Televízia TA3 na Veľkú noc 31. 3.

9.00 – Slávnostné služby Božie zo Sládkovičova (káže generálny biskup Miloš Klátik) 12:30 - Portrét – s gen. biskupom Milošom Klátikom. Reprízy: R1: Utorok 21:30, R2: Sobota 19:00 R3: párny pondelok o 14:30

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu GBÚ, media@ecav.sk | 27.3.2013

viac

Služby Božie na TV Považie 31. 3. a 1. 4.

Regionálna televízia Považie odvysiela na Veľkonočnú nedeľu a Veľkonočný pondelok o 15.00 hod. slávnostné služby Božie s Večerou Pánovou z Ev. kostola v Považskej Bystrici. Kázať bude prof. ThDr. Igor Kišš.

 

Ľubomír Marcina, CZ ECAV Pov. Bystrica | 26.3.2013

viac

SLUŽBY BOŽIE POČAS VEĽKEJ NOCI 2013

Prehľad služieb Božích v evanjelických a. v. kostoloch v Bratislave počas tohtoročných veľkonočných sviatkov. Srdečne vás...

 

Edita Škodová, media(at)ecav.sk | 26.3.2013

viac

Prečítajte si v EPST č. 12

Diskusia o financovaní cirkví je na Slovensku stále aktuálnou otázkou. O tom, ako sa financovanie vyvíjalo v minulosti a aké sú perspektívy do budúcnosti hovorí i téma najnovšieho čísla Evanjelického posla spod Tatier.

 

Zuzana Zimaniová, redaktorka EPST | 19.3.2013

viac

Z programov RTVS – Kvetná nedeľa 24. 3.

Rádio Slovensko a Rádio Regina: 9.05 Evanjelické pašiové služby Božie z Nesvád STV 2: 14.35 Orientácie ECAV - Pôstne obdobie. Stará zmluva ako predobraz Novej zmluvy. Spomienka na doc. ThDr. J. Greša; repr. 26. 3. o 15.55 hod. 15.00 Slovo: Ján Lichanec, CZ Brezová p/B; repr. 00.25

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu GBÚ, media@ecav.sk | 19.3.2013

viac

Služby Božie na úrade vlády 20. 3.

V stredu 20. marca 2012 o 16.00 hod. sa na Úrade vlády SR budú konať evanjelické služby Božie, ktoré bude mať pplk. Mgr. Miroslav Táborský, generálny duchovný Ústredia EPS v OS a OZ SR. Srdečne vás pozývame!

 

Oľga Klátiková, tajomníčka generálneho biskupa, klatikova@ecav.sk | 17.3.2013

viac

Pozvánka do Slavošoviec 15. 3.

Obec Slavošovce vás pozýva pri príležitosti 185. výročia narodenia Pavla Emanuela Dobšinského, ev. a. v. farára, zberateľa ľudovej slovesnosti a rozprávkara na oslavy v piatok 15. marca 2013 o 13.00 hod. Viac v

 

Michal Terrai, Slavošovce | 12.3.2013

viac

Prečítajte si v EPST č. 11

Témou najnovšieho čísla Evanjelického posla spod Tatier je teologické vzdelávanie. Pozrieme sa na to, aké sú ciele štúdia na bohosloveckej fakulte, aké je jej poslanie a v ankete mladí teológovia odpovedajú i na to, ako svoje vzdelanie využívajú v praxi.

 

Z. Zimániová, redaktorka EPST, zuzana.zimaniova@tranoscius.sk | 12.3.2013

viac

Z náboženského vysielania SRo 17. 3.

Slovo pre veriacich i neveriacich: 7.00 - 7. 30 Rádio Devín CESTY: 21.05 - 22.00 Rádio Slovensko

 

Pavel Gabriš, externý redaktor RTVS - SRo, gabris@rtvs.sk | 12.3.2013

viac

UPC MOSTY v marci 2013

Evanjelické univerzitné pastoračné centrum MOSTY (UPC MOSTY), Átriové domky - blok G, Mlynská dolina, vás pozýva na nedeľné služby Božie a ďalšie aktivity v marci 2013–tu....

 

P. Mozola, M. Balko a A. Adamuščin | 8.3.2013

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart