Cyklus koncertov na podporu charitatívnych projektov v krajinách postihnutých vojnovými konfliktmi

Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v Ozbrojených silách SR a ozbrojených zboroch SR organizuje cyklus koncertov v prospech charitatívnych projektov v krajinách postihnutých vojnovým konfliktom v Pálffyho paláci na Zámockej ulici v Bratislave pod názvom Očami srdca. Charitatívnym partnerom koncertov je Vojenská podporná nadácia, organizačným a mediálnym partnerom je o. z. Ars ante portas. Na koncertoch vystúpi bieloruská klavírna virtuózka Natalia Sklarenko. Prvý koncert bude v piatok 8. marca 2019 o 18.00 hod. a zaznie na ňomdielo Petra Iljiča Čajkovského Ročné obdobia Op. 37a.

 

plk. ThDr. Marian Bodolló, generány duchovný Ústredia ekumenickej pastoračnej služby v OS SR a ozbrojených zboroch SR | 25.2.2019

viac

ECAV na Slovensku k výročiu smrti Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej

Evanjelická cirkev a.v. na Slovensku so zármutkom dnes spomína na Jána Kuciaka a Martinu Kušnírovú, ktorí boli zavraždení 21. februára 2018. Myslíme v modlitbách na pozostalé rodiny a myslíme v modlitbách na celú našu krajinu.

 

Ivan Eľko, generálny biskup ECAV na Slovensku, Ján Brozman, generálny dozorca ECAV na Slovensku | 21.2.2019

viac

Televízny posol 17. 2. – nedeľa

13.45 (repríza pondelok 18. 2. 2019, Dvojka 13.00) - Televízny posol: Náboženský magazín venovaný evanjelikom s ekumenickým presahom na ďalšie cirkvi.

 

media(at)ecav.sk | 13.2.2019

viac

Nový cyklus rozhlasových relácií - Nad Slovom

Na Slovensku prebieha ojedinelý projekt - vznikajú knihy komentárov ku Starému zákonu. Pri tejto práci sa vyformoval pozoruhodný vedecký kolektív historikov, biblistov a lingvistov, ktorý vedie Bohdan Hroboň. Vo februári začíname vysielať 10 dielny cyklus diskusií, ktoré sprostredkovávajú spôsob a úroveň uvažovania o Biblií na začiatku 21.storočia. V prvej relácií bude témou dramatická časť Starého zákona - Exodus. Hostia moderátora Bohdana Hroboňa sú...

 

media(at)ecav.sk | 11.2.2019

viac

Seminár k prenosom služieb Božích v médiách

Dňa 30. januára sa na Generálnom biskupskom úrade, podobne ako po minulé roky, uskutočnil seminár k mediálnym prenosom služieb Božích z cirkevných zborov. Tento rok sa pripravuje deväť televíznych prenosov a šestnásť rozhlasových. Účastníci semináru si mali možnosť opäť vypočuť príspevky, ktoré im mali pomôcť po teologickej, liturgickej a praktickej stránke. Seminár sa začal krátkou pobožnosťou a príhovorom generálneho biskupa Ivana Eľka, ktorý si...

 

Martin Miti Kováč, archiv(at)ecav.sk  | 5.2.2019

viac

Zachovať jednotu a pozvať ľudí do služby

V priestoroch Generálneho biskupského úradu ECAV na Slovensku sa v utorok 29. januára uskutočnilo novoročné stretnutie novozvolených predstaviteľov ECAV na Slovensku s novinármi. Generálny biskup ECAV Ivan Eľko, generálny dozorca ECAV Ján Brozman a biskup Západného dištriktu ECAV Ján Hroboň informovali zástupcov médií o programových aktivitách evanjelickej cirkvi na rok 2019. Stretnutie s novinármi viedol Martin Miti Kováč, poverený tajomník pre mediálnu...

 

Eva Bachletová | 5.2.2019

viac

RTVS Dvojka - Slovo 3. februára

3. 2. 2019 - nedeľa Slovo Borisa Mišinu - evanjelického a. v. farára a tajomníka generálneho biskupa...

 

Mgr. Miloslav Gdovin, dramaturg, Náboženská publicistika STV | 31.1.2019

viac

Pre Teba 2019 - Prochrist SK - Volanie bez poplatku

5 večerov, 5 tém, 5 rečníkov, 5 známych hostí, 5 svedectiev ako možnosť spomalenia, či priam zastavenia sa a bezplatného pripojenia sa na "inú" frekvenciu, ktorá sa šíri v hĺbke srdca, pokore mysle a spája s domovom, ktorý je rovnakou realitou ako náš svet.

 

Mgr. Peter Mihoč - tajomník biskupa VDECAV | 25.1.2019

viac

Informácia o termíne a mieste inštalácie novozvolených predstaviteľov ECAV 2. marca 2019

V sobotu, dňa 2. marca 2019 o 11:00 sa uskutoční v evanjelickom kostole vo Zvolene slávnostná inštalácia novozvolených predstaviteľov cirkvi, bratov: Ivana Eľka – generálneho biskupa našej cirkvi a Jána Hroboňa – biskupa Západného dištriktu, ako aj uvedenie Jána Brozmana – generálneho dozorcu ECAV. Slávnostné Služby Božie sa budú niesť v duchu slov Žalmu 33, verš 22: "Buď Tvoja milosť nad nami, ó Hospodine, ako my na Teba očakávame!"

 

media(at)ecav.sk | 21.1.2019

viac

Novoročné prijatie predstaviteľov cirkví u prezidenta

Dňa 16. 1. 2019 prijal Andrej Kiska, prezident SR predstaviteľov cirkví a náboženských spoločností už po piatykrát počas svojho pôsobenia, na novoročnom stretnutí v prezidentskom paláci. Za Evanjelickú cirkev augsburského vyznania na Slovensku sa ho zúčastnili najvyšší predstavitelia ECAV na Slovensku, a to generálny biskup Ivan Eľko a generálny dozorca Ján Brozman, dištriktuálni biskupi Slavomír Sabol a Ján Hroboň, ako aj emeritný biskup Miloš Klátik, predseda...

 

media(at)ecav.sk | 18.1.2019

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart