Prečítajte si v EPST č. 24

Čoraz viac ľudí podlieha ezoterike. Dokonca sa o nej začína hovoriť ako o náboženstve 21. storočia. Svedčí o tom aj dianie v Českej republike, kde už za registrovanú náboženskú spoločnosť nedávno uznali liečiteľskú sektu. Prečo je trend uberať sa týmto smerom a hľadať odpovede v sektách namiesto v tradičných cirkvách? Na to sa zameriava téma nového čísla Posla.

 

Zuzana Zimániová, EPST, zuzana.zimaniova(at)tranoscius.sk | 16.6.2016

viac

Prečítajte si v EPST č. 23

Príčiny dnešnej krízy v Európe musíme hľadať v duchovnej oblasti. Len viera je totiž matkou sily. Akú vieru však žije Európa? Túto otázku si kladieme v najnovšom čísle Evanjelického posla spod Tatier.

 

Zuzana Zimániová, EPST, zuzana.zimaniova(at)tranoscius.sk | 6.6.2016

viac

Prečítajte si v EPST č. 22

Fenomén bulváru je súčasťou dnešnej doby. Palcové titulky poukazujúce na škandál nepochybne zvyšujú zisk z predaja bulvárnej tlače. Je však dobrým nápadom pustiť si bulvár aj do cirkvi? Prečo sa kauza málinského farára neriešila vo vnútri cirkvi a v cirkevných médiách, ale práve v bulvári? Kto túto tému ponúkol médiu prahnúcemu po senzáciách? Aj to sú otázky, ktoré kladie téma najnovšieho Posla.

 

Zuzana Zimániová, EPST, zuzana.zimaniova(at)tranoscius.sk | 1.6.2016

viac

Z obsahu júnovej Dúhy

Chcem nasledovať Pána Ježiša – Zlý začiatok Z príbehu do príbehu – Strašiaci Čím budem? – Povolania v Biblii Svetové vynálezy – Objavujeme vesmír Na detskej besiedke – Pavel a búrka na mori

 

Iveta Topolčanyová s kolektívom Dúhy | 25.5.2016

viac

Slávnostné služby Božie z Vranova 22. 5.

Na sviatok Svätej Trojice 22. mája 2016 o 9.05 hod. si v Rádiu Slovensku a Rádiu Regina môžete vypočuť služby Božie z Ev. a. v. kostola vo Vranove nad Topľou. Kázať bude zborový farár Martin Vargovčák. Piesne ES č. 184, 281, 182, 257, A 46.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 20.5.2016

viac

Dvojčíslo EPST k sviatku Svätej Trojice

Pred Nedeľou Svätej Trojice vyšlo dvojčíslo Evanjelického posla spod Tatier. Z obsahu vyberáme: * V homílii Martina Vargovčáka rezonuje myšlienka trojitého rozvinutia Božej lásky, ktorá poukazuje na vzácnosť človeka v Božích očiach * Cez reflexiu Pavla Kušníra sa vrátime k nedeliam po Veľkej noci, ktoré vyzývajú: Plesajte, spievajte, modlite sa!

 

Zuzana Zimániová, redaktorka, EPST, zuzana.zimaniova@tranoscius.sk | 16.5.2016

viac

Sviatočné SLOVO na svätodušné sviatky

1. slávnosť svätodušná 15. 5. 2016 - Mgr. Jana Juššíková, zborová farárka, CZ ECAV Nové Sady 2. slávnosť svätodušná 16. 5. 2016 - Mgr. Jaroslav Jurko, seniorálny kaplán, Považský seniorát ECAV na Slovensku

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 13.5.2016

viac

Prečítajte si v EPST č. 18

Duch Svätý si vanie po svojom, poslúži si našimi ústami, staré štruktúry ho neobmedzia, nové nevyženú. „Veď Pán je Duch, a kde je Duch Pánov, tam je sloboda.“ (2K 3, 17) Naučme sa Ho pozvať, prijať a zase nechať ísť a tiež vyjsť v ústrety, poslúžiť a zasa odísť. V najnovšom čísle Evanjelického posla spod Tatier si môžete prečítať aj to, aké ľudové tradície sa viažu k sviatku Letníc a akých sedem významov sa spája s Duchom Svätým.

 

Z. Zimániová, redaktorka EPST, zuzana.zimaniova(at)tranoscius.sk | 12.5.2016

viac

Sviatočné slovo na Vstúpenie Krista Pána na nebo

V rubrike Slovo na týždeň sa vám na sviatok Vstúpenia Krista Pána na nebo 5. 5. 2016 prihovorí mjr. Mgr. Ján Paciga, PhD.,, policajný duchovný v Lipt....

 

Blažena Zaťková, tajomníčka ITV, itv(at)ecav.sk | 4.5.2016

viac

Prečítajte si v EPST č. 17

Keby ste sa dnes spýtali detí na ich otca, väčšina by povedala, že je to priateľ ich mamy. Na Slovensku sa v súčasnosti zhruba 37 % detí rodí mimo manželstva; v 90. rokoch to bolo do 10 %. Kam sa posunuli vzťahy medzi manželmi, partnermi, rodičmi svojich detí? O tom hovorí téma najnovšieho Evanjelického posla spod Tatier.

 

Zuzana Zimániová, EPST, zuzana.zimaniova(at)tranoscius.sk | 3.5.2016

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart