Služby Božie k 70. výročiu ukončenia druhej svetovej vojny 8. 5.

Bratia a sestry, pozývame Vás do Ev. a. v. chrámu Božieho v Trenčianskych Stankovciach 8. mája 2015 o 10.00 hod., odkiaľ odvysiela priamy prenos RTVS Dvojka. Na ďakovných službách Božích pri príležitosti 70. výročia ukončenia 2. svetovej vojny bude kázať generálny duchovný Ústredia ekumenickej pastoračnej služby v OS a OZ SR plk. Mgr. Marian Bodolló.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 4.5.2015

viac

Prečítajte si v EPST č. 18

V cirkvi sa často brojí proti tzv. systému jedného muža – teda proti predstave a spôsobu, že tvorivý a činný je v spoločenstve cirkevného zboru len farár a všetci ostatní prichádzajú iba ako spotrebitelia prijať jeho prácu. O tom, čo prinášajú „úlohy a dary“ každého jedného z nás, hovorí téma tohto čísla EPST.

 

Z. Zimániová, redaktorka EPST, zuzana.zimaniova@tranoscius.sk | 4.5.2015

viac

Čo nájdete v májovej Dúhe

Vkladačka: Vystrihnite si a domaľujte darček pre svoju mamičku Pán Ježiš povedal: Ja som DVERE Elenkin príbeh: Rozmočená žubrienka Zvieracie príhody – Stračena Na detskej besiedke – Ester Kreslíme – Nácvik ležatej osmičky Čítame – Ako ovečka stratila mamu

 

Iveta Topolčanyová s kolektívom Dúhy | 27.4.2015

viac

Prečítajte si v EPST č. 17

Akú budúcnosť čaká práca s mládežou v prostredí našej cirkvi? Úvahy o jej smerovaní sa stali predmetom rozsiahlej diskusie. O možnostiach jej napredovania a aktuálnom stave v tejto oblasti, hovorí téma tohto čísla EPST. Prinesie názory duchovných i laikov na prácu Spoločenstva evanjelickej mládeže, ako aj na myšlienku o vzniku novej organizácie pre prácu s generáciou mladých.

 

Z. Zimániová, redaktorka EPST, zuzana.zimaniova@tranoscius.sk | 27.4.2015

viac

Evanjelické služby Božie z Bohuníc 26. 4.

V nedeľu 26. 4. 2015 vás pozývame na služby Božie do Bohuníc. Odvysiela ich RTVS - Slovenský rozhlas o 9.05 hod. na Rádiu Slovensko a Rádiu Regina. Kázať bude Mgr. Ján Ľachký. Spievať sa budú piesne ES č. 121, 278, 125, 315, A 67.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 23.4.2015

viac

Prečítajte si v EPST č. 16

Povzbudiť, potešiť alebo len vypočuť a poradiť. To všetko sú ciele pastorálnych návštev farára v rodinách. Čo treba robiť, aby tieto návštevy neostali len v spoločenskej rovine? Dočítate sa v téme najnovšieho čísla Evanjelického posla spod Tatier. Farár Pavel Plachtinský nám priblíži svoje dlhoročné skúsenosti z pastorálnych návštev a prezradí, ktorá z nich mu najviac utkvela v pamäti.

 

Z. Zimániová, redaktorka EPST, zuzana.zimaniova@tranoscius.sk | 21.4.2015

viac

Orientácie - Televízny posol 19. 4.

DVOJKA - 12.10 hod. - Príspevky: Biblický seriál – Zjavenie Jána. Apponyiho knižnica v Oponiciach. Aktivity v bývalom evanjelickom sirotinci v Modre... Repríza: v utorok 21. 4. o 15.35 hod.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 16.4.2015

viac

Prečítajte si v EPST č. 15

Keď do života človeka príde utrpenie, znamená to ťažkú skúšku, s ktorou sa treba vyrovnať. Pre kresťana v tejto súvislosti existuje odpoveď v podobe pohľadu na Krista, ktorý je milosrdný, trpiaci, ale aj spravodlivý. Všetky tieto aspekty rozoberá téma najnovšieho Evanjelického posla spod Tatier, v ktorej zaznieva jasná odpoveď: Utrpenie neznamená, že Boh nás opustil.

 

Z. Zimániová, redaktorka EPST, zuzana.zimaniova@tranoscius.sk | 13.4.2015

viac

Služby Božie počas veľkonočných sviatkov

CZ ECAV Bratislava Dúbravka CZ ECAV Bratislava Legionárska CZ ECAV Bratislava-Petržalka CZ ECAV Bratislava-Prievoz CZ ECAV Bratislava-Rača CZ ECAV Bratislava Staré...

 

Edita Škodová | 3.4.2015

viac

Sviatočné SLOVO na ITV na veľkonočné sviatky 2015

V rubrike Slovo na týždeň sa vám prihovoria: Veľký piatok 3. 4. - Mgr. Jozef Vereščak, zborový farár, Poprad-Veľká Biela sobota 4. 4. - PaedDr. Dušan Havrila, PhD., zborový farár-konsenior, Košice 1. slávnosť veľkonočná 5. 4. - Mgr. Vladimír Schvarz, zborový farár, Švedlár 2. slávnosť veľkonočná 6. 4. - Mgr. Katarína Tomčíková,...

 

Blažena Zaťková, tajomníčka ITV, itv@ecav.sk | 2.4.2015

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart