RTVS na 4. adventnú nedeľu 23. 12.

9:05 – Rádio Slovensko: Služby Božie zo Bziniec pod Javorinou; káže zborová farárka Iveta Kosečková; piesne ES č. 16, 6, 30, 642, A 8 13:40 – Dvojka – Televízny posol: Rodný dom A. H. Škultétyho, Vianočné oblátky z Jasenovej, Obnova chrámu v Dolnom...

 

media(at)ecav.sk | 20.12.2018

viac

Misijné materiály k Vianociam 2018

Prinášame Vám misijné materiály k Adventu a Vianociam 2018...

 

Mgr. Štefan Kiss, ev. a. v. farár, tajomník pre vzdelávanie a misiu | 5.12.2018

viac

Služby Božie na 1. adventnú nedeľu v RTVS

RTVS na DVOJKE odvysiela na 1. adventnú nedeľu 2. 12. 2018 o 9.30 hod. služby Božie z Ev. a. v. kostola vo Veľkom Krtíši. Kázať bude senior Novohradského seniorátu Mgr. Ján Ruman. Spievať sa budú piesne z ES č. 1, 19, 4, A 1 a 5.

 

media(at)ecav.sk | 29.11.2018

viac

Evanjelické služby Božie v kaplnke Úradu vlády 28. novembra

Bratia a sestry srdečne Vás pozývame na evanjelické služby Božie v kaplnke Úradu vlády SR v stredu dňa 28.11.2018 o 16.00 hod. Kázať bude generálny duchovný plk. ThDr. Marián Bodolló, kantorovať bude sestra Marcela Kmeťová pracovníčka zahraničného odd. GBÚ....

 

Lýdia Veselá, odborný ekonóm | 27.11.2018

viac

Zamyslenia na týždeň po 26. nedeli po Svätej Trojici 2018

Bratia a sestry, aj na www.ecav.sk si môžete prečítať zamyslenia našich duchovných z knihy „Hrad prepevný. Zamyslenia na každý deň cirkevného roka 2017 – 2018“, ktorá vyšla v roku 2017 vo vydavateľstve Tranoscius, a. s., Liptovský Mikuláš.

 

media(at)ecav.sk | 25.11.2018

viac

5. zasadnutie generálnej synody VELKD

V dňoch 8. až 11. novembra 2018 sa konalo piate riadne zasadnutie 12. generálnej synody Spojených evanjelických cirkví v Nemecku (VELKD) vo Würzburgu. Za ECAV na Slovensku sa na ňom zúčastnil emeritný biskup Miloš Klátik. Téma tohtoročného zasadnutia synody znela: „Povzbudenie a spolupatričnosť – viera mladých ľudí“. Na úvod účastníkov privítal prezident generálnej synody Prof. Wilfried Hartmann, za ktorým nasledovala pobožnosť. Večer prvého...

 

Marcela Kmeťová, tajomníčka pre zahraničie, ausland(at)ecav.sk | 21.11.2018

viac

Služby Božie z Kraľovian 25. 11.

RTVS - Slovenský rozhlas v Nedeľu večnosti 25. novembra 2018 o 9.05 hod. odvysiela služby Božie z CZ ECAV Kraľovany. Kázať bude zborová farárka Mgr. Zuzana Brdiarová; spievať sa budú piesne z ES č. 186, 696, 197, 700, A 53.

 

media(at)ecav.sk | 19.11.2018

viac

Svetový deň pamiatky obetí dopravných nehôd - 18 november 2018

Velební bratia farári, velebné sestry farárky. Srdečne vás pozdravujeme z Úradu ekumenickej pastoračnej služby Ministerstva vnútra Slovenskej republiky s prianím, aby Pán Boh pridával na každý deň svojho pokoja a rozhojňoval Jeho požehnanie na vašej službe. Aj tohto roku sa opäť obraciame na vás, s prosbou a zároveň ponukou pripojiť sa v 3.novembrovú nedeľu počas služieb Božích k spoločným modlitbám za rodiny dotknuté tragickými...

 

pplk. Mgr. Milan Petrula ev. farár, riaditeľ Úradu EPS pri MV SR | 15.11.2018

viac

RTVS na Pamiatku reformácie 31. 10.

17:00 STV JEDNOTKA – reformačné služby Božie z Príboviec; káže gen. biskup M. Klátik; piesne ES č. 190, 274, 564, 260, 263, A 66 19:40 STV DVOJKA - Sviatočné slovo. Príhovor gen. biskupa M. Klátika k Pamiatke reformácie 21:05 Rádio Regina – reformačné služby Božie zo Sásy (HOS); káže zborová farárka E. Fujeríková; piesne ES č. 247, 354, 475, 263, A 65

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 30.10.2018

viac

Sviatočné slovo na Pamiatku reformácie 2018

V rubrike Slovo na týždeň sa vám na Pamiatku reformácie 31. 10. 2018 prihovorí doc. PhDr. Miloš Klátik, PhD., generálny biskup ECAV na Slovensku....

 

Blažena Zaťková, tajomníčka ITV, itv(at)ecav.sk | 30.10.2018

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart