Vyšiel časopis Rozmer č. 2 - 2015

V týchto dňoch vyšlo nové číslo štvrťročníka Rozmer – časopisu pre kresťanskú duchovnú orientáciu, ktorý ponúka prehľad o súčasnej náboženskej scéne. Venuje sa aktuálnej problematike nových náboženských hnutí a siekt, ako i javom, ktoré s tým súvisia. Vydavateľmi sú Ekumenická rada cirkví v SR a občianske združenie Ekumenická spoločnosť pre štúdium siekt.

 

Boris Rakovský, šéfredaktor | 6.7.2015

viac

Služby Božie z Branča 5. júla

Priamy prenos zo slávnostných služieb Božích na hrade Branč si môžete vypočuť 5. 7. o 10.00 hod. na Rádiu Regina. Kázať bude senior Petr Pivoňka, Českobratská cirkev evanjelická v ČR. Piesne z ES č. 186, 475, 267, 260, A 68 a 263.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 3.7.2015

viac

Prečítajte si v EPST č. 26

Letničné cirkvi možno dnes popri pravoslávnej, rímskokatolíckej a protestantských cirkvách považovať za štvrtú konfesiu. Z tohto hnutia však nevzišli len nové cirkvi; charizmatické hnutie vstúpilo i do tých tradičných. Skúsenosti sú protichodné. Boli tu hádky a konflikty, vznikli rozkoly, ale cirkvi zažili aj obnovu. V každom prípade sa charizmatické hnutie stalo výzvou pre tradičné cirkvi, aj pre luteránske. O tom, aké sú jeho znaky a čo v tomto hnutí možno z pohľadu luteránskych cirkví považovať za výzvu, sa dočítate v EPST.

 

Zuzana Zimániová, EPST, zuzana.zimaniova@tranoscius.sk | 29.6.2015

viac

Prečítajte si v EPST č. 25

Depresia je v dnešnej dobe často skloňovaným pojmom. Majú ju rodičia, deti, starí rodičia, farári i neveriaci. Je v našom okolí skutočne toľko „depky“? Čo je jej typickom príznakom a ako s ňou možno bojovať, o tom hovorí téma 25. tohtoročného Evanjelického posla spod Tatier.

 

Zuzana Zimániová, EPST, zuzana.zimaniova@tranoscius.sk | 21.6.2015

viac

Služby Božie z Dudiniec 28. 6.

Na 4. nedeľu po Sv. Trojici 28. júna 2015 o 9.05 hod. na Rádiu Slovensko a Rádiu Regina si môžete vypočuť evanjelické služby Božie z Dudiniec;káže Mgr. Dušan Hučka; piesne ES č. 187, 553, 203, 633, A 88.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 20.6.2015

viac

Pohrebná rozlúčka so sestrou Ľudmilou Dunajčíkovou

So smútkom v srdci oznamujeme, že v noci 15. 6. 2015 po dlhej, ťažkej chorobe zomrela sestra Ľudmila Dunajčíková, vdova po bratovi farárovi Mgr. Milanovi Dunajčíkovi, v nedožitom 85. roku života. Pohrebná rozlúčka so zosnulou bude v piatok 19. 6. 2015 o 16.00 hod. v Dome smútku v Bzinciach pod Javorinou.

 

Generálny biskupský úrad ECAV na Slovensku | 17.6.2015

viac

Prečítajte si v EPST č. 24

Deti áno, svadba nie. Taký je diktát dnešnej doby. Ten povestný „papier“ spečaťujúci zväzok dvoch ľudí je vraj len formalita. Ako sa na voľné zväzky, do ktorých sa dnes rodí každé tretie dieťa, pozerá cirkev, čo si o nich myslí psychologička? Aj to sa dozviete v téme najnovšieho čísla Evanjelického posla spod Tatier.

 

Zuzana Zimániová, EPST, zuzana.zimaniova@tranoscius.sk | 14.6.2015

viac

Televízny posol 14. 6.

RTVS – STV Dvojka v nedeľu 14. júna 2015 o 13.35 hod. odvysiela Televízny posol – kaleidoskop informácií zo života evanjelickej cirkvi; repríza: 16. 6. o 15.35 hod. na Dvojke.

 

Miloslav Gdovin, dramaturg, Redakcia duchovného života RTVS, miloslav.gdovin@rtvs.sk | 11.6.2015

viac

Verejné obstarávanie k projektu opravy Pamätnej fary v Hlbokom

Cirkevný zbor ECAV Hlboké po prijatí dotácie z Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na projekt opravy Pamätnej fary v Hlbokom vypisuje ponuku podľa zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní na nasledujúce práce:

 

Anna Ďurcová, zborová farárka, CZ ECAV Hlboké | 9.6.2015

viac

Prečítajte si v EPST č. 23

Bez sociálnych sietí už mnohí ľudia nevydržia ani jeden deň. Píšu na ne aj informácie o rodine, umožňujú nazrieť až do súkromia a často tak seba i svojich blízkych vystavujú riziku. Čo im hrozí a ako sa možno brániť pred nežiaducimi javmi spojenými s „virtuálnym životom“ na sociálnej sieti, hovorí téma najnovšieho čísla Evanjelického posla spod Tatier.

 

Zuzana Zimániová, EPST, zuzana.zimaniova@tranoscius.sk | 8.6.2015

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart