Orientácie – Televízny posol 30. 11.

RTVS - STV Dvojka - 14.05 hod. - Televízny posol: Zelená cirkev – ekológia a Božie stvorenstvo. Pastorálne epištoly. Jubilujúci režisér Fedor Bartko. Konferencia o Ľ. Štúrovi. Sláva šľachetným a i.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 25.11.2014

viac

Ev. a. v. služby Božie z Rim. Soboty 23. 11.

9.05 hod. – 23. nedeľa po Svätej Trojici – Nedeľa večnosti – Rádio Slovensko a Rádio Regina: Evanjelické služby Božie z Rimavskej Soboty; kázať bude zborová farárka Mgr. Viktória Lisáková. Piesne ES č. 213, 696, 199, 648, A 88.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 21.11.2014

viac

Prečítajte si v EPST č. 47

Médiá na celom svete v tomto čase nanovo otvárajú otázku eutanázie. Dilema, nad ktorou sa skôr či neskôr zamyslí každý človek, má však veľa polemických aspektov – vrátane motívu. Je teda eutanázia spôsobom, ako dôstojne odísť z časnosti? Odpoveď hľadáme v téme 47. tohtoročného Evanjelického posla spod Tatier.

 

Z. Zimániová, redaktorka EPST, zuzana.zimaniova@tranoscius.sk | 18.11.2014

viac

Pohrebná rozlúčka so sestrou Katinou Kühnovou 15. 11.

Po krátkej, ťažkej chorobe zomrela vo veku 71 rokov vzácna sestra, srdečný, energický a tvorivý človek, presbyterka nitrianskeho cirkevného zboru a dlhoročná dirigentka Nitrianskeho evanjelického spevokolu Mgr. Katina Kühnová.

 

Ivan Eľko, zborový farár, CZ ECAV Nitra | 13.11.2014

viac

Rádio Slovensko – nedeľa 16. 11. 2014

19.30 hod. – Encyklopédia spravodlivých. Príbehy ľudí, ktorí ohrozili počas vojny svoje životy, aby pomohli prenasledovaným Židom – tentoraz o seniorovi Andrejovi Kvasovi.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 13.11.2014

viac

RTVS - STV Dvojka 4. 11.

15. 45 Orientácie – Televízny posol - repríza z 2. 11. Z obsahu: Martin Luther a jeho vplyv na rozvoj cirkevnej hudby. Biblický seriál o spisoch Novej zmluvy pokračuje listami apoštola Pavla do Tesaloník. Zlet priateľov Jána Lajčiaka. Prečo si čítam Bibliu – svedectvo Michala Fraňa

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 3.11.2014

viac

Evanjelické služby Božie v SRo 26. 10.

Na Rádiu Slovensko a Rádiu Regina si v nedeľu 26. 10. 2014 o 9.05 hod. môžete vypočuť služby Božie z Ev. a. v. chrámu v Košariskách pri príležitosti 170. výročia narodenia farára Pavla Štefánika. Kázať bude dištriktuálny biskup Západného dištriktu ECAV na Slovensku Milan Krivda; spievať sa budú piesne z ES č. 186, 278, 203, 347, A 68.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 24.10.2014

viac

Prečítajte si v EPST č. 43

Keď zlo vládne svetu... Tak znie názov témy najnovšieho čísla Evanjelického posla spod Tatier, v ktorej sa na pozadí biblického príbehu z 1. knihy Samuelovej dočítate, ako odpovedať na súčasné zlo a kde hľadať oporu pri boji s ním.

 

Z. Zimániová, redaktorka EPST, zuzana.zimaniova@tranoscius.sk | 19.10.2014

viac

Zostrih z teologickej konferencie na ITV

V rubrike Spravodajstvo a publicistika uverejňujeme zostrih z teologickej konferencie ECAV na Slovensku konanej v dňoch 10.-12.9.2014 v Žiline. ...

 

itv(at)ecav.sk | 16.10.2014

viac

Prečítajte si v EPST č. 42

Alkohol je v našej spoločnosti kontroverznou témou. Jedni ho schvaľujú pre pozitívne účinky na zdravie - samozrejme, pri striedmej konzumácii, iní si myslia, že kresťan a alkohol, to vôbec nejde dokopy. Aký je pohľad Biblie naň? Je alkohol Božím darom, alebo ide v živote veriaceho človeka o hriech? Dočítate sa v téme najnovšieho čísla Evanjelického posla spod Tatier.

 

Z. Zimániová, redaktorka EPST, zuzana.zimaniova@tranoscius.sk | 11.10.2014

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart