Prečítajte si v EPST č. 43

Keď zlo vládne svetu... Tak znie názov témy najnovšieho čísla Evanjelického posla spod Tatier, v ktorej sa na pozadí biblického príbehu z 1. knihy Samuelovej dočítate, ako odpovedať na súčasné zlo a kde hľadať oporu pri boji s ním.

 

Z. Zimániová, redaktorka EPST, zuzana.zimaniova@tranoscius.sk | 19.10.2014

viac

Zostrih z teologickej konferencie na ITV

V rubrike Spravodajstvo a publicistika uverejňujeme zostrih z teologickej konferencie ECAV na Slovensku konanej v dňoch 10.-12.9.2014 v Žiline. ...

 

itv(at)ecav.sk | 16.10.2014

viac

Prečítajte si v EPST č. 42

Alkohol je v našej spoločnosti kontroverznou témou. Jedni ho schvaľujú pre pozitívne účinky na zdravie - samozrejme, pri striedmej konzumácii, iní si myslia, že kresťan a alkohol, to vôbec nejde dokopy. Aký je pohľad Biblie naň? Je alkohol Božím darom, alebo ide v živote veriaceho človeka o hriech? Dočítate sa v téme najnovšieho čísla Evanjelického posla spod Tatier.

 

Z. Zimániová, redaktorka EPST, zuzana.zimaniova@tranoscius.sk | 11.10.2014

viac

Vyšiel časopis Rozmer 3 - 2014

V týchto dňoch vyšlo nové číslo štvrťročníka Rozmer – časopisu pre kresťanskú duchovnú orientáciu, ktorý čitateľovi ponúka prehľad o súčasnej náboženskej scéne. Renomovaní domáci a zahraniční autori sa v ňom venujú aktuálnej problematike nových náboženských hnutí a siekt, ako i javom, ktoré s touto tematikou bezprostredne súvisia. Vydavateľmi časopisu sú Ekumenická rada cirkví v SR a občianske združenie Ekumenická spoločnosť pre štúdium siekt.

 

Boris Rakovský, šéfredaktor, rozmer@sekty.sk | 8.10.2014

viac

Orientácie – Televízny posol 7. 10.

Nedeľa 5. 10. o 13.55 hod.; repríza: utorok 7.10. o 15.25 hod.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 6.10.2014

viac

Prečítajte si v EPST č. 41

Práca s deťmi patrí v našej cirkvi medzi jednu z priorít. V deťoch je totiž budúcnosť a to, čo do nich zasejeme, raz budeme aj žať. Týka sa to aj biblického vyučovania, ktoré v niektorých cirkevných zboroch realizuje aj organizácia Detská misia. O skúsenostiach s týmto združením hovorí téma 41. tohtoročného Evanjelického posla spod Tatier.

 

Z. Zimániová, redaktorka EPST, zuzana.zimaniova@tranoscius.sk | 6.10.2014

viac

Staň sa výhercom v DÚHE každý mesiac!

V detskom časopise DÚHA každý mesiac vyhodnocujeme všetky úlohy. Deti sa tak môžu stať držiteľmi zaujímavých cien z nášho vydavateľstva. Stačí len vyriešiť ľubovoľné úlohy, krížovky, tajničky, osemsmerovky, rébusy a správne odpovede vždy do konca mesiaca poslať vedúcej redaktorke.

 

Iveta Topolčanyová s kolektívom Dúhy | 2.10.2014

viac

Prečítajte si v EPST č. 40

Byť evanjelickým farárom či farárkou je „zamestnanie“, ktoré si vyžaduje dôležitý predpoklad. Je ním vnútorné povolanie – vocatio interna. O tom, ako predurčuje farárske pôsobenie, sa dočítate v téme 40-eho tohtoročného čísla Evanjelického posla spod Tatier.

 

Z. Zimániová, redaktorka EPST, zuzana.zimaniova@tranoscius.sk | 29.9.2014

viac

Prečítajte si v EPST č. 39

Staroba je životnou etapou, v ktorej dozrieva ľudské telo i ľudská duša. V očiach mnohých z nás sa spája i s chorobami, utrpením, prípravou na záver časného života. O tom, aké nové úlohy v tejto fáze života na človeka čakajú, hovorí téma najnovšieho čísla Evanjelického posla spod Tatier.

 

Z. Zimániová, redaktorka EPST, zuzana.zimaniova@tranoscius.sk | 23.9.2014

viac

Evanjelické služby Božie z Petržalky 28. 9.

Rádio Slovensko a Rádio Regina - nedeľa 28.9.2014 o 9.05 hod. - Kresťanská nedeľa: Evanjelické služby Božie z Bratislavy- Petržalky; káže Eva Kolesárová, ev. a. v. farárka.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 23.9.2014

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart