Prečítajte si v EPST č. 16

Povzbudiť, potešiť alebo len vypočuť a poradiť. To všetko sú ciele pastorálnych návštev farára v rodinách. Čo treba robiť, aby tieto návštevy neostali len v spoločenskej rovine? Dočítate sa v téme najnovšieho čísla Evanjelického posla spod Tatier. Farár Pavel Plachtinský nám priblíži svoje dlhoročné skúsenosti z pastorálnych návštev a prezradí, ktorá z nich mu najviac utkvela v pamäti.

 

Z. Zimániová, redaktorka EPST, zuzana.zimaniova@tranoscius.sk | 21.4.2015

viac

Orientácie - Televízny posol 19. 4.

DVOJKA - 12.10 hod. - Príspevky: Biblický seriál – Zjavenie Jána. Apponyiho knižnica v Oponiciach. Aktivity v bývalom evanjelickom sirotinci v Modre... Repríza: v utorok 21. 4. o 15.35 hod.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 16.4.2015

viac

Prečítajte si v EPST č. 15

Keď do života človeka príde utrpenie, znamená to ťažkú skúšku, s ktorou sa treba vyrovnať. Pre kresťana v tejto súvislosti existuje odpoveď v podobe pohľadu na Krista, ktorý je milosrdný, trpiaci, ale aj spravodlivý. Všetky tieto aspekty rozoberá téma najnovšieho Evanjelického posla spod Tatier, v ktorej zaznieva jasná odpoveď: Utrpenie neznamená, že Boh nás opustil.

 

Z. Zimániová, redaktorka EPST, zuzana.zimaniova@tranoscius.sk | 13.4.2015

viac

Služby Božie počas veľkonočných sviatkov

CZ ECAV Bratislava Dúbravka CZ ECAV Bratislava Legionárska CZ ECAV Bratislava-Petržalka CZ ECAV Bratislava-Prievoz CZ ECAV Bratislava-Rača CZ ECAV Bratislava Staré...

 

Edita Škodová | 3.4.2015

viac

Sviatočné SLOVO na ITV na veľkonočné sviatky 2015

V rubrike Slovo na týždeň sa vám prihovoria: Veľký piatok 3. 4. - Mgr. Jozef Vereščak, zborový farár, Poprad-Veľká Biela sobota 4. 4. - PaedDr. Dušan Havrila, PhD., zborový farár-konsenior, Košice 1. slávnosť veľkonočná 5. 4. - Mgr. Vladimír Schvarz, zborový farár, Švedlár 2. slávnosť veľkonočná 6. 4. - Mgr. Katarína Tomčíková,...

 

Blažena Zaťková, tajomníčka ITV, itv@ecav.sk | 2.4.2015

viac

Médiá počas veľkonočných sviatkov 2015

RTVS na Veľký piatok 3. 4. STV JEDNOTKA 9.55 – Pašiové služby Božie z Veľkého Krtíša; káže biskup ZD M. Krivda Slovenský rozhlas 15.05 – Pašiové služby Božie z Popradu-Veľkej; káže ev. farár J. Vereščak STV DVOJKA 20.00 – Sviatočné slovo. Príhovor generálneho biskupa M. Klátika; repríza: 1.50 TELEVÍZIA TA3 na 1. slávnosť veľkonočnú 5. 4. 10.00 - slávnostné veľkonočné služby Božie z Čataja; káže generálny biskup M. Klátik; piesne ES č. 121, 124, A 34, 150, 126, 137, 600, A 35

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 30.3.2015

viac

Prečítajte si veľkonočné dvojčíslo EPST

„Víťazný Kriste, buď Ti večná chvála, keď Tvoja sila aj smrť prevládala.“ Verše Martina Rázusa pozývajú k čítaniu veľkonočného dvojčísla Evanjelického posla spod Tatier, v ktorom nájdete 32 strán plných zaujímavého čítania.

 

Z. Zimániová, redaktorka EPST, zuzana.zimaniova@tranoscius.sk | 30.3.2015

viac

Veľkonočná DÚHA pre naše deti

Z obsahu: Pán Ježiš je Syn Boží aj Syn človeka Kríž Tomáško a kvasnice Zvieracie príhody – Somárik Na detskej besiedke – Rút Kreslíme – Nácvik lomenej línie Čítame – O požehnanom dube Starostlivosť o zdravie – Pohyb

 

Iveta Topolčanyová s kolektívom Dúhy | 27.3.2015

viac

RTVS - STV na 6. pôstnu nedeľu 29. 3.

14.00 Slovo evanjelického farára Jána Ďurova 23.55 Slovo -...

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 26.3.2015

viac

Vyšiel časopis Rozmer 1 - 2015

V týchto dňoch vyšlo nové číslo štvrťročníka Rozmer – časopisu pre kresťanskú duchovnú orientáciu, ktorý čitateľovi ponúka prehľad o súčasnej náboženskej scéne. Renomovaní domáci a zahraniční autori sa v ňom venujú aktuálnej problematike nových náboženských hnutí a siekt, ako i javom, ktoré s touto tematikou bezprostredne súvisia. Vydavateľmi časopisu sú Ekumenická rada cirkví v SR a OZ Ekumenická spoločnosť pre štúdium siekt.

 

Boris Rakovský, šéfredaktor | 25.3.2015

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart