Médiá na veľkonočné sviatky 2016

Veľký piatok 25. 3. o 10:00 – Slovenská televízia, Jednotka – pašiové SB z Giraltoviec; káže biskup VD Mgr. Slavomír Sabol Veľký piatok 25. 3. o 15:00 – Rádio Regina – pašiové SB z Českého Brezova; káže Mgr. Júlia Gabčová Veľký piatok 25. 3. o 19:45 – Slovenská televízia, Dvojka – Sviatočné slovo: generálny biskup M. Klátik; repríza o 2:30 1. slávnosť veľkonočná 27. 3. o 10:30 - Televízia TA3 – slávnostné SB z Bratislavy-Dúbravky, káže doc. PhDr. Miloš Klátik, PhD.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 23.3.2016

viac

Služby Božie na veľkonočné sviatky 2016 v Bratislave

CZ ECAV Bratislava-Dúbravka CZ ECAV Bratislava Legionárska CZ ECAV Bratislava-Petržalka CZ ECAV Bratislava-Prievoz CZ ECAV Bratislava-Rača CZ ECAV Bratislava Staré Mesto

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 19.3.2016

viac

Prečítajte si v EPST č. 10

Funkcia dozorcu na všetkých úrovniach správy cirkvi bola štandardne vnímaná ako čestná. Do marcových parlamentných volieb. Tie otvorili – v súvislosti s kandidatúrou dištriktuálnych dozorcov na kandidátke SDKÚ-DS – otázku, ako je to s ich pracovnoprávnym vzťahom k cirkvi. Ide teda o zamestnanie, alebo čestnú funkciu? Odpovede hľadáme v téme 10. čísla EPST.

 

Z. Zimániová, redaktorka EPST, zuzana.zimaniova(at)tranoscius.sk | 12.3.2016

viac

Čo nájdete vo veľkonočnej Dúhe?

Chcem nasledovať Pána Ježiša – Veľkonočný kaktus Z príbehu do príbehu – Sliepočka na vandrovke Čím budem? – Architekt Svetové vynálezy – James Watt a parný stroj Na detskej besiedke – Súrodenci z Betánie

 

Iveta Topolčanyová s kolektívom Dúhy | 10.3.2016

viac

Prečítajte si v EPST č. 9

Chudoba existuje, je čas na úspory – konštatuje vo svojej téme najnovšie číslo Evanjelického posla spod Tatier. Čo si vlastne máme predstaviť pod pojmom chudoba a ako sa na ňu možno v spoločnosti pripraviť, resp. existuje pre ňu reálne riešenie? Aj to sú otázky, ktoré kladie téma najnovšieho čísla EPST.

 

Z. Zimániová, redaktorka EPST, zuzana.zimaniova(at)tranoscius.sk | 8.3.2016

viac

Prečítajte si v EPST č. 8

Adopcia rodín utečencov cirkevným zborom je projekt Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku, ktorý má prispieť k riešeniu celoeurópskej migračnej krízy. Ako sa - pol roka po jeho schválení v generálnom presbyterstve - darí napĺňať idey tohto projektu? O tom hovorí téma nového Posla.

 

Z. Zimániová, redaktorka EPST, zuzana.zimaniova(at)tranoscius.sk | 4.3.2016

viac

Prečítajte si v EPST č. 7

Voliť či nevoliť? Otázka, ktorá v týchto dňoch, tesne pred parlamentnými voľbami, zamestnáva mysle mnohých ľudí, medzi nimi aj kresťanov. Ako sa má rozhodnúť kresťan a ako má využiť svoj podiel na správe verejných vecí – o tom hovorí téma 7. čísla Evanjelického posla spod Tatier.

 

Zuzana Zimániová, EPST, zuzana.zimaniova(at)tranoscius.sk | 25.2.2016

viac

Služby Božie zo Štrby 28. 2.

Na 3. pôstnu nedeľu 28. 2. 2016 o 9.05 hod. si v Rádio Regina a Rádio Slovensko môžete vypočuť služby Božie z Ev. a. v. kostola v Štrbe; kázať bude zborový farár Mgr. Stanislav Baloc. Spievať sa budú piesne z ES č. 85, 89, 109, 93, A 29.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 25.2.2016

viac

Dr. Martin Luther zomrel pred 470 rokmi

Dňa 18. februára 2016 uplynulo 470 rokov od úmrtia reformátora Dr. Martina Luthera, cirkvi. Zomrel 18. februára 1546 vo veku 62 rokov vo svojom rodnom meste Eisleben. V rámci Lutherovej dekády − desaťročia príprav na 500. výročie reformácie Martina Luthera, ktoré bude v roku 2017 − v blízkosti Zámockého chrámu vo Wittenbergu vzniká...

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 19.2.2016

viac

Prečítajte si v EPST č. 6

Bariéra je pojem, ktorý sa spája s rôznymi oblasťami. Často frekventovaný je v živote zdravotne postihnutých, hendikepovaných. Existuje cesta, ako proti nim bojovať, resp. naučiť sa žiť s vedomím ich existencie? Čo môže pre zlepšenie kvality života hendikepovaných ľudí urobiť cirkevný zbor? Aj o tom je nové číslo Evanjelického posla spod Tatier.

 

Zuzana Zimániová, EPST, zuzana.zimaniova(at)tranoscius.sk | 16.2.2016

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart