Vyšiel časopis Rozmer 3 - 2014

V týchto dňoch vyšlo nové číslo štvrťročníka Rozmer – časopisu pre kresťanskú duchovnú orientáciu, ktorý čitateľovi ponúka prehľad o súčasnej náboženskej scéne. Renomovaní domáci a zahraniční autori sa v ňom venujú aktuálnej problematike nových náboženských hnutí a siekt, ako i javom, ktoré s touto tematikou bezprostredne súvisia. Vydavateľmi časopisu sú Ekumenická rada cirkví v SR a občianske združenie Ekumenická spoločnosť pre štúdium siekt.

 

Boris Rakovský, šéfredaktor, rozmer@sekty.sk | 8.10.2014

viac

Orientácie – Televízny posol 7. 10.

Nedeľa 5. 10. o 13.55 hod.; repríza: utorok 7.10. o 15.25 hod.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 6.10.2014

viac

Prečítajte si v EPST č. 41

Práca s deťmi patrí v našej cirkvi medzi jednu z priorít. V deťoch je totiž budúcnosť a to, čo do nich zasejeme, raz budeme aj žať. Týka sa to aj biblického vyučovania, ktoré v niektorých cirkevných zboroch realizuje aj organizácia Detská misia. O skúsenostiach s týmto združením hovorí téma 41. tohtoročného Evanjelického posla spod Tatier.

 

Z. Zimániová, redaktorka EPST, zuzana.zimaniova@tranoscius.sk | 6.10.2014

viac

Staň sa výhercom v DÚHE každý mesiac!

V detskom časopise DÚHA každý mesiac vyhodnocujeme všetky úlohy. Deti sa tak môžu stať držiteľmi zaujímavých cien z nášho vydavateľstva. Stačí len vyriešiť ľubovoľné úlohy, krížovky, tajničky, osemsmerovky, rébusy a správne odpovede vždy do konca mesiaca poslať vedúcej redaktorke.

 

Iveta Topolčanyová s kolektívom Dúhy | 2.10.2014

viac

Prečítajte si v EPST č. 40

Byť evanjelickým farárom či farárkou je „zamestnanie“, ktoré si vyžaduje dôležitý predpoklad. Je ním vnútorné povolanie – vocatio interna. O tom, ako predurčuje farárske pôsobenie, sa dočítate v téme 40-eho tohtoročného čísla Evanjelického posla spod Tatier.

 

Z. Zimániová, redaktorka EPST, zuzana.zimaniova@tranoscius.sk | 29.9.2014

viac

Prečítajte si v EPST č. 39

Staroba je životnou etapou, v ktorej dozrieva ľudské telo i ľudská duša. V očiach mnohých z nás sa spája i s chorobami, utrpením, prípravou na záver časného života. O tom, aké nové úlohy v tejto fáze života na človeka čakajú, hovorí téma najnovšieho čísla Evanjelického posla spod Tatier.

 

Z. Zimániová, redaktorka EPST, zuzana.zimaniova@tranoscius.sk | 23.9.2014

viac

Evanjelické služby Božie z Petržalky 28. 9.

Rádio Slovensko a Rádio Regina - nedeľa 28.9.2014 o 9.05 hod. - Kresťanská nedeľa: Evanjelické služby Božie z Bratislavy- Petržalky; káže Eva Kolesárová, ev. a. v. farárka.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 23.9.2014

viac

Nové na ITV − „Poďte ku mne všetci“

Bratia a sestry, na ITV ECAV na Slovensku v rubrike Kresťanská kultúra si môžete pozrieť zostrih z programu duchovného slova a hudby „Poďte ku mne všetci“, ktorý odznel v sobotu popoludní 28. júna 2014 v rámci IV. evanjelických dní v Spišskej Novej Vsi a bol spojený s odovzdaním ceny L. Stöckela....

 

Blažena Zaťková, tajomníčka ITV, itv@ecav.sk | 22.9.2014

viac

Pozrite si z archívu RTVS–STV

Evanjelické služby Božie z Očovej Orientácie – Televízny posol – monotematické vydanie k 400. výročiu Spišskopodhradskej synody Slovo – Peter Krajcer, ev. a....

 

Miloslav Gdovin, dramaturg RTVS, miloslav.gdovin@rtvs.sk | 19.9.2014

viac

Televízne služby Božie z Očovej 14. 9.

V nedeľu 14. 9. o 10.30 hodine RTVS - STV Dvojka odvysiela priamy prenos z evanjelických služieb Božích z Očovej k 330. výročiu narodenia a 265. výročiu úmrtia Mateja Bela.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 10.9.2014

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart