Televízny posol na RTVS - STV

Televízny posol - magazín venovaný evanjelikom s ekumenickým presahom na ďalšie cirkvi. Témy: Generálny biskup v Indii a Austrálii. Spravodliví medzi národmi z Petroviec. Apokryfy Novej zmluvy – Apokryfné evanjeliá. 25. výročie Detskej misie. Poklady Lyceálnej knižnice v Bratislave. Vysielanie: Nedeľa 17. 4. 2016 o 12:05; piatok 22. 4. 2016 o...

 

Miloslav Gdovin, dramaturg, Redakcia duchovného života RTVS | 5.4.2016

viac

Z obsahu aprílovej Dúhy

Chcem nasledovať Pána Ježiša: Prvé kroky Z príbehu do príbehu: Hlinený kopček Čím budem? – Zoológ a ošetrovateľ zvierat Svetové vynálezy: Žiarovka Na detskej besiedke: Ženy pri hrobe a neveriaci Tomáš

 

Iveta Topolčanyová s kolektívom Dúhy | 31.3.2016

viac

Prianie k Veľkej noci 2016

„Ja som dobrý pastier. Dobrý pastier život kladie za ovce.“ (J 10, 11) Bratia a sestry, požehnané veľkonočné sviatky, radosť a pokoj prameniace z Kristovho spásonosného diela Vám prajú Miloš Klátik, generálny biskup, Imrich Lukáč, generálny dozorca, a pracovníci GBÚ.

 

Tlačové oddelenie GBÚ ECAV na Slovensku | 24.3.2016

viac

Médiá na veľkonočné sviatky 2016

Veľký piatok 25. 3. o 10:00 – Slovenská televízia, Jednotka – pašiové SB z Giraltoviec; káže biskup VD Mgr. Slavomír Sabol Veľký piatok 25. 3. o 15:00 – Rádio Regina – pašiové SB z Českého Brezova; káže Mgr. Júlia Gabčová Veľký piatok 25. 3. o 19:45 – Slovenská televízia, Dvojka – Sviatočné slovo: generálny biskup M. Klátik; repríza o 2:30 1. slávnosť veľkonočná 27. 3. o 10:30 - Televízia TA3 – slávnostné SB z Bratislavy-Dúbravky, káže doc. PhDr. Miloš Klátik, PhD.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 23.3.2016

viac

Služby Božie na veľkonočné sviatky 2016 v Bratislave

CZ ECAV Bratislava-Dúbravka CZ ECAV Bratislava Legionárska CZ ECAV Bratislava-Petržalka CZ ECAV Bratislava-Prievoz CZ ECAV Bratislava-Rača CZ ECAV Bratislava Staré Mesto

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 19.3.2016

viac

Prečítajte si v EPST č. 10

Funkcia dozorcu na všetkých úrovniach správy cirkvi bola štandardne vnímaná ako čestná. Do marcových parlamentných volieb. Tie otvorili – v súvislosti s kandidatúrou dištriktuálnych dozorcov na kandidátke SDKÚ-DS – otázku, ako je to s ich pracovnoprávnym vzťahom k cirkvi. Ide teda o zamestnanie, alebo čestnú funkciu? Odpovede hľadáme v téme 10. čísla EPST.

 

Z. Zimániová, redaktorka EPST, zuzana.zimaniova(at)tranoscius.sk | 12.3.2016

viac

Čo nájdete vo veľkonočnej Dúhe?

Chcem nasledovať Pána Ježiša – Veľkonočný kaktus Z príbehu do príbehu – Sliepočka na vandrovke Čím budem? – Architekt Svetové vynálezy – James Watt a parný stroj Na detskej besiedke – Súrodenci z Betánie

 

Iveta Topolčanyová s kolektívom Dúhy | 10.3.2016

viac

Prečítajte si v EPST č. 9

Chudoba existuje, je čas na úspory – konštatuje vo svojej téme najnovšie číslo Evanjelického posla spod Tatier. Čo si vlastne máme predstaviť pod pojmom chudoba a ako sa na ňu možno v spoločnosti pripraviť, resp. existuje pre ňu reálne riešenie? Aj to sú otázky, ktoré kladie téma najnovšieho čísla EPST.

 

Z. Zimániová, redaktorka EPST, zuzana.zimaniova(at)tranoscius.sk | 8.3.2016

viac

Prečítajte si v EPST č. 8

Adopcia rodín utečencov cirkevným zborom je projekt Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku, ktorý má prispieť k riešeniu celoeurópskej migračnej krízy. Ako sa - pol roka po jeho schválení v generálnom presbyterstve - darí napĺňať idey tohto projektu? O tom hovorí téma nového Posla.

 

Z. Zimániová, redaktorka EPST, zuzana.zimaniova(at)tranoscius.sk | 4.3.2016

viac

Prečítajte si v EPST č. 7

Voliť či nevoliť? Otázka, ktorá v týchto dňoch, tesne pred parlamentnými voľbami, zamestnáva mysle mnohých ľudí, medzi nimi aj kresťanov. Ako sa má rozhodnúť kresťan a ako má využiť svoj podiel na správe verejných vecí – o tom hovorí téma 7. čísla Evanjelického posla spod Tatier.

 

Zuzana Zimániová, EPST, zuzana.zimaniova(at)tranoscius.sk | 25.2.2016

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart