Médiá na vianočné sviatky 2014

Televízia TA3 Streda 24. 12. 2014 – Štedrý večer 16.30 Evanjelické služby Božie z Vrbového; káže generálny biskup Miloš Klátik; piesne: 9, A 9, 13, 39, A 11, 49, 60, 41

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 21.12.2014

viac

Nové na ITV - Konferencia o Štúrovi

Bratia a sestry, na ITV ECAV na Slovensku Vám v rubrike Spravodajstvo prinášame zostrih z vedecko-historickej konferencie Ľudovít Štúr a jeho doba. Prínos pre cirkev a národ. Vložené 12. 12....

 

Blažena Zaťková, tajomníčka ITV, itv@ecav.sk | 20.12.2014

viac

Orientácie – Televízny posol 21. 12.

RTVS – STV Dvojka o 14.30 hod. Témy: Cirkevný zbor Príbovce a jeho farári. List Jakuba. Vianočné piesne a zvyky z Važca. Repríza: 6. 1. 2015 o 8.40 hod.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 16.12.2014

viac

Prečítajte si v EPST č. 51 - 52

Nuž, vám sa narodil Kristus Pán, Spasiteľ, ktorý je záchrancom nášho života. Týmito slovami sa čitateľom prihovára vianočné dvojčíslo EPST, ktoré prináša mnoho sviatočného čítania a k tomu všetkému i literárnu prílohu Ozvena a darček – kalendár na rok 2015. A čo si v Posle pred sviatkami nájdete?

 

Z. Zimániová, redaktorka EPST, zuzana.zimaniova@tranoscius.sk | 15.12.2014

viac

Prečítajte si v EPST č. 50

„Pod vianočnou prípravou často rozumieme slávnostné naladenie a zvláštne pozdvihnutie emócií. Možno to patrí k veci, ale nie je to podstata,“ hovorí v homílii v najnovšom čísle EPST farárka Kornélia Moncoľová. Upriamuje tak pozornosť na podstatu adventu i blížiacich sa Vianoc.

 

Z. Zimániová, redaktorka EPST, zuzana.zimaniova@tranoscius.sk | 10.12.2014

viac

Zo stretnutia predstaviteľov cirkví 26. 11.

Bratia a sestry, na ITV ECAV na Slovensku Vám v rubrike Spravodajstvo prinášame zostrih zo stretnutia najvyšších predstaviteľov kresťanských cirkví a židovských náboženských obcí na Slovensku na...

 

Blažena Zaťková, tajomníčka ITV, itv@ecav.sk | 2.12.2014

viac

O Matejovi Belovi s Evou Tkáčikovou

Bratia a sestry, na ITV ECAV na Slovensku Vám v rubrike Rozhovory prinášame rozhovor o Matejovi Belovi s literárnou historičkou doc. PhDr. Evou Tkáčikovou, CSc....

 

Blažena Zaťková, tajomníčka ITV, itv@ecav.sk | 28.11.2014

viac

Čo vás čaká v decembrovej Dúhe?

Začíname rubrikou Kto je Pán Ježiš? V súvislosti s prichádzajúcimi vianočnými sviatkami si Pána Ježiša predstavíme trochu netradične - ako VODCU.

 

Iveta Topolčanyová s kolektívom | 28.11.2014

viac

Prečítajte si v EPST č. 48 k adventu

Nikdy nebolo a nebude ľahké uveriť Ježišovi Kristovi. Nielen tým, ktorí v Neho nikdy neverili, ale ani tým, ktorí sa k Nemu hlásia celý život. Ježišovi Kristovi totiž treba uveriť vždy znovu. Práve preto slávime advent, ktorému je venovaná téma najnovšieho čísla Evanjelického posla spod Tatier.

 

Z. Zimániová, redaktorka EPST, zuzana.zimaniova@tranoscius.sk | 25.11.2014

viac

Služby Božie v STV na 1. adventnú nedeľu

RTVS - STV DVOJKA - 30. 11. o 9.30 hod. – 1. adventná nedeľa: Evanjelické služby Božie zo Sládkovičova; kázať bude konseniorka Bratislavského seniorátu ThDr. Andrea Lukačovská. Piesne ES č. 1, 15, 3, 20, A 8.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 25.11.2014

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart