Sviatočné SLOVO na ITV na veľkonočné sviatky 2015

V rubrike Slovo na týždeň sa vám prihovoria: Veľký piatok 3. 4. - Mgr. Jozef Vereščak, zborový farár, Poprad-Veľká Biela sobota 4. 4. - PaedDr. Dušan Havrila, PhD., zborový farár-konsenior, Košice 1. slávnosť veľkonočná 5. 4. - Mgr. Vladimír Schvarz, zborový farár, Švedlár 2. slávnosť veľkonočná 6. 4. - Mgr. Katarína Tomčíková,...

 

Blažena Zaťková, tajomníčka ITV, itv@ecav.sk | 2.4.2015

viac

Médiá počas veľkonočných sviatkov 2015

RTVS na Veľký piatok 3. 4. STV JEDNOTKA 9.55 – Pašiové služby Božie z Veľkého Krtíša; káže biskup ZD M. Krivda Slovenský rozhlas 15.05 – Pašiové služby Božie z Popradu-Veľkej; káže ev. farár J. Vereščak STV DVOJKA 20.00 – Sviatočné slovo. Príhovor generálneho biskupa M. Klátika; repríza: 1.50 TELEVÍZIA TA3 na 1. slávnosť veľkonočnú 5. 4. 10.00 - slávnostné veľkonočné služby Božie z Čataja; káže generálny biskup M. Klátik; piesne ES č. 121, 124, A 34, 150, 126, 137, 600, A 35

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 30.3.2015

viac

Prečítajte si veľkonočné dvojčíslo EPST

„Víťazný Kriste, buď Ti večná chvála, keď Tvoja sila aj smrť prevládala.“ Verše Martina Rázusa pozývajú k čítaniu veľkonočného dvojčísla Evanjelického posla spod Tatier, v ktorom nájdete 32 strán plných zaujímavého čítania.

 

Z. Zimániová, redaktorka EPST, zuzana.zimaniova@tranoscius.sk | 30.3.2015

viac

Veľkonočná DÚHA pre naše deti

Z obsahu: Pán Ježiš je Syn Boží aj Syn človeka Kríž Tomáško a kvasnice Zvieracie príhody – Somárik Na detskej besiedke – Rút Kreslíme – Nácvik lomenej línie Čítame – O požehnanom dube Starostlivosť o zdravie – Pohyb

 

Iveta Topolčanyová s kolektívom Dúhy | 27.3.2015

viac

RTVS - STV na 6. pôstnu nedeľu 29. 3.

14.00 Slovo evanjelického farára Jána Ďurova 23.55 Slovo -...

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 26.3.2015

viac

Vyšiel časopis Rozmer 1 - 2015

V týchto dňoch vyšlo nové číslo štvrťročníka Rozmer – časopisu pre kresťanskú duchovnú orientáciu, ktorý čitateľovi ponúka prehľad o súčasnej náboženskej scéne. Renomovaní domáci a zahraniční autori sa v ňom venujú aktuálnej problematike nových náboženských hnutí a siekt, ako i javom, ktoré s touto tematikou bezprostredne súvisia. Vydavateľmi časopisu sú Ekumenická rada cirkví v SR a OZ Ekumenická spoločnosť pre štúdium siekt.

 

Boris Rakovský, šéfredaktor | 25.3.2015

viac

Orientácie − Televízny posol 22. 3.

Dvojka o 13.05 hod. – z obsahu: Rozlúčka s biskupom J. Midriakom. Súťaž k Pamiatke reformácie pre žiakov stredných škôl. Stretnutie evanjelických biskupov vo Viedni. Stavba evanjelického kostola v Žiari n/Hr. Miniportrét – M. Stano. Biblický seriál – Listy apoštola Petra a List Júdov. Repríza 24. 3. o 14.15 Odporúčame: 24. 3. o 9.55 Trezor – Listy a odkazy evanjelického farára M. M. Hodžu

 

Miloslav Gdovin, dramaturg RTVS - STV, miloslav.gdovin@rtvs.sk | 20.3.2015

viac

Služby Božie z Mor. Lieskového 22. 3.

Na Smrtnú nedeľu 22. marca 2015 o 9.05 hod. si na Rádiu Slovensko a Rádiu Regina môžete vypočuť pašiové služby Božie z Moravského Lieskového; káže zborový farár Peter Maca.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 20.3.2015

viac

Prečítajte si v EPST č. 10

Zákaz prísahy je jedným z mála Ježišových slov, ktoré sa nám vcelku dobre dodržiava. Dnes od nás totiž nikto prísahu nežiada. Dôvod, prečo sa neprisahá, môže byť dvojaký – dočítate sa o ňom v téme najnovšieho čísla Evanjelického posla spod Tatier.

 

Zuzana Zimániová, EPST, zuzana.zimaniova@tranoscius.sk | 9.3.2015

viac

Čo nájdete v marcovej Dúhe

Vkladačka: Školský poznámkový kalendárik na marec a apríl 2015 s. 3 ....... Pán Ježiš je VÍNNY KMEŇ s. 4-5 ..... Elenkin príbeh: Knižka s. 6-7 ..... Marcové spoznávanie

 

Iveta Topolčanyová s kolektívom Dúhy | 2.3.2015

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart