Nové na ITV − „Poďte ku mne všetci“

Bratia a sestry, na ITV ECAV na Slovensku v rubrike Kresťanská kultúra si môžete pozrieť zostrih z programu duchovného slova a hudby „Poďte ku mne všetci“, ktorý odznel v sobotu popoludní 28. júna 2014 v rámci IV. evanjelických dní v Spišskej Novej Vsi a bol spojený s odovzdaním ceny L. Stöckela....

 

Blažena Zaťková, tajomníčka ITV, itv@ecav.sk | 22.9.2014

viac

Pozrite si z archívu RTVS–STV

Evanjelické služby Božie z Očovej Orientácie – Televízny posol – monotematické vydanie k 400. výročiu Spišskopodhradskej synody Slovo – Peter Krajcer, ev. a....

 

Miloslav Gdovin, dramaturg RTVS, miloslav.gdovin@rtvs.sk | 19.9.2014

viac

Televízne služby Božie z Očovej 14. 9.

V nedeľu 14. 9. o 10.30 hodine RTVS - STV Dvojka odvysiela priamy prenos z evanjelických služieb Božích z Očovej k 330. výročiu narodenia a 265. výročiu úmrtia Mateja Bela.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 10.9.2014

viac

Prečítajte si školské dvojčíslo EPST

Práve vyšlo školské dvojčíslo EPST, ktoré má za cieľ spríjemniť študentom i pedagógom návrat do školy po dvojmesačnej prestávke. Zároveň prináša mnoho čítania, ktoré vám pripomenie tie vaše nezabudnuteľné školské časy.

 

Z. Zimániová, redaktorka EPST, zuzana.zimaniova@tranoscius.sk | 25.8.2014

viac

Služby Božie z Banskej Štiavnice 24. 8.

Evanjelické služby Božie si môžete vypočuť v nedeľu 24. 8. 2014 o 9.05 hod. na Rádiu Slovensko a Regina. Kázať bude ev. a. v. farár Róbert Mišových; spievať sa budú piesne ES č. 326, 331, 198, 325, A 79.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 20.8.2014

viac

Prečítajte si v EPST č. 34

Byť matkou je jedno z najkrajších poslaní ženy v živote. O tom, ako túto rolu zladiť s povolaním farárky, hovorí najnovšie číslo Evanjelického posla spod Tatier. Dočítate sa, aké je to byť matku na fare – byť k dispozícii nielen svojmu dieťaťu, ale aj cirkevnému zboru.

 

Z. Zimániová, redaktorka EPST, zuzana.zimaniova@tranoscius.sk | 19.8.2014

viac

Prečítajte si v EPST č. 33

Šaty farára navonok reprezentujú jeho povolanie, službu. Poukazujú nielen na vkus, ale aj na úctu voči ľuďom a najmä voči Bohu. Aké pravidlá platia pre obliekanie duchovných? Dočítate sa o tom v téme najnovšieho čísla Evanjelického posla spod Tatier.

 

Z. Zimániová, redaktorka EPST, zuzana.zimaniova@tranoscius.sk | 13.8.2014

viac

Prečítajte si v EPST č. 32

„Božím služobníkom zveril Boh mnoho, mnoho bude vyžadovať späť.“ Aj táto myšlienka charakterizuje okamih, ktorým v poslednú júlovú vstúpili do služby na Pánovej vinici piati ordinandi. O slávnosti ich ordinácie sa dočítate v najnovšom čísle Evanjelického posla spod Tatier, kde novokňazi prezradia aj to, čo pre nich znamená stať sa kňazom ECAV.

 

Z. Zimániová, redaktorka EPST, zuzana.zimaniova@tranoscius.sk | 4.8.2014

viac

Záznam z ordinácie novokňazov 2014

Vážení diváci, počas priameho prenosu z ordinácie novokňazov v Prešove 26. 7. 2014 od 10.00 hod. asi v 10. minúte priameho prenosu začal horieť vlnovod na satelitnom voze DSNG, čo viedlo k výpadku signálu. Technickí pracovníci požiar uhasili, vymenili zhorenú súčiastku a obnovili vysielanie, do ktorého sme sa vrátili o 10.34 hod. Rozhlas a televízia Slovenska sa divákom ospravedlňuje za prerušenie vysielania, ktoré spôsobili uvedené technické problémy....

 

Miloslav Gdovin, dramaturg RTVS, miloslav.gdovin@rtvs.sk | 31.7.2014

viac

Pohrebná rozlúčka s bratom Miloslavom Kortmanom

Večer 24. júla 2014 usnul v Pánu vo veku 94 rokov bývalý dlhoročný kantor a dozorca CZ ECAV v Považskej Bystrici Miloslav Kortman. Posledná rozlúčka bude v stredu 30. júla 2014 o 15.00 hod. v Ev. kostole v Považskej Bystrici.

 

Peter Fabok, farár-administrátor; Miroslav Kortman, zborový dozorca | 25.7.2014

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart