Prečítajte si v EPST č. 28

O chvále, chválach, pochvalách, pochlebovaní a požehnaní hovorí téma najnovšieho Posla. Dočítate sa okrem iného aj to, čo je podstatou chvály a aký je význam požehnania v liturgii.

 

Zuzana Zimániová, EPST, zuzana.zimaniova@tranoscius.sk | 13.7.2015

viac

Z archívu RTVS pre evanjelikov

V archíve RTVS si môžete spätne pozrieť viaceré relácie venované evanjelikom. Linky na ne nájdete v rubrike KALENDÁRIUM - Program médií:

 

Miloslav Gdovin, dramaturg, Redakcia duchovného života | 8.7.2015

viac

Prečítajte si v EPST č. 27

"Hľadaj pravdu, počuj pravdu, hovor pravdu..." - výzva, ktorá bola aktuálna pred stáročiami, nestratila zo svojej naliehavosti ani dnes. Tieto slová majstra Jana Husa pozývajú k čítaniu 27. čísla Evanjelického posla spod Tatier, v ktorom okrem iného nájdete:

 

Zuzana Zimániová, EPST, zuzana.zimaniova@tranoscius.sk | 6.7.2015

viac

Vyšiel časopis Rozmer č. 2 - 2015

V týchto dňoch vyšlo nové číslo štvrťročníka Rozmer – časopisu pre kresťanskú duchovnú orientáciu, ktorý ponúka prehľad o súčasnej náboženskej scéne. Venuje sa aktuálnej problematike nových náboženských hnutí a siekt, ako i javom, ktoré s tým súvisia. Vydavateľmi sú Ekumenická rada cirkví v SR a občianske združenie Ekumenická spoločnosť pre štúdium siekt.

 

Boris Rakovský, šéfredaktor | 6.7.2015

viac

Služby Božie z Branča 5. júla

Priamy prenos zo slávnostných služieb Božích na hrade Branč si môžete vypočuť 5. 7. o 10.00 hod. na Rádiu Regina. Kázať bude senior Petr Pivoňka, Českobratská cirkev evanjelická v ČR. Piesne z ES č. 186, 475, 267, 260, A 68 a 263.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 3.7.2015

viac

Prečítajte si v EPST č. 26

Letničné cirkvi možno dnes popri pravoslávnej, rímskokatolíckej a protestantských cirkvách považovať za štvrtú konfesiu. Z tohto hnutia však nevzišli len nové cirkvi; charizmatické hnutie vstúpilo i do tých tradičných. Skúsenosti sú protichodné. Boli tu hádky a konflikty, vznikli rozkoly, ale cirkvi zažili aj obnovu. V každom prípade sa charizmatické hnutie stalo výzvou pre tradičné cirkvi, aj pre luteránske. O tom, aké sú jeho znaky a čo v tomto hnutí možno z pohľadu luteránskych cirkví považovať za výzvu, sa dočítate v EPST.

 

Zuzana Zimániová, EPST, zuzana.zimaniova@tranoscius.sk | 29.6.2015

viac

Prečítajte si v EPST č. 25

Depresia je v dnešnej dobe často skloňovaným pojmom. Majú ju rodičia, deti, starí rodičia, farári i neveriaci. Je v našom okolí skutočne toľko „depky“? Čo je jej typickom príznakom a ako s ňou možno bojovať, o tom hovorí téma 25. tohtoročného Evanjelického posla spod Tatier.

 

Zuzana Zimániová, EPST, zuzana.zimaniova@tranoscius.sk | 21.6.2015

viac

Služby Božie z Dudiniec 28. 6.

Na 4. nedeľu po Sv. Trojici 28. júna 2015 o 9.05 hod. na Rádiu Slovensko a Rádiu Regina si môžete vypočuť evanjelické služby Božie z Dudiniec;káže Mgr. Dušan Hučka; piesne ES č. 187, 553, 203, 633, A 88.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 20.6.2015

viac

Pohrebná rozlúčka so sestrou Ľudmilou Dunajčíkovou

So smútkom v srdci oznamujeme, že v noci 15. 6. 2015 po dlhej, ťažkej chorobe zomrela sestra Ľudmila Dunajčíková, vdova po bratovi farárovi Mgr. Milanovi Dunajčíkovi, v nedožitom 85. roku života. Pohrebná rozlúčka so zosnulou bude v piatok 19. 6. 2015 o 16.00 hod. v Dome smútku v Bzinciach pod Javorinou.

 

Generálny biskupský úrad ECAV na Slovensku | 17.6.2015

viac

Prečítajte si v EPST č. 24

Deti áno, svadba nie. Taký je diktát dnešnej doby. Ten povestný „papier“ spečaťujúci zväzok dvoch ľudí je vraj len formalita. Ako sa na voľné zväzky, do ktorých sa dnes rodí každé tretie dieťa, pozerá cirkev, čo si o nich myslí psychologička? Aj to sa dozviete v téme najnovšieho čísla Evanjelického posla spod Tatier.

 

Zuzana Zimániová, EPST, zuzana.zimaniova@tranoscius.sk | 14.6.2015

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart