Prečítajte si v EPST č. 51 - 52

Nuž, vám sa narodil Kristus Pán, Spasiteľ, ktorý je záchrancom nášho života. Týmito slovami sa čitateľom prihovára vianočné dvojčíslo EPST, ktoré prináša mnoho sviatočného čítania a k tomu všetkému i literárnu prílohu Ozvena a darček – kalendár na rok 2015. A čo si v Posle pred sviatkami nájdete?

 

Z. Zimániová, redaktorka EPST, zuzana.zimaniova@tranoscius.sk | 15.12.2014

viac

Prečítajte si v EPST č. 50

„Pod vianočnou prípravou často rozumieme slávnostné naladenie a zvláštne pozdvihnutie emócií. Možno to patrí k veci, ale nie je to podstata,“ hovorí v homílii v najnovšom čísle EPST farárka Kornélia Moncoľová. Upriamuje tak pozornosť na podstatu adventu i blížiacich sa Vianoc.

 

Z. Zimániová, redaktorka EPST, zuzana.zimaniova@tranoscius.sk | 10.12.2014

viac

Zo stretnutia predstaviteľov cirkví 26. 11.

Bratia a sestry, na ITV ECAV na Slovensku Vám v rubrike Spravodajstvo prinášame zostrih zo stretnutia najvyšších predstaviteľov kresťanských cirkví a židovských náboženských obcí na Slovensku na...

 

Blažena Zaťková, tajomníčka ITV, itv@ecav.sk | 2.12.2014

viac

O Matejovi Belovi s Evou Tkáčikovou

Bratia a sestry, na ITV ECAV na Slovensku Vám v rubrike Rozhovory prinášame rozhovor o Matejovi Belovi s literárnou historičkou doc. PhDr. Evou Tkáčikovou, CSc....

 

Blažena Zaťková, tajomníčka ITV, itv@ecav.sk | 28.11.2014

viac

Čo vás čaká v decembrovej Dúhe?

Začíname rubrikou Kto je Pán Ježiš? V súvislosti s prichádzajúcimi vianočnými sviatkami si Pána Ježiša predstavíme trochu netradične - ako VODCU.

 

Iveta Topolčanyová s kolektívom | 28.11.2014

viac

Prečítajte si v EPST č. 48 k adventu

Nikdy nebolo a nebude ľahké uveriť Ježišovi Kristovi. Nielen tým, ktorí v Neho nikdy neverili, ale ani tým, ktorí sa k Nemu hlásia celý život. Ježišovi Kristovi totiž treba uveriť vždy znovu. Práve preto slávime advent, ktorému je venovaná téma najnovšieho čísla Evanjelického posla spod Tatier.

 

Z. Zimániová, redaktorka EPST, zuzana.zimaniova@tranoscius.sk | 25.11.2014

viac

Služby Božie v STV na 1. adventnú nedeľu

RTVS - STV DVOJKA - 30. 11. o 9.30 hod. – 1. adventná nedeľa: Evanjelické služby Božie zo Sládkovičova; kázať bude konseniorka Bratislavského seniorátu ThDr. Andrea Lukačovská. Piesne ES č. 1, 15, 3, 20, A 8.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 25.11.2014

viac

Orientácie – Televízny posol 30. 11.

RTVS - STV Dvojka - 14.05 hod. - Televízny posol: Zelená cirkev – ekológia a Božie stvorenstvo. Pastorálne epištoly. Jubilujúci režisér Fedor Bartko. Konferencia o Ľ. Štúrovi. Sláva šľachetným a i.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 25.11.2014

viac

Ev. a. v. služby Božie z Rim. Soboty 23. 11.

9.05 hod. – 23. nedeľa po Svätej Trojici – Nedeľa večnosti – Rádio Slovensko a Rádio Regina: Evanjelické služby Božie z Rimavskej Soboty; kázať bude zborová farárka Mgr. Viktória Lisáková. Piesne ES č. 213, 696, 199, 648, A 88.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 21.11.2014

viac

Prečítajte si v EPST č. 47

Médiá na celom svete v tomto čase nanovo otvárajú otázku eutanázie. Dilema, nad ktorou sa skôr či neskôr zamyslí každý človek, má však veľa polemických aspektov – vrátane motívu. Je teda eutanázia spôsobom, ako dôstojne odísť z časnosti? Odpoveď hľadáme v téme 47. tohtoročného Evanjelického posla spod Tatier.

 

Z. Zimániová, redaktorka EPST, zuzana.zimaniova@tranoscius.sk | 18.11.2014

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart