SVIATOČNÉ SLOVO - Zjavenie Krista Pána mudrcom 6. 1.

V rubrike Slovo na týždeň si 6. 1. 2014 môžete vypočuť sviatočný príhovor k sviatku Zjavenie Krista Pána mudrcom od Mgr. Miroslava Dubeka, administrátora seniora Hontianskeho seniorátu a zborového farára CZ ECAV Krupina. ...

 

Blažena Zaťková, tajomníčka ITV, itv@ecav.sk | 3.1.2014

viac

SVIATOČNÉ SLOVO 31. 12. a 1. 1.

V rubrike Slovo na týždeň si môžete vypočuť sviatočný príhovor PhDr. Miloša Klátika, PhD., generálneho biskupa ECAV na Slovensku, k závierke občianskeho roka 2013, a novoročný príhovor Mgr. Milana Krivdu, dištriktuálneho biskupa ZD ECAV na Slovensku. V rubrike ROZHOVORY vás upozorňujeme na rozhovor s doc. MUDr. Imrichom Lukáčom, CSc., generálnym dozorcom ECAV na Slovensku....

 

Blažena Zaťková, tajomníčka ITV, itv@ecav.sk | 29.12.2013

viac

Slovo na Nedeľu po Vianociach 29. 12.

V rubrike Slovo na týždeň si môžete vypočuť duchovný príhovor na Nedeľu po Vianociach 29. 12. 2013 od Mgr. Eleny Fujeríkovej, zborovej farárky v CZ ECAV Sása....

 

Blažena Zaťková, tajomníčka ITV, itv@ecav.sk | 28.12.2013

viac

Sviatočné slovo na Vianoce 2013

V rubrike Slovo na týždeň si môžete vypočuť sviatočné príhovory: 24. 12. Mgr. Jaroslav Matys, zborový farár, CZ ECAV Spišská Nová Ves 25. 12. PhDr. Miloš Klátik, PhD., generálny biskup ECAV 26. 12. Mgr. Slavomír Sabol, dištriktuálny biskup...

 

Blažena Zaťková, tajomníčka ITV, itv@ecav.sk | 23.12.2013

viac

Služby Božie v TA3 na Štedrý večer

24. 12. 2013 o 16.30 hod. – Priamy prenos zo štedrovečerných služieb Božích v Ev. a. v. kostole v Bratislave-Rači; káže generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik; piesne 16, A 8, 28, 60, 41, A 15

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 23.12.2013

viac

Orientácie – Televízny posol z 15. 12.

V archíve STV si zas môžete pozrieť záznam z Orientácií z 15. 12. 2013: 10. stretnutie Svetovej rady cirkví v Busane. Študenti EBF UK po stopách Cyrila a Metoda. Slávnosť diakonie na strednom Považí. Divadelné predstavenie Podivuhodný voz Boží. Skutky apoštolov. Posviacka obnoveného organa v Nemcovciach.

 

Miloslav Gdovin, dramaturg RTVS, miloslav.gdovin@rtvs.sk | 20.12.2013

viac

Predvianočný rozhovor v TV Bratislava

Rozhovor na vianočnú tému s generálnym biskupom Milošom Klátikom bude odvysielaný 23. a 24. 12. 2013 v relácii METRO DNES. Môžete si ho pozrieť aj na webovej stránke www.tvba.sk.

 

Martina Činovská, TV Bratislava | 20.12.2013

viac

RTVS počas vianočných sviatkov

24. 12. – Štedrý večer 17:00 Rádio Regina – Priamy prenos zo štedrovečerných služieb Božích v Novom kostole na Legionárskej ul. v Bratislave; káže senior BAS B. Mišina; piesne ES 28, 41, 592, 47, 60, A 17, 13 25. 12. – 1. slávnosť vianočná 6:14 Rádio Slovensko – Zamyslenie generálneho biskupa M. Klátika 9:30 STV Dvojka – Slávnostné služby Božie z Ev. a. v. kostola v Skalici; káže generálny biskup M. Klátik; piesne ES 31, 33, 47, 55, 62, A 13 19:55 STV Dvojka – Sviatočné slovo. Príhovor generálneho biskupa M. Klátika

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 20.12.2013

viac

Vianočný pozdrav 2014

Pozdrav na...

 

GBÚ ECAV na Slovensku | 20.12.2013

viac

Služby Božie zo Starej Turej 22. 12.

V 4. adventnú nedeľu 22. 11. 2013 o 9.05 hod. si na Rádiu Slovensko a Rádiu Regina môžete vypočuť evanjelické služby Božie zo Starej Turej. Káže zborový farár Radomír Vařák. Spievať sa budú piesne z ES 12, 20, 3, 27 A 8.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 19.12.2013

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart