Sviatočné slovo na Pamiatku reformácie 2016

V rubrike Slovo na týždeň si na sviatok Pamiatky reformácie 31. októbra môžete vypočuť sviatočný príhovor brata farára Mgr. Štefana Kissa, tajomníka GBÚ pre vzdelávanie a misiu.

 

Blažena Zaťková, tajomníčka ITV, itv(at)ecav.sk | 28.10.2016

viac

Evanjelické služby Božie v SRo 30. 10.

Nedeľa 30. 10. 2016 – 9.05 hod. – Rádio Slovensko a Rádio Regina – priamy prenos zo služieb Božích z Ev a. v. chrámu Božieho v Modre-Kráľovej. Kázať bude seniorka BAS Sidonia Horňanová. Spievať sa budú piesne z ES č. 188, 563, 197, 696 a A 61.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 27.10.2016

viac

RTVS – STV k Pamiatke reformácie 2016

Nedeľa 30. 10. 2016 – Dvojka: 13.20 – Televízny posol Pondelok 31. 10. 2016 – Dvojka: 15.00 – Po stopách Martina Luthera 17.00 – Slávnostné služby Božie zo Sliača 19.30 – Sviatočné slovo na Pamiatku reformácie

 

Miloslav Gdovin, dramaturg, Redakcia duchovného života RTVS, miloslav.gdovin(at)rtvs.sk | 27.10.2016

viac

Reformačné dvojčíslo EPST 2016

Pri príležitosti Pamiatky reformácie vychádza dvojčíslo Evanjelického posla spod Tatier, v ktorom sa okrem iného dočítate:

 

Zuzana Zimániová, EPST, zuzana.zimaniova(at)tranoscius.sk | 25.10.2016

viac

Z obsahu novembrovej Dúhy

Maľované čítanie - Podobenstvá Príbeh s domaľovankou – Šarkaniáda Vynálezy, ktoré zmenili svet – Fén a supermarket Evanjelické osobnosti – Andrej Sládkovič Na detskej besiedke – Prorok Eliáš Predstavujeme vám... – Ev. spojená škola v Martine

 

Iveta Topolčanyová s kolektívom Dúhy | 24.10.2016

viac

235 rokov od Tolerančného patentu

Pred 235 rokmi, 25. októbra 1781, vydal cisár Jozef II. Tolerančný patent, ktorý podrobne stanovil náboženské slobody nekatolíkov – evanjelikov augsburského a helvétskeho vyznania a pravoslávnych kresťanov v Uhorsku.

 

Mojmír Benža | 22.10.2016

viac

Služby Božie z Bardejova v RTVS – SRo

RTVS – Slovenský rozhlas odvysiela v nedeľu 23. októbra 2016 o 9.05 hod. slávnostné služby Božie pri príležitosti začiatku Roka reformácie. Ide o slávnostné služby Božie na úvod prvého seniorálneho stretnutia v rámci misijného projektu „Oslobodení Božou milosťou“, ktorý je venovaný 500. výročiu reformácie.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 20.10.2016

viac

Prečítajte si v EPST č. 42

Úcta k starším je prejavom, ktorý máme vo svojom živote uplatňovať nie iba počas jedného mesiaca v roku, aj keď október na ňu upriamuje pozornosť a stavia aj pred kresťanov otázku, aký je ich pohľad na šediny získané vekom, prinášajúce so sebou životnú skúsenosť i možnosť odovzdať múdru radu, usmerniť, podporiť. Aký je život seniorov? Cítia oni sami dostatok úcty zo strany spoločnosti aj cirkvi? O tom hovorí téma i anketa v najnovšom Posle.

 

Zuzana Zimániová, redaktorka, EPST, zuzana.zimaniova@tranoscius.sk | 19.10.2016

viac

Poďakovanie rodiny Mikušovej

Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, bratom a sestrám v Pánovi Ježišovi, ktorí ste nám pomohli niesť bremeno bolesti zo straty manžela, otca a dedka Štefana Mikuša.

 

Pozostalé rodiny Mikušová, Poliaková, Hudecová a Kružliaková | 17.10.2016

viac

Prečítajte si v EPST č. 41

Akí sú Rómovia dneška, aká je ich religiozita a náboženské prejavy? Aj o tom je téma najnovšieho čísla Evanjelického posla spod Tatier. Dozviete sa i to, aký postoj k pastorácii Rómov zastáva kresťanská cirkev a aké údaje o Rómoch a ich viere prinieslo sčítanie obyvateľov.

 

Zuzana Zimániová, EPST, zuzana.zimaniova(at)tranoscius.sk | 11.10.2016

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart