Ekumenické služby Božie 24. 1.

V nedeľu 24. januára 2016 o 10.00 hod. RTVS – Slovenská televízia na DVOJKE odvysiela celoslovenské ekumenické služby Božie z Evanjelického a. v. chrámu Božieho v Zemianskom Podhradí.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 20.1.2016

viac

Prečítate si v EPST č. 2

Potrebuje evanjelium marketingovú podporu? Mnoho cirkevných zborov siaha po svetských prostriedkoch v snahe pritiahnuť ľudí k Božiemu slovu. Kedy je marketing v cirkvi užitočný a kedy odpútava pozornosť od podstaty? Odpovede na tieto otázky hľadá najnovšie číslo Evanjelického posla spod Tatier.

 

Z. Zimániová, redaktorka EPST, zuzana.zimaniova(at)tranoscius.sk | 18.1.2016

viac

Pripomíname si 160. výročie úmrtia Ľ. Štúra

Ľudovít Štúr, syn evanjelického učiteľa a kantora, národný buditeľ, vodca národného a sociálneho pohybu v r. 1848 − 1849, zakladateľ Slovenských národných novín a Orla tatranského, básnik, filozof, publicista, historik, pedagóg a politik zomrel 12. januára 1856 v Modre. V nedeľu 17. januára o 9.30 hod. sa v Ev. a. v. kostole v Modre uskutočnia spomienkové služby Božie. Program pietnej spomienky bude pokračovať popoludní, keď sa uskutoční...

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 12.1.2016

viac

Prečítajte si v EPST č. 1

Evanjelický posol spod Tatier otvoril 1. tohtoročným číslom už 106. ročník svojej existencie. Na počiatku kalendárneho roka prináša opäť mnoho zaujímavého čítania. Otvára ho homília biskupa Milana Krivdu, v ktorej konštatuje aj to, aké otázky by si mal klásť kresťan pri novoročných predsavzatiach.

 

Zuzana Zimániová, EPST, zuzana.zimaniova(at)tranoscius.sk | 12.1.2016

viac

SVIATOČNÉ SLOVO na 6. 1. 2016

Zjavenie Krista Pána mudrcom − 6. januára 2016 − Mgr. Ján Velebír st., evanjelický a. v. duchovný na dôchodku

 

Blažena Zaťková, tajomníčka ITV, itv(at)ecav.sk | 5.1.2016

viac

4. číslo časopisu Rozmer

Aj 4. číslo štvrťročníka Rozmer – časopisu pre kresťanskú duchovnú orientáciu – ponúka prehľad o súčasnej náboženskej scéne. Renomovaní domáci a zahraniční autori sa v ňom venujú aktuálnej problematike nových náboženských hnutí a siekt, ako i javom, ktoré s touto tematikou bezprostredne súvisia. Vydavateľmi časopisu sú Ekumenická rada cirkví v SR a občianske združenie Ekumenická spoločnosť pre štúdium siekt.

 

Boris Rakovský, šéfredaktor, rozmer@sekty.sk | 4.1.2016

viac

Čo nájdete v januárovej Dúhe?

Dúhový kalendár na rok 2016 Vkladačka: Prstové divadielko - Nikodém a Samaritánka Chcem nasledovať Pána Ježiša – Stopy v snehu Čím budem? – Šofér/Pilot Svetové vynálezy – Prvý človek vo vzduchu Na detskej besiedke – Nikodém a Samaritánka

 

Iveta Topolčanyová s kolektívom Dúhy | 3.1.2016

viac

Služby Božie v Bratislave na Vianoce 2015 a Nový rok 2016

Bratislava-Staré Mesto Bratislava, Legionárska Bratislava-Dúbravka Bratislava-Petržalka Bratislava-Prievoz Bratislava-Rača Vložené 21. 12....

 

media(at)ecav.sk | 29.12.2015

viac

Médiá počas sviatkov 2015

24. 12. o 17.00 hod. – štedrovečerné služby Božie z Ev. a. v. kostola v Trnave o 17.00 hod.; káže generálny biskup Miloš Klátik: Televízia TA3 24. 12. o 16.05 hod. – štedrovečerné služby Božie z Ev. a. v. kostola v Ružomberku; káže zborový farár David Bázlik: RTVS – Rádio Regina 25. 12. o 9.30 hod. – 1. slávnosť vianočná – slávnostné služby Božie s Večerou Pánovou z Ev. a. v. kostola v Modre-Kráľovej; káže...

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 24.12.2015

viac

Vianočné prianie 2015

Vianočné prianie...

 

Miloš Klátik, generálny biskup ECAV na Slovensku, a pracovníci Generálneho biskupského úradu | 24.12.2015

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart