Evanjelické služby Božie v SRo 27. 7.

9.05 Kresťanská nedeľa - Rádio Slovensko a Rádio Regina. Evanjelické služby Božie z Liptovského Ondreja; káže zborová farárka Katarína Hudáková, seniorka Liptovsko-oravského seniorátu; piesne ES č. 186, 264, 197, 474, A 55.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 22.7.2014

viac

Zomrel spisovateľ Ivan Kadlečík

Dňa 15. 7. 2014 zomrel vo veku 76 rokov prozaik, básnik a esejista Ivan Kadlečík, predstaviteľ slovenskej samizdatovej literatúry. Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku mu v r. 2012 udelilo Cenu L. Stöckela za oblasť kultúry. Posledná rozlúčka sa uskutoční v sobotu 19. 7. 2014 o 14.00 v Ev. a. v. kostole v Pukanci.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 17.7.2014

viac

Nové na ITV - VšPK Zvolen 2014

Bratia a sestry, na www.ecav.sk/itv v rubrike Spravodajstvo a publicistika uverejňujeme zostrih zo Všeobecnej pastorálnej konferencie vo Zvolene....

 

Blažena Zaťková, tajomníčka ITV, itv@ecav.sk | 15.7.2014

viac

Vyšiel časopis Rozmer č. 2

V týchto dňoch vyšlo nové číslo štvrťročníka Rozmer – časopisu pre kresťanskú duchovnú orientáciu, ktorý čitateľovi ponúka prehľad o súčasnej náboženskej scéne. Renomovaní domáci a zahraniční autori sa v ňom venujú aktuálnej problematike nových náboženských hnutí a siekt, ako i javom, ktoré s touto tematikou súvisia.

 

Boris Rakovský, šéfredaktor, rozmer@sekty.sk | 14.7.2014

viac

Prečítajte si v EPST č. 28

IV. evanjelické cirkevné dni, ktoré sa konali v Spišskej Novej Vsi, priniesli pestré spektrum podujatí pre všetky generácie evanjelikov. Práve tomuto podujatiu je venovaný Špeciál Evanjelického posla spod Tatier.

 

Z. Zimániová, redaktorka EPST, zuzana.zimaniova@tranoscius.sk | 8.7.2014

viac

Prečítajte si v EPST č. 27

Manželský vzťah je určitou paralelou štyroch ročných období. Každá etapa tohto zväzku prináša svoju poetickosť, ale aj úskalia, s ktorými treba zápasiť. Hovorí o tom téma najnovšieho čísla EPST. Dozviete sa, ako sa symbolika ročných období stala obrazom manželstva aj v novej knihe z vydavateľstva Tranoscius Od jari do zimy spolu.

 

Z. Zimániová, redaktorka EPST, zuzana.zimaniova@tranoscius.sk | 2.7.2014

viac

Prečítajte si v EPST č. 26

Udalosťou uplynulých dní bolo rokovanie Synody ECAV na Slovensku. O tom, čo priniesla, aké najdôležitejšie uznesenia synodáli prijali a koho zvolili do funkcií, sa dočítate v téme najnovšieho čísla Evanjelického posla spod Tatier.

 

Z. Zimániová, redaktorka EPST, zuzana.zimaniova@tranoscius.sk | 28.6.2014

viac

Prečítajte si v EPST č. 25

Syndróm vyhorenia je fenomén, ktorý sa v súčasnej dobe týka predovšetkým pomáhajúcich profesií. O tom, ako „nevyhorieť“ a ako sa vyrovnať s pracovným preťažením hovorí téma najnovšieho čísla EPST. Súčasťou čísla je i kompletná programová skladačka, ktorá sa stane vaším sprievodcom po cirkevných dňoch v Spišskej Novej Vsi.

 

Z. Zimániová, redaktorka EPST, zuzana.zimaniova@tranoscius.sk | 18.6.2014

viac

100 rokov od narodenia Jána Lásku

18. júna 2014 uplynulo 100 rokov od narodenia Jána Lásku, obetavého a verného služobníka Božieho. Jeho životný príbeh môže byť i pre nás zdrojom poučenia.

 

Vladimír Láska, syn | 17.6.2014

viac

Evanjelické služby Božie v SRo 22. 6.

9.05 Kresťanská nedeľa - Rádio Slovensko a Rádio Regina. Evanjelické služby Božie z Tomášoviec; káže ev. a. v. farár Michal Gubo. Spievať sa budú piesne č. 189, 632, 636, 642, A...

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 17.6.2014

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart