Z obsahu novembrovej Dúhy

Chcem nasledovať Pána Ježiša – Dovolenka Elenkin príbeh – Dlho očakávaná správa Čím budem? – Lekár/Veterinár Svetové vynálezy – Veterné mlyny Na detskej besiedke – Colníci Matúš a Zacheus

 

Iveta Topolčanyová s kolektívom Dúhy | 28.10.2015

viac

Ľudovít Štúr. Duchovný dokument 28. 10.

Pohľad na Ľ. Štúra z menej známeho uhla približuje dokument z dielne Redakcie duchovného života RTVS, ktorý si môžete pozrieť na DVOJKE v stredu 28. 10. o 20:10; repríza 29. 10. o 12:45. Dokument približuje základné udalosti v živote Ľ. Štúra s dôrazom na jeho pôvod a duchovný a náboženský rozmer, ktorý komunistická historiografia zámerne zamlčiavala.

 

Miloslav Gdovin, dramaturg, Redakcia duchovného života | 26.10.2015

viac

RTVS k 200. výročiu Ľ. Štúra

K 200. výročiu narodenia Ľudovíta Štúra pripravil Rozhlas a televízia Slovenska viacero relácií. Redakcia duchovného života sa podieľala na nižšie uvedených reláciách, ktoré dávame do vašej láskavej pozornosti.

 

Miloslav Gdovin, dramaturg, Redakcia duchovného života | 23.10.2015

viac

RTVS v nedeľu 25. 10.

Rádio Slovensko a Rádio Regina – 9:05 – Služby Božie z Tisovca; káže zborový farár Radoslav Naď; piesne 386, 250, 197, 628, A 52) STV Dvojka – 10:00 – Služby Božie z Uhrovca pri príležitosti 200. výročia narodenia Ľ. Štúra; káže gen. biskup Miloš Klátik; piesne 192, 562, 200, 343, 236 STV Dvojka – 19:50, 01:55 Slovo: Martin Riecky

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 23.10.2015

viac

Prečítajte si v EPST č. 42

Jeseň za oknami, najmä októbrové dni, prináša často úvahy aj o tej ľudskej jeseni. Staroba však nemusí znieť len negatívne, nemusí evokovať život spojený s chorobu, trápením, neužitočnosťou. Práve naopak. O tom, čo staroba skutočne prináša a na aké míľniky sa v nej zamerať, hovorí téma najnovšieho Evanjelického posla spod Tatier - pri príležitosti Mesiaca úcty k starším.

 

Zuzana Zimániová, EPST, zuzana.zimaniova@tranoscius.sk | 22.10.2015

viac

Príbehy spravodlivých v RTVS

Bratia a sestry, upozorňujeme vás na novú reláciu Spravodliví, ktorá sa vysiela na DVOJKE vždy v pondelok o 21.40 hod. Relácia Encyklopédia spravodlivých sa vysiela na Rádiu Slovensko každú druhú nedeľu o 23.05 hod. Sú to príbehy o ľudskej statočnosti a odvahe počas 2. svetovej vojny. +

 

Dagmar Mozolová, RTVS, dagmar.mozolova@)rtvs.sk | 16.10.2015

viac

Televízny posol 18. 10.

Orientácie - Televízny posol: RTVS - DVOJKA v nedeľu 18. 10. 2015 o 13:10 - téma: Po stopách M. Luthera Repríza: piatok 23. 10. 2015 o 11:25

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 16.10.2015

viac

Vyšiel časopis Rozmer č. 3 - 2015

V týchto dňoch vyšlo nové číslo štvrťročníka Rozmer – časopisu pre kresťanskú duchovnú orientáciu, ktorý ponúka prehľad o súčasnej náboženskej scéne. Renomovaní autori sa v ňom venujú aktuálnej problematike nových náboženských hnutí a siekt, ako i javom, ktoré s touto tematikou súvisia. Vydavateľmi časopisu sú Ekumenická rada cirkví v SR a občianske združenie Ekumenická spoločnosť pre štúdium siekt.

 

Boris Rakovský, šéfredaktor | 6.10.2015

viac

Prečítajte si v EPST č. 40

Snahy umlčať pravdu tu vždy boli, a ako sa ukazuje, aj sú a zrejme ďalej budú. Najnovší Evanjelický posol spod Tatier však v téme tohto čísla zanecháva odkaz: Pravda zvíťazí. O tom, aké je to hľadať pravdu, šíriť ju a žiť podľa nej sa dočítate na stranách 8 – 9.

 

Zuzana Zimániová, EPST, zuzana.zimaniova@tranoscius.sk | 5.10.2015

viac

Čo nájdete v októbrovej Dúhe?

Z obsahu októbrovej Dúhy: Chcem nasledovať Pána Ježiša Elenkin príbeh: O radosti z tvorivosti Čím budem? – Kuchár / Cukrár Svetové vynálezy: Múdrosť z Mezopotámie Na detskej besiedke: Rybári Peter a Ondrej

 

Iveta Topolčanyová s kolektívom Dúhy | 4.10.2015

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart