Pohrebná rozlúčka so sestrou Evou Bunčákovou, rod Nebeskou

Bratia a sestry, so smútkom v srdci Vám oznamujeme, že 31. mája 2015 nás opustila naša matka, stará matka a sestra Eva Bunčáková, rod. Nebeská. Pohrebná rozlúčka s ňou bude 3. júna 2015 v Ev. a. v. kostole v Bratislave-Prievoze, Radničná 2.

 

Smútiaca rodina Bunčáková  | 2.6.2015

viac

Prečítajte si v EPST č. 22

Obrázky lodí s utečencami najmä z afrického kontinentu v týchto dňoch doslova zaplavujú médiá. Ľudia, ktorí utekajú z vlastnej krajiny pre vojnu či chudobu, často aj pre náboženské prenasledovanie, hľadajú útočisko i v Európe. Malo by Slovensko prijímať utečencov? Na túto otázku odpovedá nielen téma najnovšieho EPST, ale aj anketa, v ktorej svoj názor vyjadrili respondenti z rôznych oblastí spoločenského života.

 

Zuzana Zimániová, EPST, zuzana.zimaniova@tranoscius.sk | 1.6.2015

viac

"Podľa Božej mapy" z Badína

O projekte Podľa Božej mapy − Detské piesne nielen pre dospelých sa môžete dočítať na novej webovej stránke podla-bozej-mapy.webnode.sk...

 

Roman Dovala, zborový farár, CZ ECAV Badín | 29.5.2015

viac

Čo nájdete v júnovej Dúhe?

VKLADAČKA - Prázdninový darček Ježiš je láska Elenkin príbeh: Návšteva Deň plný súťaží Zvieracie príhody – Pracovité včielky Na detskej besiedke – Eliáš a Elízeus

 

Iveta Topolčanyová s kolektívom Dúhy | 28.5.2015

viac

RTVS na svätodušné sviatky 24. 5.

Rádio Slovensko o 9.05 hod. – slávnostné služby Božie z Ev. a. v. kostola v Chmeľove; kázať bude zborová farárka Jana Ďuranová; piesne ES č. 165, 167, A 42, 252, 169, 362, A 43. STV Dvojka o 14.20 hod. – Sviatočné slovo – príhovor biskupa ZD Milana Krivdu na svätodušné sviatky; repríza o 2.00 hod.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 21.5.2015

viac

Prečítajte si svätodušné dvojčíslo EPST

Pred svätodušnými sviatkami vychádza dvojčíslo Evanjelického posla spod Tatier, v ktorom okrem témy o Duchu Svätom v kontexte ľudského svedomia, ale aj o Jeho mieste v živote cirkvi, ako i homílie s tematikou darov Ducha Svätého, nájdete aj:

 

Zuzana Zimániová, EPST, zuzana.zimaniova@tranoscius.sk | 18.5.2015

viac

Orientácie - Televízny posol 17. 5.

RTVS – STV Dvojka - nedeľa 17. 5. o 12.25 hod. ORIENTÁCIE – Televízny posol. Repríza: 19. 5. o 15.35 hod. Z obsahu: Doktorandská konferencia v Modre, Konferencia o práci s Rómami vo Svätom Jure, Predstavenie Dunajsko-nitrianskeho seniorátu, Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre, Národná slávnosť na Devíne...

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 15.5.2015

viac

Prečítajte si v EPST č. 19

Láska je Boží vynález. Dokladuje to mnoho biblických príbehov. Ten prvý, vari najznámejší, upriamuje našu pozornosť na viaceré aspekty lásky dvoch ľudí. O tom, aké východiská pre vzťah z neho možno čerpať, hovorí téma Evanjelického posla spod Tatier.

 

Z. Zimániová, redaktorka EPST, zuzana.zimaniova@tranoscius.sk | 13.5.2015

viac

Služby Božie k 70. výročiu ukončenia druhej svetovej vojny 8. 5.

Bratia a sestry, pozývame Vás do Ev. a. v. chrámu Božieho v Trenčianskych Stankovciach 8. mája 2015 o 10.00 hod., odkiaľ odvysiela priamy prenos RTVS Dvojka. Na ďakovných službách Božích pri príležitosti 70. výročia ukončenia 2. svetovej vojny bude kázať generálny duchovný Ústredia ekumenickej pastoračnej služby v OS a OZ SR plk. Mgr. Marian Bodolló.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 4.5.2015

viac

Prečítajte si v EPST č. 18

V cirkvi sa často brojí proti tzv. systému jedného muža – teda proti predstave a spôsobu, že tvorivý a činný je v spoločenstve cirkevného zboru len farár a všetci ostatní prichádzajú iba ako spotrebitelia prijať jeho prácu. O tom, čo prinášajú „úlohy a dary“ každého jedného z nás, hovorí téma tohto čísla EPST.

 

Z. Zimániová, redaktorka EPST, zuzana.zimaniova@tranoscius.sk | 4.5.2015

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart