Prečítajte si v EPST č. 29

Rovnocennosť, rovnaké postavenie žien a mužov, to sú idey, ktoré prezentujú zástancovia tzv. gender ideológie. Tento názorový prúd má však mnohých odporcov, najmä z radov kresťanov. O tom, prečo je to tak, sa dočítate v 29. tohtoročnom čísle Evanjelického posla spod Tatier.

 

Zuzana Zimániová, EPST, zuzana.zimaniova@tranoscius.sk | 22.7.2015

viac

Prečítajte si v EPST č. 28

O chvále, chválach, pochvalách, pochlebovaní a požehnaní hovorí téma najnovšieho Posla. Dočítate sa okrem iného aj to, čo je podstatou chvály a aký je význam požehnania v liturgii.

 

Zuzana Zimániová, EPST, zuzana.zimaniova@tranoscius.sk | 13.7.2015

viac

Z archívu RTVS pre evanjelikov

V archíve RTVS si môžete spätne pozrieť viaceré relácie venované evanjelikom. Linky na ne nájdete v rubrike KALENDÁRIUM - Program médií:

 

Miloslav Gdovin, dramaturg, Redakcia duchovného života | 8.7.2015

viac

Prečítajte si v EPST č. 27

"Hľadaj pravdu, počuj pravdu, hovor pravdu..." - výzva, ktorá bola aktuálna pred stáročiami, nestratila zo svojej naliehavosti ani dnes. Tieto slová majstra Jana Husa pozývajú k čítaniu 27. čísla Evanjelického posla spod Tatier, v ktorom okrem iného nájdete:

 

Zuzana Zimániová, EPST, zuzana.zimaniova@tranoscius.sk | 6.7.2015

viac

Vyšiel časopis Rozmer č. 2 - 2015

V týchto dňoch vyšlo nové číslo štvrťročníka Rozmer – časopisu pre kresťanskú duchovnú orientáciu, ktorý ponúka prehľad o súčasnej náboženskej scéne. Venuje sa aktuálnej problematike nových náboženských hnutí a siekt, ako i javom, ktoré s tým súvisia. Vydavateľmi sú Ekumenická rada cirkví v SR a občianske združenie Ekumenická spoločnosť pre štúdium siekt.

 

Boris Rakovský, šéfredaktor | 6.7.2015

viac

Služby Božie z Branča 5. júla

Priamy prenos zo slávnostných služieb Božích na hrade Branč si môžete vypočuť 5. 7. o 10.00 hod. na Rádiu Regina. Kázať bude senior Petr Pivoňka, Českobratská cirkev evanjelická v ČR. Piesne z ES č. 186, 475, 267, 260, A 68 a 263.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 3.7.2015

viac

Prečítajte si v EPST č. 26

Letničné cirkvi možno dnes popri pravoslávnej, rímskokatolíckej a protestantských cirkvách považovať za štvrtú konfesiu. Z tohto hnutia však nevzišli len nové cirkvi; charizmatické hnutie vstúpilo i do tých tradičných. Skúsenosti sú protichodné. Boli tu hádky a konflikty, vznikli rozkoly, ale cirkvi zažili aj obnovu. V každom prípade sa charizmatické hnutie stalo výzvou pre tradičné cirkvi, aj pre luteránske. O tom, aké sú jeho znaky a čo v tomto hnutí možno z pohľadu luteránskych cirkví považovať za výzvu, sa dočítate v EPST.

 

Zuzana Zimániová, EPST, zuzana.zimaniova@tranoscius.sk | 29.6.2015

viac

Prečítajte si v EPST č. 25

Depresia je v dnešnej dobe často skloňovaným pojmom. Majú ju rodičia, deti, starí rodičia, farári i neveriaci. Je v našom okolí skutočne toľko „depky“? Čo je jej typickom príznakom a ako s ňou možno bojovať, o tom hovorí téma 25. tohtoročného Evanjelického posla spod Tatier.

 

Zuzana Zimániová, EPST, zuzana.zimaniova@tranoscius.sk | 21.6.2015

viac

Služby Božie z Dudiniec 28. 6.

Na 4. nedeľu po Sv. Trojici 28. júna 2015 o 9.05 hod. na Rádiu Slovensko a Rádiu Regina si môžete vypočuť evanjelické služby Božie z Dudiniec;káže Mgr. Dušan Hučka; piesne ES č. 187, 553, 203, 633, A 88.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 20.6.2015

viac

Pohrebná rozlúčka so sestrou Ľudmilou Dunajčíkovou

So smútkom v srdci oznamujeme, že v noci 15. 6. 2015 po dlhej, ťažkej chorobe zomrela sestra Ľudmila Dunajčíková, vdova po bratovi farárovi Mgr. Milanovi Dunajčíkovi, v nedožitom 85. roku života. Pohrebná rozlúčka so zosnulou bude v piatok 19. 6. 2015 o 16.00 hod. v Dome smútku v Bzinciach pod Javorinou.

 

Generálny biskupský úrad ECAV na Slovensku | 17.6.2015

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart