Prečítajte si v EPST č. 46

26 rokov ubehlo od prevratu, ktorý radikálne zmenil tvár našej krajiny. Totalitu nahradila sloboda, nová šanca. Spomienky na „Nežnú“ dominujú aj téme aktuálneho čísla EPST. Pripomenieme si zásadného okamihy novembrových dní a dozviete sa, ako tieto udalosti vnímajú súčasní študenti.

 

Z. Zimániová, redaktorka EPST, zuzana.zimaniova@tranoscius.sk | 19.11.2015

viac

SLOVO v RTVS - Dvojka 15. 11.

19.40 Slovo Daniela Beňucha, ev. a. v. farára v Sučanoch 00.50 - repríza

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 13.11.2015

viac

Prečítajte si v EPST č. 45

V Uhrovci, rodisku Ľudovíta Štúra, sa pri príležitosti 200. výročia jeho narodenia konala celonárodná spomienka. Jej priebeh, ale aj iné podujatia, ktoré sa k tomuto jubileu uskutočnili po celom Slovensku, vám priblíži najnovšie číslo EPST. Okrem iného sa v ňom dočítate, prečo Štúr a Dubček pili vodu z tej istej studne.

 

Zuzana Zimániová, EPST, zuzana.zimaniova@tranoscius.sk | 9.11.2015

viac

RTVS - Slovenská televízia DVOJKA 31. 10.

10:00 Služby Božie na Pamiatku reformácie z Ev. a. v. kostola v Kukovej. Káže biskup S. Sabol 11:30 Po stopách M. Luthera. Cestopis venovaný miestam spojených s osobnosťou reformátora 19:55 Sviatočné slovo na Pamiatku reformácie. Príhovor generálneho biskupa M. Klátika 20:10 Niet inej cesty. Film o živote Ľ. Štúra v revolučnom roku 1848

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 29.10.2015

viac

Štúr, Ľudovít - 200. výročie narodenia

Pred dvesto rokmi, 28. októbra 1815, sa narodil Ľudovít Velislav Štúr, syn evanjelického učiteľa a kantora Samuela Štúra, učiteľ a generačný vodca našich národných obrodencov - generácie štúrovcov, ktorí väčšinou pôsobili ako evanjelickí farári. Viac: v rubrike Významné...

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 28.10.2015

viac

Prečítajte si v EPST č. 43 - 44

Rok 1517 otvára spolu s bránou na wittenberskom chráme Božom posiatou Lutherovými tézami reformačné dvojčíslo Evanjelického posla spod Tatier. Okrem iného sa v ňom dočítate:

 

Zuzana Zimániová, EPST, zuzana.zimaniova@tranoscius.sk | 28.10.2015

viac

Z obsahu novembrovej Dúhy

Chcem nasledovať Pána Ježiša – Dovolenka Elenkin príbeh – Dlho očakávaná správa Čím budem? – Lekár/Veterinár Svetové vynálezy – Veterné mlyny Na detskej besiedke – Colníci Matúš a Zacheus

 

Iveta Topolčanyová s kolektívom Dúhy | 28.10.2015

viac

Ľudovít Štúr. Duchovný dokument 28. 10.

Pohľad na Ľ. Štúra z menej známeho uhla približuje dokument z dielne Redakcie duchovného života RTVS, ktorý si môžete pozrieť na DVOJKE v stredu 28. 10. o 20:10; repríza 29. 10. o 12:45. Dokument približuje základné udalosti v živote Ľ. Štúra s dôrazom na jeho pôvod a duchovný a náboženský rozmer, ktorý komunistická historiografia zámerne zamlčiavala.

 

Miloslav Gdovin, dramaturg, Redakcia duchovného života | 26.10.2015

viac

RTVS k 200. výročiu Ľ. Štúra

K 200. výročiu narodenia Ľudovíta Štúra pripravil Rozhlas a televízia Slovenska viacero relácií. Redakcia duchovného života sa podieľala na nižšie uvedených reláciách, ktoré dávame do vašej láskavej pozornosti.

 

Miloslav Gdovin, dramaturg, Redakcia duchovného života | 23.10.2015

viac

RTVS v nedeľu 25. 10.

Rádio Slovensko a Rádio Regina – 9:05 – Služby Božie z Tisovca; káže zborový farár Radoslav Naď; piesne 386, 250, 197, 628, A 52) STV Dvojka – 10:00 – Služby Božie z Uhrovca pri príležitosti 200. výročia narodenia Ľ. Štúra; káže gen. biskup Miloš Klátik; piesne 192, 562, 200, 343, 236 STV Dvojka – 19:50, 01:55 Slovo: Martin Riecky

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 23.10.2015

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart