Veľkonočná DÚHA pre naše deti

Z obsahu: Pán Ježiš je Syn Boží aj Syn človeka Kríž Tomáško a kvasnice Zvieracie príhody – Somárik Na detskej besiedke – Rút Kreslíme – Nácvik lomenej línie Čítame – O požehnanom dube Starostlivosť o zdravie – Pohyb

 

Iveta Topolčanyová s kolektívom Dúhy | 27.3.2015

viac

RTVS - STV na 6. pôstnu nedeľu 29. 3.

14.00 Slovo evanjelického farára Jána Ďurova 23.55 Slovo -...

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 26.3.2015

viac

Vyšiel časopis Rozmer 1 - 2015

V týchto dňoch vyšlo nové číslo štvrťročníka Rozmer – časopisu pre kresťanskú duchovnú orientáciu, ktorý čitateľovi ponúka prehľad o súčasnej náboženskej scéne. Renomovaní domáci a zahraniční autori sa v ňom venujú aktuálnej problematike nových náboženských hnutí a siekt, ako i javom, ktoré s touto tematikou bezprostredne súvisia. Vydavateľmi časopisu sú Ekumenická rada cirkví v SR a OZ Ekumenická spoločnosť pre štúdium siekt.

 

Boris Rakovský, šéfredaktor | 25.3.2015

viac

Orientácie − Televízny posol 22. 3.

Dvojka o 13.05 hod. – z obsahu: Rozlúčka s biskupom J. Midriakom. Súťaž k Pamiatke reformácie pre žiakov stredných škôl. Stretnutie evanjelických biskupov vo Viedni. Stavba evanjelického kostola v Žiari n/Hr. Miniportrét – M. Stano. Biblický seriál – Listy apoštola Petra a List Júdov. Repríza 24. 3. o 14.15 Odporúčame: 24. 3. o 9.55 Trezor – Listy a odkazy evanjelického farára M. M. Hodžu

 

Miloslav Gdovin, dramaturg RTVS - STV, miloslav.gdovin@rtvs.sk | 20.3.2015

viac

Služby Božie z Mor. Lieskového 22. 3.

Na Smrtnú nedeľu 22. marca 2015 o 9.05 hod. si na Rádiu Slovensko a Rádiu Regina môžete vypočuť pašiové služby Božie z Moravského Lieskového; káže zborový farár Peter Maca.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 20.3.2015

viac

Prečítajte si v EPST č. 10

Zákaz prísahy je jedným z mála Ježišových slov, ktoré sa nám vcelku dobre dodržiava. Dnes od nás totiž nikto prísahu nežiada. Dôvod, prečo sa neprisahá, môže byť dvojaký – dočítate sa o ňom v téme najnovšieho čísla Evanjelického posla spod Tatier.

 

Zuzana Zimániová, EPST, zuzana.zimaniova@tranoscius.sk | 9.3.2015

viac

Čo nájdete v marcovej Dúhe

Vkladačka: Školský poznámkový kalendárik na marec a apríl 2015 s. 3 ....... Pán Ježiš je VÍNNY KMEŇ s. 4-5 ..... Elenkin príbeh: Knižka s. 6-7 ..... Marcové spoznávanie

 

Iveta Topolčanyová s kolektívom Dúhy | 2.3.2015

viac

Zomrel PhDr. Michal Gáfrik, DrSc.

V piatok 27. 2. 2015 zomrel PhDr. Michal Gáfrik, DrSc., významný literárny vedec, najväčší znalec diela M. Rázusa, dlhoročný člen Spolku M. Rázusa. Pohreb zosnulého bude v stredu 4. 3. 2015 o 14.15 hod. v bratislavskom krematóriu.

 

Ján Juráš, Spolok Martina Rázusa | 1.3.2015

viac

Prečítajte si v EPST č. 9

Marec nesie prívlastok mesiac knihy. Aj keď toto označenie dostal pre to, aby bolo medzi ľuďmi podporené čítanie literatúry, existuje jedna kniha, ktorá je najčítanejšou na svete aj bez tejto podpory. Je ňou Biblia, Kniha kníh. Viac sa o nej dočítate v téme najnovšieho Evanjelického posla spod Tatier.

 

Z. Zimániová, redaktorka EPST, zuzana.zimaniova@tranoscius.sk | 1.3.2015

viac

Prečítajte si v EPST č. 8

Vstúpili sme do pôstneho obdobia. Evanjelický posol spod Tatier v 8. tohtoročnom čísle prináša tému o podstate pôstu, o tom, aké zvyky v tomto čase dodržiavali naši predkovia, ale aj o tom, ako sa má pôst prejaviť v živote kresťana.

 

Z. Zimániová, redaktorka EPST, zuzana.zimaniova@tranoscius.sk | 23.2.2015

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart