Služby Božie z Trenč. Stankoviec 24. 7.

V nedeľu 24. 7. 2016 o 9.05 hod. si v Rádiu Slovensko a Rádiu Regina môžete vypočuť evanjelické služby Božie z Trenčianskych Stankoviec; káže zborová farárka Mgr. Jarmila Petrulová; spievať sa budú sa piesne z ES č. 327, 233, 200, 652, A 54.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 22.7.2016

viac

RTVS – STV 2016 o evanjelikoch

Služby Božie z Békešskej Čaby - záznam Televízny posol aj o Synode 2016 Televízny posol, ktorý bude celý venovaný V. ECD v Békešskej Čabe, bude odvysielaný 4. 9. 2016. ...

 

Miloslav Gdovin, dramaturg, Redakcia duchovného života, miloslav.gdovin(at)rtvs.sk | 19.7.2016

viac

Prečítajte si v EPST č. 29

Udalosťou tohto leta boli nepochybne V. evanjelické cirkevné dni, ktoré sa historicky prvýkrát konali mimo územia Slovenska – v maďarskej Békešskej Čabe. Práve im je venovaný ŠPECIÁL Evanjelického posla spod Tatier, bohatý na správy a fotografie z podujatia.

 

Zuzana Zimániová, EPST, zuzana.zimaniova(at)tranoscius.sk | 18.7.2016

viac

Služby Božie z Békešskej Čaby 17. 7.

v nedeľu 17. júla 2016 o 10.00 hod. RTVS – Slovenská televízia na DVOJKE odvysiela záznam zo slávnostných služieb Božích v Békešskej Čabe, ktoré sa konali 7. júla 2016 na V. evanjelických cirkevných dňoch.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 15.7.2016

viac

Prečítajte si v EPST č. 28

Je demokracia cestou do chaosu? Túto otázku na zamyslenie o fenoméne demokracie, ktorým sa radi oháňame, no ktorý má svoje pravidlá, otvára 28. tohtoročné číslo Evanjelického posla spod Tatier.

 

Zuzana Zimániová, EPST, zuzana.zimaniova(at)tranoscius.sk | 14.7.2016

viac

Prečítajte si v EPST č. 26

Slovensko zaplavili bilboardy s osobnosťami, ktoré propagujú liečbu homeopatiou. Ide v skutočnosti o nevinné pilulky a kvapky, alebo sa za tou „alternatívnou medicínou“ skrývajú aj nežiaduce účinky, o ktorých sa nehovorí? To všetko sa dočítate v téme najnovšieho Evanjelického posla spod Tatier.

 

Zuzana Zimániová, EPST, zuzana.zimaniova(at)tranoscius.sk | 28.6.2016

viac

Vyšiel časopis Rozmer č. 2 - 2016

V týchto dňoch vyšlo nové číslo štvrťročníka Rozmer – časopisu pre kresťanskú duchovnú orientáciu, ktorý čitateľovi ponúka prehľad o súčasnej náboženskej scéne. Renomovaní domáci a zahraniční autori sa v ňom venujú problematike nových náboženských hnutí a siekt, ako i javom, ktoré s tým bezprostredne súvisia.

 

Boris Rakovský, šéfredaktor, rozmer@sekty.sk | 22.6.2016

viac

Televízny posol 26. 6.

RTVS Dvojka v nedeľu 26. 6. 2016 o 13.55 hod. odvysiela Televízny posol - magazín venovaný evanjelikom s ekumenickým presahom na ďalšie cirkvi. Témy: Synoda ECAV 2016. Prešovská synoda 1546. Stretnutie Lutherovej spoločnosti. Cesty generálneho biskupa. Apokryfné apokalypsy. Repríza: 1. 7. 2016 o 12.40 hod.

 

Miloslav Gdovin, dramaturg, Redakcia duchovného života RTVS | 21.6.2016

viac

Služby Božie z Baďana 26. 6.

V nedeľu 26. 6. 2016 o 9.00 hod. si v Rádiu Regina a Rádiu Slovensko môžete vypočuť evanjelické služby Božie z Baďana; káže evanjelický farár Mgr. Peter Ján Soták; spievať sa budú sa piesne z ES č. 214, 466, 471, 548, A 614.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 20.6.2016

viac

Prečítajte si v EPST č. 24

Čoraz viac ľudí podlieha ezoterike. Dokonca sa o nej začína hovoriť ako o náboženstve 21. storočia. Svedčí o tom aj dianie v Českej republike, kde už za registrovanú náboženskú spoločnosť nedávno uznali liečiteľskú sektu. Prečo je trend uberať sa týmto smerom a hľadať odpovede v sektách namiesto v tradičných cirkvách? Na to sa zameriava téma nového čísla Posla.

 

Zuzana Zimániová, EPST, zuzana.zimaniova(at)tranoscius.sk | 16.6.2016

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart