Veľkonočné dvojčíslo EPST 15 - 16

V tretí deň ráno po Veľkom piatku láska zvíťazila nad nenávisťou a pravda nad lžou. Týmito slovami pozýva veľkonočné dvojčíslo EPST svojich čitateľov k zamysleniu nad udalosťami, ktoré si budeme pripomínať v najbližších dňoch. Nájdete v ňom:

 

Z. Zimániová, redaktorka EPST, zuzana.zimaniova@tranoscius.sk | 14.4.2014

viac

Vyšli nové čísla časopisov – apríl 2014

EPST č. 14/2014 eVýchod č. 4/2014 Rozmer č. 1/2014

 

media(at)ecav.sk | 11.4.2014

viac

RTVS – STV Dvojka na Kvetnú nedeľu 13. 4.

12.15 hod. Orientácie – Televízny posol 12.40 hod. Slovo Jána Ďurova, ev. a. v. farára v Dolných Strhároch; repríza 00.50 hod.

 

Miloslav Gdovin, dramaturg RTVS, miloslav.gdovin@rtvs.sk | 8.4.2014

viac

Prečítajte si v EPST č. 13

Predmanželské spolužitie je ešte stále pomerne tabuizovanou témou, no kresťania na ňu majú jednoznačný názor. O tom, ako sa vyrovnať so sexuálnymi túžbami a o biblickom pohľade na spolužitie dvoch ľudí pred manželstvom hovorí téma najnovšieho čísla Evanjelického posla spod Tatier.

 

Z. Zimániová, redaktorka EPST, zuzana.zimaniova@tranoscius.sk | 3.4.2014

viac

Blahoželanie novozvolenému prezidentovi

Predsedníctvo ECAV na Slovensku zablahoželalo Ing. Andrejovi Kiskovi k zvoleniu za prezidenta Slovenskej republiky.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 2.4.2014

viac

Pozrite si v archíve RTVS z marca 2014

Ev. služby Božie z Marhane na 1. pôstnu nedeľu 9. 3.: Link Orientácie – Televízny posol z 23. 3.: Link Ev. služby Božie z Iliašoviec na 3. pôstnu nedeľu 23. 3.:

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 31.3.2014

viac

Spevník Podľa Božej mapy

S pomocou Božou sa nám podarilo dokončiť Spevník Podľa Božej mapy. Tí, ktorí už majú CD Podľa Božej mapy a páčia sa im nahraté pesničky, môžu si teraz zaobstarať aj Spevník.

 

Roman Dovala, CZ ECAV Badín | 25.3.2014

viac

Prečítajte si v EPST č. 12

Téma najnovšieho čísla Evanjelického posla spod Tatier – týždenníka evanjelikov a. v. na Slovensku – je venovaná našim evanjelickým cirkevným školám.

 

Z. Zimániová, redaktorka EPST, zuzana.zimaniova@tranoscius.sk | 24.3.2014

viac

Vyšli nové čísla EPST a CL

Evanjelický posol spod Tatier č. 11 je venovaný Mesiacu knihy a téme, ako vzniká kniha a aká je jej cesta od rukopisu až po výsledok, ktorý dostáva čitateľ. Cirkevné listy č. 3: Ohrozuje nás tolerancia alebo intolerancia? − to je téma, ktorú si všíma marcové číslo Cirkevných listov.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 18.3.2014

viac

RTVS na 3. pôstnu nedeľu 23. 3.

Rádio Slovensko a Rádio Regina - 9.05 - Evanjelické služby Božie z Iliašoviec; káže Erika Pospíšilová; piesne ES č. 80, 85, 83, 92 A a 30 Rádio Slovensko - 19.30 - Encyklopédia spravodlivých - o ev. a. v. farárovi J. Dérerovi STV Dvojka - 13.45 - Orientácie – Televízny posol

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 18.3.2014

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart