Prečítajte si v EPST č. 24

Deti áno, svadba nie. Taký je diktát dnešnej doby. Ten povestný „papier“ spečaťujúci zväzok dvoch ľudí je vraj len formalita. Ako sa na voľné zväzky, do ktorých sa dnes rodí každé tretie dieťa, pozerá cirkev, čo si o nich myslí psychologička? Aj to sa dozviete v téme najnovšieho čísla Evanjelického posla spod Tatier.

 

Zuzana Zimániová, EPST, zuzana.zimaniova@tranoscius.sk | 14.6.2015

viac

Televízny posol 14. 6.

RTVS – STV Dvojka v nedeľu 14. júna 2015 o 13.35 hod. odvysiela Televízny posol – kaleidoskop informácií zo života evanjelickej cirkvi; repríza: 16. 6. o 15.35 hod. na Dvojke.

 

Miloslav Gdovin, dramaturg, Redakcia duchovného života RTVS, miloslav.gdovin@rtvs.sk | 11.6.2015

viac

Verejné obstarávanie k projektu opravy Pamätnej fary v Hlbokom

Cirkevný zbor ECAV Hlboké po prijatí dotácie z Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na projekt opravy Pamätnej fary v Hlbokom vypisuje ponuku podľa zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní na nasledujúce práce:

 

Anna Ďurcová, zborová farárka, CZ ECAV Hlboké | 9.6.2015

viac

Prečítajte si v EPST č. 23

Bez sociálnych sietí už mnohí ľudia nevydržia ani jeden deň. Píšu na ne aj informácie o rodine, umožňujú nazrieť až do súkromia a často tak seba i svojich blízkych vystavujú riziku. Čo im hrozí a ako sa možno brániť pred nežiaducimi javmi spojenými s „virtuálnym životom“ na sociálnej sieti, hovorí téma najnovšieho čísla Evanjelického posla spod Tatier.

 

Zuzana Zimániová, EPST, zuzana.zimaniova@tranoscius.sk | 8.6.2015

viac

Pohrebná rozlúčka so sestrou Evou Bunčákovou, rod Nebeskou

Bratia a sestry, so smútkom v srdci Vám oznamujeme, že 31. mája 2015 nás opustila naša matka, stará matka a sestra Eva Bunčáková, rod. Nebeská. Pohrebná rozlúčka s ňou bude 3. júna 2015 v Ev. a. v. kostole v Bratislave-Prievoze, Radničná 2.

 

Smútiaca rodina Bunčáková  | 2.6.2015

viac

Prečítajte si v EPST č. 22

Obrázky lodí s utečencami najmä z afrického kontinentu v týchto dňoch doslova zaplavujú médiá. Ľudia, ktorí utekajú z vlastnej krajiny pre vojnu či chudobu, často aj pre náboženské prenasledovanie, hľadajú útočisko i v Európe. Malo by Slovensko prijímať utečencov? Na túto otázku odpovedá nielen téma najnovšieho EPST, ale aj anketa, v ktorej svoj názor vyjadrili respondenti z rôznych oblastí spoločenského života.

 

Zuzana Zimániová, EPST, zuzana.zimaniova@tranoscius.sk | 1.6.2015

viac

"Podľa Božej mapy" z Badína

O projekte Podľa Božej mapy − Detské piesne nielen pre dospelých sa môžete dočítať na novej webovej stránke podla-bozej-mapy.webnode.sk...

 

Roman Dovala, zborový farár, CZ ECAV Badín | 29.5.2015

viac

Čo nájdete v júnovej Dúhe?

VKLADAČKA - Prázdninový darček Ježiš je láska Elenkin príbeh: Návšteva Deň plný súťaží Zvieracie príhody – Pracovité včielky Na detskej besiedke – Eliáš a Elízeus

 

Iveta Topolčanyová s kolektívom Dúhy | 28.5.2015

viac

RTVS na svätodušné sviatky 24. 5.

Rádio Slovensko o 9.05 hod. – slávnostné služby Božie z Ev. a. v. kostola v Chmeľove; kázať bude zborová farárka Jana Ďuranová; piesne ES č. 165, 167, A 42, 252, 169, 362, A 43. STV Dvojka o 14.20 hod. – Sviatočné slovo – príhovor biskupa ZD Milana Krivdu na svätodušné sviatky; repríza o 2.00 hod.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 21.5.2015

viac

Prečítajte si svätodušné dvojčíslo EPST

Pred svätodušnými sviatkami vychádza dvojčíslo Evanjelického posla spod Tatier, v ktorom okrem témy o Duchu Svätom v kontexte ľudského svedomia, ale aj o Jeho mieste v živote cirkvi, ako i homílie s tematikou darov Ducha Svätého, nájdete aj:

 

Zuzana Zimániová, EPST, zuzana.zimaniova@tranoscius.sk | 18.5.2015

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart