Prečítajte si v EPST č. 36

Domáce násilie je celospoločenským problémom a štatistiky uvádzajú, že ho na vlastnej koži zažila každá piata žena. Aké má podoby a ako ho treba riešiť? Dočítate sa v téme najnovšieho čísla Evanjelického posla spod Tatier.

 

Zuzana Zimániová, EPST, zuzana.zimaniova@tranoscius.sk | 7.9.2015

viac

Čo nájdete v septembrovej Dúhe?

Aj v novom školskom roku vám vydavateľstvo Tranoscius, a. s., dáva do pozornosti plnofarebný časopis pre naše deti DÚHA, ktorý sa dá využiť aj na detských besiedkach v našich cirkevných zboroch. OBSAH septembrovej Dúhy: s. 3 Chcem nasledovať Pána Ježiša: Skryté maliny s. 4 - 5 Elenkin príbeh: Štvornohý kamarát s. 6 - 7 Čím budem? Učiteľské povolanie

 

Iveta Topolčanyová s kolektívom Dúhy | 28.8.2015

viac

Prečítajte si v EPST č. 33

Dianie na tohtoročnej Synode ECAV na Slovensku, prijaté uznesenia, výsledky volieb, ako aj správy z činnosti výborov – to všetko je témou najnovšieho čísla Evanjelického posla spod Tatier. Dočítate sa aj o tom, ako zasadnutie najvyššieho grémia cirkvi hodnotia dištriktuálni biskupi.

 

Zuzana Zimániová, EPST, zuzana.zimaniova@tranoscius.sk | 25.8.2015

viac

Služby Božie zo Skalice 23. 8.

V nedeľu 23. augusta 2015 o 9.05 hod. si na Rádiu Slovensko a Rádiu Regina môžete vypočuť evanjelické služby Božie z Ev. a. v. kostola v Skalici. Kázať bude zborový farár Peter Švehla. Piesne ES č. 190, 260 219, 222, A 89.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 20.8.2015

viac

Letné dvojčíslo EPST č. 30 - 31

Letné dvojčíslo Evanjelického posla spod Tatier prináša na 32 stranách oddychové čítanie , v ktorom okrem iného nájdete tému o exorcizme a pohľade cirkvi naň; zamyslenie o tom, že aj keď svetu vládne nevďačnosť, od kresťanov sa čaká niečo celkom iné...

 

Zuzana Zimániová, EPST, zuzana.zimaniova@tranoscius.sk | 27.7.2015

viac

Služby Božie zo Zvolena 26. 7.

V nedeľu 26. júla 2015 o 9.05 hod. si na Rádiu Slovensko a Rádiu Regina môžete vypočuť evanjelické služby Božie z Ev. a. v. kostola vo Zvolene. Kázať bude zborový farár Ján Mojzsis. Piesne ES č. 189, 318, 203, 544, A 57.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 24.7.2015

viac

Prečítajte si v EPST č. 29

Rovnocennosť, rovnaké postavenie žien a mužov, to sú idey, ktoré prezentujú zástancovia tzv. gender ideológie. Tento názorový prúd má však mnohých odporcov, najmä z radov kresťanov. O tom, prečo je to tak, sa dočítate v 29. tohtoročnom čísle Evanjelického posla spod Tatier.

 

Zuzana Zimániová, EPST, zuzana.zimaniova@tranoscius.sk | 22.7.2015

viac

Prečítajte si v EPST č. 28

O chvále, chválach, pochvalách, pochlebovaní a požehnaní hovorí téma najnovšieho Posla. Dočítate sa okrem iného aj to, čo je podstatou chvály a aký je význam požehnania v liturgii.

 

Zuzana Zimániová, EPST, zuzana.zimaniova@tranoscius.sk | 13.7.2015

viac

Z archívu RTVS pre evanjelikov

V archíve RTVS si môžete spätne pozrieť viaceré relácie venované evanjelikom. Linky na ne nájdete v rubrike KALENDÁRIUM - Program médií:

 

Miloslav Gdovin, dramaturg, Redakcia duchovného života | 8.7.2015

viac

Prečítajte si v EPST č. 27

"Hľadaj pravdu, počuj pravdu, hovor pravdu..." - výzva, ktorá bola aktuálna pred stáročiami, nestratila zo svojej naliehavosti ani dnes. Tieto slová majstra Jana Husa pozývajú k čítaniu 27. čísla Evanjelického posla spod Tatier, v ktorom okrem iného nájdete:

 

Zuzana Zimániová, EPST, zuzana.zimaniova@tranoscius.sk | 6.7.2015

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart