.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 21.1.2014

viac

Prečítajte si v EPST č. 3

V súčasnosti sa stretávame s rôznymi pohľadmi na tému anjelov a ich poslania v živote človeka. Kto sú vlastne anjeli? Odpoveď na túto otázku hľadáme v téme najnovšieho čísla Evanjelického posla spod Tatier.

 

Z. Zimániová, redaktorka EPST, zuzana.zimaniova@tranoscius.sk | 21.1.2014

viac

Ľudovít Štúr a Alexander Dubček

Dvoch velikánov spája jeden dom V Uhrovci 28. 10. 1815 uzrel svetlo sveta národný buditeľ Ľudovít Štúr († 12. 1. 1856 v Modre). O 106 rokov neskôr prišiel medzi rovnakými múrmi na svet aj politik Alexander Dubček. Viac tu.

 

Juraj Červenka, Nový čas, 05/01/2014, s. 14,15 | 15.1.2014

viac

Milan Rúfus umrel pred piatimi rokmi

S úctou sa skláňame pred pamiatkou významného slovenského básnika Milana Rúfusa, ktorého sme na poslednú cestu v tejto časnosti odprevadili z Veľkého evanjelického kostola pred piatimi rokmi - v januári 2009. Viac

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 13.1.2014

viac

Zamyslenia na týždeň po 1. nedeli po Zjavení

Vážení návštevníci stránok ECAV na Slovensku, dávame Vám do pozornosti zamyslenia nad slovom Božím na jednotlivé dni nastávajúceho týždňa cirkevného roka, ktoré napísali Mgr. Monika Černeková, Mgr. Štefan Kiss, Mgr. Anna Činčuráková Tipulová, Mgr. Anna Balogová a Mgr. Katarína Devečková. Zamyslenia na týždeň po 1. nedeli po...

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 10.1.2014

viac

Pozrite si v archíve RTVS – STV

Služby Božie 25. 12. 2013: Link Sviatočné slovo: Link Orientácie – Televízny posol 15. 12. 2013: Link

 

Miloslav Gdovin, dramaturg RTVS, miloslav.gdovin@rtvs.sk | 10.1.2014

viac

Zamyslenia na týždeň po Nedeli po Novom roku

Vážení návštevníci stránok ECAV na Slovensku, dávame Vám do pozornosti zamyslenia nad slovom Božím na jednotlivé dni nastávajúceho týždňa cirkevného roku, ktoré napísali Mgr. Ján Bunčák, Mgr. Andrea Cabadová, Mgr. Štefan Kiss, Mgr. Anna Balogová, Mgr. Pavel Čerfeľ a Mgr. Ján Čermák....

 

media(at)ecav.sk | 5.1.2014

viac

SVIATOČNÉ SLOVO - Zjavenie Krista Pána mudrcom 6. 1.

V rubrike Slovo na týždeň si 6. 1. 2014 môžete vypočuť sviatočný príhovor k sviatku Zjavenie Krista Pána mudrcom od Mgr. Miroslava Dubeka, administrátora seniora Hontianskeho seniorátu a zborového farára CZ ECAV Krupina. ...

 

Blažena Zaťková, tajomníčka ITV, itv@ecav.sk | 3.1.2014

viac

SVIATOČNÉ SLOVO 31. 12. a 1. 1.

V rubrike Slovo na týždeň si môžete vypočuť sviatočný príhovor PhDr. Miloša Klátika, PhD., generálneho biskupa ECAV na Slovensku, k závierke občianskeho roka 2013, a novoročný príhovor Mgr. Milana Krivdu, dištriktuálneho biskupa ZD ECAV na Slovensku. V rubrike ROZHOVORY vás upozorňujeme na rozhovor s doc. MUDr. Imrichom Lukáčom, CSc., generálnym dozorcom ECAV na Slovensku....

 

Blažena Zaťková, tajomníčka ITV, itv@ecav.sk | 29.12.2013

viac

Slovo na Nedeľu po Vianociach 29. 12.

V rubrike Slovo na týždeň si môžete vypočuť duchovný príhovor na Nedeľu po Vianociach 29. 12. 2013 od Mgr. Eleny Fujeríkovej, zborovej farárky v CZ ECAV Sása....

 

Blažena Zaťková, tajomníčka ITV, itv@ecav.sk | 28.12.2013

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart