Služby Božie zo Skalice 23. 8.

V nedeľu 23. augusta 2015 o 9.05 hod. si na Rádiu Slovensko a Rádiu Regina môžete vypočuť evanjelické služby Božie z Ev. a. v. kostola v Skalici. Kázať bude zborový farár Peter Švehla. Piesne ES č. 190, 260 219, 222, A 89.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 20.8.2015

viac

Letné dvojčíslo EPST č. 30 - 31

Letné dvojčíslo Evanjelického posla spod Tatier prináša na 32 stranách oddychové čítanie , v ktorom okrem iného nájdete tému o exorcizme a pohľade cirkvi naň; zamyslenie o tom, že aj keď svetu vládne nevďačnosť, od kresťanov sa čaká niečo celkom iné...

 

Zuzana Zimániová, EPST, zuzana.zimaniova@tranoscius.sk | 27.7.2015

viac

Služby Božie zo Zvolena 26. 7.

V nedeľu 26. júla 2015 o 9.05 hod. si na Rádiu Slovensko a Rádiu Regina môžete vypočuť evanjelické služby Božie z Ev. a. v. kostola vo Zvolene. Kázať bude zborový farár Ján Mojzsis. Piesne ES č. 189, 318, 203, 544, A 57.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 24.7.2015

viac

Prečítajte si v EPST č. 29

Rovnocennosť, rovnaké postavenie žien a mužov, to sú idey, ktoré prezentujú zástancovia tzv. gender ideológie. Tento názorový prúd má však mnohých odporcov, najmä z radov kresťanov. O tom, prečo je to tak, sa dočítate v 29. tohtoročnom čísle Evanjelického posla spod Tatier.

 

Zuzana Zimániová, EPST, zuzana.zimaniova@tranoscius.sk | 22.7.2015

viac

Prečítajte si v EPST č. 28

O chvále, chválach, pochvalách, pochlebovaní a požehnaní hovorí téma najnovšieho Posla. Dočítate sa okrem iného aj to, čo je podstatou chvály a aký je význam požehnania v liturgii.

 

Zuzana Zimániová, EPST, zuzana.zimaniova@tranoscius.sk | 13.7.2015

viac

Z archívu RTVS pre evanjelikov

V archíve RTVS si môžete spätne pozrieť viaceré relácie venované evanjelikom. Linky na ne nájdete v rubrike KALENDÁRIUM - Program médií:

 

Miloslav Gdovin, dramaturg, Redakcia duchovného života | 8.7.2015

viac

Prečítajte si v EPST č. 27

"Hľadaj pravdu, počuj pravdu, hovor pravdu..." - výzva, ktorá bola aktuálna pred stáročiami, nestratila zo svojej naliehavosti ani dnes. Tieto slová majstra Jana Husa pozývajú k čítaniu 27. čísla Evanjelického posla spod Tatier, v ktorom okrem iného nájdete:

 

Zuzana Zimániová, EPST, zuzana.zimaniova@tranoscius.sk | 6.7.2015

viac

Vyšiel časopis Rozmer č. 2 - 2015

V týchto dňoch vyšlo nové číslo štvrťročníka Rozmer – časopisu pre kresťanskú duchovnú orientáciu, ktorý ponúka prehľad o súčasnej náboženskej scéne. Venuje sa aktuálnej problematike nových náboženských hnutí a siekt, ako i javom, ktoré s tým súvisia. Vydavateľmi sú Ekumenická rada cirkví v SR a občianske združenie Ekumenická spoločnosť pre štúdium siekt.

 

Boris Rakovský, šéfredaktor | 6.7.2015

viac

Služby Božie z Branča 5. júla

Priamy prenos zo slávnostných služieb Božích na hrade Branč si môžete vypočuť 5. 7. o 10.00 hod. na Rádiu Regina. Kázať bude senior Petr Pivoňka, Českobratská cirkev evanjelická v ČR. Piesne z ES č. 186, 475, 267, 260, A 68 a 263.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 3.7.2015

viac

Prečítajte si v EPST č. 26

Letničné cirkvi možno dnes popri pravoslávnej, rímskokatolíckej a protestantských cirkvách považovať za štvrtú konfesiu. Z tohto hnutia však nevzišli len nové cirkvi; charizmatické hnutie vstúpilo i do tých tradičných. Skúsenosti sú protichodné. Boli tu hádky a konflikty, vznikli rozkoly, ale cirkvi zažili aj obnovu. V každom prípade sa charizmatické hnutie stalo výzvou pre tradičné cirkvi, aj pre luteránske. O tom, aké sú jeho znaky a čo v tomto hnutí možno z pohľadu luteránskych cirkví považovať za výzvu, sa dočítate v EPST.

 

Zuzana Zimániová, EPST, zuzana.zimaniova@tranoscius.sk | 29.6.2015

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart