Prečítajte si v EPST č. 18

Duch Svätý si vanie po svojom, poslúži si našimi ústami, staré štruktúry ho neobmedzia, nové nevyženú. „Veď Pán je Duch, a kde je Duch Pánov, tam je sloboda.“ (2K 3, 17) Naučme sa Ho pozvať, prijať a zase nechať ísť a tiež vyjsť v ústrety, poslúžiť a zasa odísť. V najnovšom čísle Evanjelického posla spod Tatier si môžete prečítať aj to, aké ľudové tradície sa viažu k sviatku Letníc a akých sedem významov sa spája s Duchom Svätým.

 

Z. Zimániová, redaktorka EPST, zuzana.zimaniova(at)tranoscius.sk | 12.5.2016

viac

Sviatočné slovo na Vstúpenie Krista Pána na nebo

V rubrike Slovo na týždeň sa vám na sviatok Vstúpenia Krista Pána na nebo 5. 5. 2016 prihovorí mjr. Mgr. Ján Paciga, PhD.,, policajný duchovný v Lipt....

 

Blažena Zaťková, tajomníčka ITV, itv(at)ecav.sk | 4.5.2016

viac

Prečítajte si v EPST č. 17

Keby ste sa dnes spýtali detí na ich otca, väčšina by povedala, že je to priateľ ich mamy. Na Slovensku sa v súčasnosti zhruba 37 % detí rodí mimo manželstva; v 90. rokoch to bolo do 10 %. Kam sa posunuli vzťahy medzi manželmi, partnermi, rodičmi svojich detí? O tom hovorí téma najnovšieho Evanjelického posla spod Tatier.

 

Zuzana Zimániová, EPST, zuzana.zimaniova(at)tranoscius.sk | 3.5.2016

viac

Z obsahu májovej Dúhy

Chcem nasledovať Pána Ježiša – Svetlejšia stránka Z príbehu do príbehu – Svetielka na oblohe Čím budem? – Krajčírka a módna návrhárka Svetové vynálezy – Zrodenie filmu Na detskej besiedke – Kornélius a Peter

 

Iveta Topolčanyová s kolektívom Dúhy | 1.5.2016

viac

Prečítajte si v EPST č. 16

Fenomén facebooku zasiahol ľudí na celom svete a vytvoril nielen priestor na sebaprezentáciu, ale aj možnosť diskutovať o témach, ktoré človeka pália, ktoré hýbu spoločnosťou aj cirkvou. Je vystupovanie človeka na sociálnej sieti zrkadlom ľudskej identity? Aké prejavy očakávame od kňazov, ale i laikov zapojených do facebookových diskusií? – pýtame sa v najnovšom čísle EPST.

 

Zuzana Zimániová, EPST, zuzana.zimaniova(at)tranoscius.sk | 27.4.2016

viac

Prečítajte si v EPST č. 13

Aprílu sa hovorí Mesiac bláznov – aj napriek tomu, že počas neho prišli v dejinách ľudstva na svet mnohí géniovia. Ako to so štvrtým mesiacom roka je a čo to vlastne znamená byť bláznom? Sme blázni pre Krista? Aj tieto otázky si kladie 13. tohtoročný Evanjelický posol spod Tatier.

 

Zuzana Zimániová, EPST, zuzana.zimaniova(at)tranoscius.sk | 5.4.2016

viac

Vyšiel časopis Rozmer 1 - 2016

V týchto dňoch vyšlo nové číslo štvrťročníka Rozmer – časopisu pre kresťanskú duchovnú orientáciu, ktorý ponúka prehľad o súčasnej náboženskej scéne. Renomovaní autori sa v ňom venujú aktuálnej problematike nových náboženských hnutí a siekt, ako i javom, ktoré s touto tematikou súvisia. Vydavateľmi časopisu sú Ekumenická rada cirkví v SR a OZ Ekumenická spoločnosť pre štúdium siekt.

 

Boris Rakovský, šéfredaktor, rozmer(at)sekty.sk | 5.4.2016

viac

Televízny posol na RTVS - STV

Televízny posol - magazín venovaný evanjelikom s ekumenickým presahom na ďalšie cirkvi. Témy: Generálny biskup v Indii a Austrálii. Spravodliví medzi národmi z Petroviec. Apokryfy Novej zmluvy – Apokryfné evanjeliá. 25. výročie Detskej misie. Poklady Lyceálnej knižnice v Bratislave. Vysielanie: Nedeľa 17. 4. 2016 o 12:05; piatok 22. 4. 2016 o...

 

Miloslav Gdovin, dramaturg, Redakcia duchovného života RTVS | 5.4.2016

viac

Z obsahu aprílovej Dúhy

Chcem nasledovať Pána Ježiša: Prvé kroky Z príbehu do príbehu: Hlinený kopček Čím budem? – Zoológ a ošetrovateľ zvierat Svetové vynálezy: Žiarovka Na detskej besiedke: Ženy pri hrobe a neveriaci Tomáš

 

Iveta Topolčanyová s kolektívom Dúhy | 31.3.2016

viac

Prianie k Veľkej noci 2016

„Ja som dobrý pastier. Dobrý pastier život kladie za ovce.“ (J 10, 11) Bratia a sestry, požehnané veľkonočné sviatky, radosť a pokoj prameniace z Kristovho spásonosného diela Vám prajú Miloš Klátik, generálny biskup, Imrich Lukáč, generálny dozorca, a pracovníci GBÚ.

 

Tlačové oddelenie GBÚ ECAV na Slovensku | 24.3.2016

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart