Služby Božie na 1. adventnú nedeľu z Ev. a. v. kostola v Martine

V RTVS – Slovenskej televízii na Dvojke si na 1. adventnú nedeľu 29. novembra 2015 o 10.00 hod. môžete pozrieť evanjelické služby Božie z Martina. Kázať bude zborový farár Milan Kubík, konsenior Turčianskeho seniorátu. Piesne ES č. 16, 19, 14, 346, A 56

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 26.11.2015

viac

Prečítajte si v EPST č. 47

Prichádzajúci advent je obdobím, v ktorom sa napĺňa Boží úmysel. Kladie pred človeka výzvu k pokániu i radostnému očakávaniu narodenia Spasiteľa. O podstate adventného času hovorí téma najnovšieho čísla Evanjelického posla spod Tatier.

 

Zuzana Zimániová, EPST, zuzana.zimaniova@tranoscius.sk | 23.11.2015

viac

Film Deti Afriky 2015 na ITV ECAV

Bratia a sestry, dávame vám do pozornosti film Deti Afriky 2015, ktorý bol prezentovaný na misijnej konferencii 24. októbra 2015 vo Veľkom Slavkove. ...

 

Blažena Zaťková, tajomníčka ITV, itv(at)ecav.sk | 21.11.2015

viac

Z programu RTVS v nedeľu 22. 11.

Rádio Slovensko a Regina – 9.05 hod. – Evanjelické služby Božie zo Štítnika; káže Daniel Gdovin; piesne 186, 687, 199, 700, A 88 STV Dvojka – 13.10 – Orientácie – Televízny posol. Témy: Z osláv 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra. Evanjelická škola v Martine v nových priestoroch. Bohuslav Tablic. Martýr Jozef Bučko

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 20.11.2015

viac

Prečítajte si v EPST č. 46

26 rokov ubehlo od prevratu, ktorý radikálne zmenil tvár našej krajiny. Totalitu nahradila sloboda, nová šanca. Spomienky na „Nežnú“ dominujú aj téme aktuálneho čísla EPST. Pripomenieme si zásadného okamihy novembrových dní a dozviete sa, ako tieto udalosti vnímajú súčasní študenti.

 

Z. Zimániová, redaktorka EPST, zuzana.zimaniova@tranoscius.sk | 19.11.2015

viac

SLOVO v RTVS - Dvojka 15. 11.

19.40 Slovo Daniela Beňucha, ev. a. v. farára v Sučanoch 00.50 - repríza

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 13.11.2015

viac

Prečítajte si v EPST č. 45

V Uhrovci, rodisku Ľudovíta Štúra, sa pri príležitosti 200. výročia jeho narodenia konala celonárodná spomienka. Jej priebeh, ale aj iné podujatia, ktoré sa k tomuto jubileu uskutočnili po celom Slovensku, vám priblíži najnovšie číslo EPST. Okrem iného sa v ňom dočítate, prečo Štúr a Dubček pili vodu z tej istej studne.

 

Zuzana Zimániová, EPST, zuzana.zimaniova@tranoscius.sk | 9.11.2015

viac

RTVS - Slovenská televízia DVOJKA 31. 10.

10:00 Služby Božie na Pamiatku reformácie z Ev. a. v. kostola v Kukovej. Káže biskup S. Sabol 11:30 Po stopách M. Luthera. Cestopis venovaný miestam spojených s osobnosťou reformátora 19:55 Sviatočné slovo na Pamiatku reformácie. Príhovor generálneho biskupa M. Klátika 20:10 Niet inej cesty. Film o živote Ľ. Štúra v revolučnom roku 1848

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 29.10.2015

viac

Štúr, Ľudovít - 200. výročie narodenia

Pred dvesto rokmi, 28. októbra 1815, sa narodil Ľudovít Velislav Štúr, syn evanjelického učiteľa a kantora Samuela Štúra, učiteľ a generačný vodca našich národných obrodencov - generácie štúrovcov, ktorí väčšinou pôsobili ako evanjelickí farári. Viac: v rubrike Významné...

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 28.10.2015

viac

Prečítajte si v EPST č. 43 - 44

Rok 1517 otvára spolu s bránou na wittenberskom chráme Božom posiatou Lutherovými tézami reformačné dvojčíslo Evanjelického posla spod Tatier. Okrem iného sa v ňom dočítate:

 

Zuzana Zimániová, EPST, zuzana.zimaniova@tranoscius.sk | 28.10.2015

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart